2017. december 31. Vasárnap karácsony nyolcadában
2017. december 31. írta: Katolikus Válasz

2017. december 31. Vasárnap karácsony nyolcadában

A karácsonyi ünnep kiegészítője e nap mélyértelmű szertartásával, mely nagyon alkalmas a hívő lélekben a karácsonyi hangulat elmélyítésére. „Mialatt mély csend honolt mindenek fölött és az éj az ő futásában útjának felét már megtette, akkor jött el, Uram, a te mindenható Igéd az égből, királyi…

2017. december 31. Szent Szilveszter pápa és hitvalló
2017. december 31. írta: Katolikus Válasz

2017. december 31. Szent Szilveszter pápa és hitvalló

Szent Szilveszter pápa a naptárban és az egyháztörténelemben egyaránt különleges helyet foglal el. A naptárban, mint a polgári év utolsó napjának védőszentje, az ó és új esztendő határmezsgyéjén áll s mintegy magasabb harmóniába fogja össze a múlt kudarcain kelt búsongásunkat és a jövőbe vetett…

2017. december 28. Aprószentek
2017. december 28. írta: Katolikus Válasz

2017. december 28. Aprószentek

II. oszt. duplex ünnep, egyszerű nyolcaddal; Stációs templom: Szent Pál bazilika

Az ártatlanul meggyilkolt betlehemi kisdedek voltak az elsők, akik méltónak találtattak az ártatlan Jézus helyett szenvedni. A Szentíráson kívül Macrobius is megemlékezik e gyermekgyilkosságról.[1] (Heródes trónját féltvén, saját fiát is megölette, azért mondta róla Augusztus császár: „Jobb Heródes…

2017. december 27. Szent János apostol és evangelista
2017. december 27. írta: Katolikus Válasz

2017. december 27. Szent János apostol és evangelista

II. oszt. duplex ünnep, egyszerű nyolcaddal; Stációs templom: S. Maria Maggiore-bazilika

Szent János apostol Zebedeus és Mária Salome fia és Jakab apostol fivére volt. Tiszta élete miatt Ágoston[1] és Jeromos[2]) apostolai közül őt szerette legjobban az Úr. (Ján. 13,23.) Az Üdvözítő egy jövendölésének (u.o. 21,22.) félreértéséből származott az a balhiedelem, hogy Szent János nem fog…

2017. december 26. Karácsony második napja - Szent István szerpap, első vértanú
2017. december 26. írta: Katolikus Válasz

2017. december 26. Karácsony második napja - Szent István szerpap, első vértanú

II. oszt. duplex ünnep, egyszerű nyolcaddal; Stációs templom: Szent István temploma a Mons Coeliuson

Már Szent Pál is Krisztus vértanújának nevezi Szent István szerpapot (Ap. Csel. 22, 20.), aki az Úr tanítványai közül elsőnek ontotta vérét a szent hit védelmében. Időszámításunk szerint körülbelül a 34. vagy 35. évben történt Szent István megköveztetése. Tehát nem sokkal az Üdvözítő kereszthalála…

2017. december 25. Karácsony
2017. december 25. írta: Katolikus Válasz

2017. december 25. Karácsony

(I. oszt. Duplex ünnep, III. rendű kiváltságolt nyolcaddal. – Parancsolt)

Karácsony [1]. A Megváltó születésének évét is különbözőképpen állapítják meg a tudósok,[2] a születés napját pedig — sajnos — a történelmi források szűkszavúsága miatt egyáltalán nem lehet meghatározni. Tehát mindazok, akik egyik vagy másik naphoz kötik e világraszóló eseményt, legfeljebb…

Egykor gyertyák ezreivel világították ki a Szent Péter teret minden karácsonykor
2017. december 24. írta: Katolikus Válasz

Egykor gyertyák ezreivel világították ki a Szent Péter teret minden karácsonykor

Néhány éve az ABC amerikai televíziós csatorna látványos archív felvételt mutatott be arról, ahogy munkások tucatjai több ezer gyertyát helyeznek el a vatikáni Szent Péter téren. A legnehezebben elérhető pontokhoz a falakon köteleken leereszkedve, a munkások összesen mintegy 900 fáklyát és 5000…

2017. december 24. Karácsony vigíliája
2017. december 24. írta: Katolikus Válasz

2017. december 24. Karácsony vigíliája

Stációs templom: S. Maria Maggiore bazilika

Karácsony vigíliája.[1] (I. rendű) Ősrégi szokás volt a keresztényeknél, hogy nagyobb ünnepek előtt az egész éjjelt átvirrasztva imádság és zsoltárénekléssel készültek elő a szent napra. Erre részint az Üdvözítő példája, részint az üldözések késztették a régi keresztényeket. Már ifj. Plinius említi…

2017. december 24. Úrjövet IV. vasárnapja. (II. oszt.)
2017. december 24. írta: Katolikus Válasz

2017. december 24. Úrjövet IV. vasárnapja. (II. oszt.)

Stációs templom: a Tizenkét apostol bazilikája

Az Üdvözítő születésnapjához immár nagyon közel vagyunk. Öröm, megfontolás és magábaszállás, ezek azok a gondolatok, melyek a mai nap szertartásait áthatják. A zsolozsmának szentírási olvasmányában Izaiás prófétának legmegragadóbb jövendöléséhez jutunk el, ahol leírja azt a boldogságot, mely a…

II. János Pál kezdte-e a házasságtörésben élők szentségekhez engedésének őrületét?
2017. december 20. írta: Szerdahelyi Miklós

II. János Pál kezdte-e a házasságtörésben élők szentségekhez engedésének őrületét?

Tegnapi cikkünkben adtunk hírt arról, hogy Vincenzo Paglia érsek, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke szerint a szexuálisan aktív újraházasodottak szentségekhez engedésének "forradalmát" nem is Ferenc pápa, hanem II. János Pál pápa kezdte. Ferenc pápát csupán elődje "legjobb értelmezőjének" nevezi, aki…

Egy bebörtönzött katolikus életvédő adventi levele
2017. december 20. írta: Katolikus Válasz

Egy bebörtönzött katolikus életvédő adventi levele

"Az elsődleges kötelességünk a Mi Mesterünk. Mi vagyunk a szolgái. Ne érjenek kötelességszegésen minket Ővele szemben."

Egy lengyel napilap közölte le a Kanadában bebörtönzött életvédő, Mary Wagner adventi levelét, amelyben a lelkiismereti fogoly hölgy köszönetet mond és bátorítást küld a támogatóinak (a levél magyar nyelvű fordítását a cikkünk végén közöljük). A kanadai média Wagner levelét és ügyét is teljes…