Április 30. Szienai Szent Katalin szűz
2017. április 30. írta: Katolikus Válasz

Április 30. Szienai Szent Katalin szűz

Mikor 14. századi kereszténység szégyenletes nagy bajára, az avignoni fogságra hiába kerestek orvosságot fejedelmek és diplomaták, megjelent a színen egy igénytelen apáca Szent Domonkos harmadrendjéből: Szienai Szent Katalin. Megjelenésére simulnak az ellentétek. Büszke, lázadó városok az ő szavára…

2018. április 15. Húsvét utáni második vasárnap - Jó Pásztor vasárnap
2017. április 30. írta: Katolikus Válasz

2018. április 15. Húsvét utáni második vasárnap - Jó Pásztor vasárnap

A mai vasárnap a jó Pásztor vasárnapja. Amint korunk Krisztus-tisztelete a Jézus Szíve-kultuszban talált kifejezési formát, úgy mondhatjuk a katakombák kedves ájtatosságának, az igazi őskeresztény Krisztus-ájtatosságnak a jó Pásztor tiszteletét. A szentmise hangulata a hála, szeretet és az öröm.…

Április 28. Keresztes Szent Pál hitvalló
2017. április 28. írta: Katolikus Válasz

Április 28. Keresztes Szent Pál hitvalló

Született 1694-ben a Genuától északra fekvő Ovadában nemes származású szülőktől. Családi neve Danei Pál Ferenc volt. Gyermekkorban jutott árvaságra. Igen nagy hatással volt reá édesanyjának bensőséges jámborsága és emléke. Kora ifjúságától haláláig a leggyöngédebb szeretettel viseltetett Szűz Mária…

11 tudnivaló - hogy a természeti törvényt eszik-e vagy isszák?
2017. április 28. írta: Katolikus Válasz

11 tudnivaló - hogy a természeti törvényt eszik-e vagy isszák?

Amikor keresztények a természeti törvénnyel próbálják meg alátámasztani erkölcsi nézeteiket, ritkán juthatnak el a téma érdemi megvitatásához, ugyanis alapvető értetlenségbe ütköznek vitapartnereik oldaláról azzal kapcsolatban, hogy maga a természeti törvény micsoda? Például sokszor halljuk azt,…

Mégis ott lesz a lemondatott nagymester a Máltai Lovagrend új nagymesterének megválasztásán
2017. április 27. írta: Katolikus Válasz

Mégis ott lesz a lemondatott nagymester a Máltai Lovagrend új nagymesterének megválasztásán

A szombati szavazáson való részvételét Ferenc pápa jóváhagyta

Ahogy április 19-én írtuk, Ferenc pápa Alberto Becciu különleges pápai delegálton keresztül arra szólította fel Matthew Festinget, a Máltai Lovagrend általa januárban lemondásra kényszerített nagymesterét, hogy maradjon távol Rómától és a rend új nagymesterének április 29-ei megválasztásától.…

Április 27. Canisius Szent Péter hitvalló és egyháztanító - "a protestánsok kalapácsa"
2017. április 27. írta: Katolikus Válasz

Április 27. Canisius Szent Péter hitvalló és egyháztanító - "a protestánsok kalapácsa"

A királyi próféta (Zsolt. 79) miként Izaiás (5) az Egyházat szőlőhöz hasonlítja, mely betölti a földet; árnyéka befödi a hegyeket és ágai a cédrusokat; kiterjeszti vesszeit a tengerig és csemetéit az Eufrátesig. De azt is látja a próféta, hogy elbomlik egyszer a sövénye, s szaggatják azt mind, kik…

Végleg pápai kézivezérlés alatt a Máltai Lovagrend?
2017. április 26. írta: Katolikus Válasz

Végleg pápai kézivezérlés alatt a Máltai Lovagrend?

Úgy tűnik, Ferenc pápa semmit sem kíván a véletlenre bízni a Máltai Lovagrend április 29-ére kiírt új nagymesterválasztásával kapcsolatban. Ahogy április 19-ei cikkünkben írtuk, a Szentatya a különleges delegáltján, Alberto Becciu érseken keresztül a választástól és Rómától való távolmaradásra…

Sarah bíboros: "Az Egyház súlyosan téved", ha a menekültválság megoldását tekinti legfőbb küldetésének
2017. április 26. írta: Katolikus Válasz

Sarah bíboros: "Az Egyház súlyosan téved", ha a menekültválság megoldását tekinti legfőbb küldetésének

Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa új interjújában úgy fogalmazott: az Egyház elhanyagolná a "valódi válságot", amivel ma szembenéz, ha a társadalmi igazságosságra összpontosítana ahelyett, hogy alapküldetését, az evangelizálást teljesítené. "Az Egyház…

Április 26. Szent Klétus és Marcellinus pápák és vértanúk
2017. április 26. írta: Katolikus Válasz

Április 26. Szent Klétus és Marcellinus pápák és vértanúk

Szent Klétus, Szent Péter második utódja 78-90 körül kormányozta szentül az Egyházat. A hagyomány szerint Szent Péter szentelte pappá s ő viszont hálából később Szent Péternek síremléket állított (Lib. Pont. 1. 125.). Domicián császár idejében az egyházüldözés alatt vértanúhalált halt s a Vatikánon…

Április 25. Szent Márk evangélista és Búzaszentelő
2017. április 25. írta: Katolikus Válasz

Április 25. Szent Márk evangélista és Búzaszentelő

Szent Márk evangélista Amikor az Úr Jézust tanítványai is elhagyták, s a zsidók a Getszemáni kertből Jeruzsálem utcáin át a főpaphoz hurcolták, egy ifjú követte őt. Mindössze egy lepedőszerű alsóruha volt rajta, s a poroszlók el akarták fogni. Ingénél fogva meg is ragadták, de ő otthagyta ingét s…

Miért érdekli a katolikus egyházat még mindig a latin?
2017. április 24. írta: Katolikus Válasz

Miért érdekli a katolikus egyházat még mindig a latin?

A latin már évszázadok óta halott nyelv. Mi az oka tehát annak a kötődésnek, ami ezen ősi nyelv és a katolikus egyház között ma is fennáll? Roberto Spataro atya, a Pápai Latin Akadémia titkára szerint nem csupán arról van szó, hogy rengeteg fontos katolikus szöveg latin nyelvű, de a latin egyúttal…

Április 23. Szent Adalbert (Béla) püspök és vértanú
2017. április 23. írta: Katolikus Válasz

Április 23. Szent Adalbert (Béla) püspök és vértanú

Az esztergomi egyházmegyében I. o. duplex ünnep közönséges nyolcaddal, egyébként Magyarországon nagyobb duplex ünnep

Országokat térített, királyokat keresztelt. Mikor erre a hódító útra szólította az Úr, mintha neki is mondta volna: „Kiválasztott edényem ő nekem, hogy hordozza nevemet a pogányok és királyok előtt… megmutatom neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért”. (ApCsel. 9,15-16). S Adalbert vállalta ezt…

2018. április 8. Fehérvasárnap – Dominica in Albis in Octava Paschae
2017. április 23. írta: Katolikus Válasz

2018. április 8. Fehérvasárnap – Dominica in Albis in Octava Paschae

(I. oszt. vasárnap, nagyobb duplex ünnep)

Stációs templom: Szent Pancratius templom A vasárnapok rendesen félduplex jelleggel bírnak, azonban a Húsvét után való vasárnap már régi idő óta ünnepélyesebb a többinél,[1] aminek oka a Húsvét nyolcadán kívül[2] az a körülmény is, hogy az újonnan kereszteltek e napon tették le ünnepélyesen fehér…

Április 22. Szent Szótér és Kájusz pápák és vértanúk
2017. április 22. írta: Katolikus Válasz

Április 22. Szent Szótér és Kájusz pápák és vértanúk

Szent Szótér pápa 167-174 között volt Krisztus földi helytartója. Az itáliai Fondi városában született 120-ban. Szent Anicét pápára Szótér következett. Róla és a kor pápáiról keveset tudunk, aminek fő oka az egyházi irattárak rendszeres kifosztása és megsemmisítése a Diocletianus-féle üldözésben.…

Müller bíboros új interjúkötetben védi a katolikus hitet
2017. április 21. írta: Katolikus Válasz

Müller bíboros új interjúkötetben védi a katolikus hitet

Könyvhosszúságú interjú jelenik meg "The Cardinal Müller Report" címmel Gerhard Müllerrel, a Hittani Kongregáció prefektusával. Bár a kötetből egyelőre csak kiragadott részleteket lehet ismerni, ezek alapján a bíboros hűen kiáll a katolikus hit és erkölcs igazságai mellett. A könyv formai jellegét…

2017. április 21. Szent Anzelm püspök, hitvalló és egyháztanító
2017. április 21. írta: Katolikus Válasz

2017. április 21. Szent Anzelm püspök, hitvalló és egyháztanító

Nehéz időkben az Úristen mindig támaszt Egyházának férfiakat, kik győzik szent jellemmel, buzgósággal, tudománnyal és szellemmel, kik koruknak irányítói és a késő utódok számára is vezérek és segítők. Krisztus országában naggyá azonban csak a világtól való elvonultságban lehet válni, az imádság,…

A pápa bíborosi tanácsának koordinátora támadja a négy dubia bíborost
2017. április 21. írta: Katolikus Válasz

A pápa bíborosi tanácsának koordinátora támadja a négy dubia bíborost

A hondurasi Óscar Rodríguez Maradiaga bíboros, a pápa kilencfős különleges bíborosi tanácsadó testületének koordinátora és a felszabadítási teológia lelkes híve, egy március 25-ei interjújában keményen támadta a Ferenc pápának címzett dubiát megfogalmazó négy bíborost. A svájci-olasz RSI televízió…

Török Csaba és Perintfalvi Rita botrányos közös interjújáról
2017. április 20. írta: Szerdahelyi Miklós

Török Csaba és Perintfalvi Rita botrányos közös interjújáról

Az Új Egyenlőség interjút készített Perintfalvi Ritával és Török Csaba atyával, melyben többek között az Amoris Laetitia (AL) kérdését is érintették. Török Csaba atya nem csak hallgatásával nyugtázza, hanem rá is tesz a teológusnő hamis állításaira a polgárilag elvált újraházasodottakkal…

Erdő Péter bíboros úr állásfoglalása az újraházasodottak áldozásáról
2017. április 20. írta: Katolikus Válasz

Erdő Péter bíboros úr állásfoglalása az újraházasodottak áldozásáról

"Ami az elváltakat és polgárilag újraházasodottakat illeti, helyes a lelkipásztori kísérésük – ez a kísérés azonban nem hagy kétséget a házasság felbonthatatlanságának igazsága felől, amelyet maga Jézus tanított. Isten irgalmassága bocsánatot kínál fel a bűnösnek, de megtérést kíván." (Erdő…

Újabb váratlan botrány a Máltai Lovagrendben
2017. április 19. írta: Katolikus Válasz

Újabb váratlan botrány a Máltai Lovagrendben

Ferenc pápa a korábbi ígérete ellenére megtiltotta a korábbi nagymester újraválasztását

Váratlan és meghökkentő lépésként Ferenc pápának a Máltai Lovagrend élére helyezett különleges delegáltja utasította Matthew Festinget (fenti képünkön), a Rend Ferenc pápa által lemondásra kényszerített korábbi nagymesterét, hogy még csak el se utazzon Rómába, a Rend új nagymesterének…

Amerikai püspök "nyelvre és térdelve" áldozásra kéri az egyházmegye híveit
2017. április 18. írta: Katolikus Válasz

Amerikai püspök "nyelvre és térdelve" áldozásra kéri az egyházmegye híveit

Robert Morlino, az Egyesült Államokban található Wisconsin Madison egyházmegyéjének püspöke arra kérte az egyházmegye összes hívét, hogy idén őszig mindannyian térjenek át az Oltáriszentség nyelvre és térdelés közbeni fogadására. A püspök reménye szerint ezzel növekedni fog a hívekben a "hódolat"…