Utolsó kommentek:

Tapsihapsi 2017.08.17. 09:01:17

Balázs atya a spirituális teológia felől, MTA pedig a kortárs szisztematikus dogmatika felől (amelynek tudományos értéke a boszorkánytudományok ezo-bioterikus ismereteiével vetekszik) közelíti meg a kérdést. Soha nem fognak zöld ágra vergődni. A kortárs dogmatika számára az Isten léte és a spiritualitás eleve irreleváns kérdés, abszolút nem szempont. Összesen a tudományos módszer alkalmazása és az eszmetörténeti tudásanyag ad neki némi tudományra utaló jelleget.

Bejegyzés: Cölibátusvita: Barsi Balázs atya válasza Máté-Tóth Andrásnak

károly szántana 2017.08.15. 23:10:04

i.sz. 336 óta bizonyítottan keresztény ünnep Rómában, azaz több, mint 50 évvel a fent nevezett pogány ünnep után. Ki is lopott kitől?

Bejegyzés: Az Egyház "ellopta" a karácsonyt a pogány Rómától?

maxval bircaman bácsi szeredőci mélyelemző · http://bircahang.org 2017.08.15. 21:44:54

@spinat:

Mert keresztény tartalmat kellett adni a pogány télinapforduló ünnepnek.

Bejegyzés: Az Egyház "ellopta" a karácsonyt a pogány Rómától?

Tisztességes Természettudomány 2017.08.15. 21:39:39

Magyarázkodás, magyarázkodás. Ezt inkább decemberben lenne ildomos megtenni, ma a Szűz Mária - Nagyboldogasszony mondakör egybemosódásáról kellene magyarázkodni.

Bejegyzés: Az Egyház "ellopta" a karácsonyt a pogány Rómától?

spinat 2017.08.15. 21:33:21

Akkor a keresztények miért decemberben ünneplik Jézus születését, mikor nyáron született?

Bejegyzés: Az Egyház "ellopta" a karácsonyt a pogány Rómától?

Béla Hoffmann 2017.08.15. 08:31:46

Kérem világosítsatok fel. A " magához vette őt.." kifejezés abban a korban mit jelentett? Tudomásom szerint házasságot s nem gondoskodást valakiről. Mária ".. az Oltáriszentség gyakori vételével töltötte az időt..." Milyen oltáriszentség létezett a 30-50-es években? Tudomásom szerint az oltár jóval később került alkalmazásra. Nem beszélve arról hogy nem létezett Anyaszentegyház, inkább egymással vetélkedő sok-sok irányzat. Mária sírjának a helyét először a 4. században a " De transitu beatae Mariae" műben említik akkor hogyan lehet valaki biztos a helyben. Hogyan lehet biztos az időben, ha a halála helyét se ismerjük?

Bejegyzés: 2017. augusztus 14. Nagyboldogasszony vigíliája (szigorú böjt)

Tapsihapsi 2017.08.14. 22:31:57

P.s.: "Szíveskedjünk áldozatot hozni azért, hogy ott lehessünk a szentmisén. A csodálatos kenyérszaporításhoz Jézus igényt tartott az odatett két halra és öt kenyérre."

Ugye, azt részletesebben ki sem merem fejteni, hogy az öt éves tervek lendületével legyártott áldoztatói engedélyek helyett inkább errefelé kellene keresni a keresztények általános papságának gondolatát.

Bejegyzés: Reflexió a cölibátusvitához

Tapsihapsi 2017.08.14. 22:24:36

Három eresztésben reflektálnék a "hívek Eucharisztiához való joga" témára.

Alapkérdés: hol körvonalazódik a hívek közösségének az a szintje, ahol az Eucharisztia jogáról beszélhetünk?

1.) Egyháztörténeti reflexió.
A kereszténység első négyszáz évében szóba sem került a kérdés ilyen fajta megközelítése. A püspök és az egyházi közösség a városban működött, az áldozópapok pedig szorosan a papi testületben (presbitérium) gyakorolták a feladatukat, ami mindenekelőtt egyházkormányzati jellegű volt. A presbitérium annyira szoros fogalom volt, hogy eleinte, amikor a falusi, tanyasi közösségek ellátása szóba került, kiküldött diakónusokkal, majd kihelyezett kóruspüspökökkel (chorepiscopi, nagyjából a mai segédpüspök és plébános ötvözete) próbálkoztak, és bizony jócskán benne járunk a VI. században, mire az áldozópapok városi, püspök körüli testülete gyakorlatilag a vidéki szolgálat miatt megbomlott. Az első évszázadokban tehát a kérdésben feltett közösség a püspökség.

2.) Dogmatikai reflexió. A Dominus Jesus nyilatkozat az egyháziság alapvető három nélkülözhetetlen feltétele között az Eucharisztiát az érvényes püspökszenteléssel (és az érvényes keresztséggel) együtt említi. Tehát dogmatikailag megintcsak a püspökség a kérdéses közösség, nem a boulad-i tízemeletes panelház.
(Jut eszembe, gratulálok neki az EU-s útlevélhez. Hamisítatlan jezsuita.)

3.) Pasztorális/spirituális teológiai reflexió: Amíg az ósanos és teszkósvásárlás heti rituáléja magától értetődővé teszi, hogy kocsiba vágjuk magunkat, addig "jogunk van" ahhoz, hogy az Eucharisztia házhoz jöjjön. Bájvigyorgunk a 8. szentségként működő, paxnak nevezett mise-pacsi közben, ki nem hagynánk semmi pénzért, de arra nem vagyunk hajlandók, hogy a második szomszédban levő naftalinszagú nénit elvigyük az autónkkal a szentmisére. De persze a "közösség", meg a "kommunió", na igen, azt bitangul emlegetjük. Természetesen nem az Ecclesia de Eucharistia értelmében, hanem az aktuális divatgondolatnak megfelelően.

Nos, úgy tűnik azonban, hogy az Eucharisztia az Áldozatból született, ami nemcsak a papság, hanem a hívek felé is üzenettel bír. Szíveskedjünk áldozatot hozni azért, hogy ott lehessünk a szentmisén. A csodálatos kenyérszaporításhoz Jézus igényt tartott az odatett két halra és öt kenyérre. Ha igaz, hogy ez a csoda az Eucharisztia előképe, akkor MTA és elvbarátai legyenek szívesek levonni a konzekvenciát.

Végkövetkeztetés: valóban, az Egyháznak joga van az Eucharisztiához, sőt, létének elengedhetetlen feltétele. Azonban ismét láthatjuk, hogy a féligazság rosszabb a hazugságnál. A demagógiáról nem is beszélve.

Bejegyzés: Reflexió a cölibátusvitához

Tyto Alba 2017.08.14. 21:28:32

Hát ha eddig nem tudtam, hogy miért hagytam el 15 évesen a katolikus egyházat, akkor ma megerősödtem abban, hogy nagyon jól tettem. Eladnátok ti Jézust is a keresztről. Szerdahelyi Miklósnak gratulálok, ő biztos nagybetűs mintakeresztény, aki külön helyet kap a mennyországban :(

Bejegyzés: Török Csaba és Perintfalvi Rita botrányos közös interjújáról

eloi 2017.08.14. 01:24:40

@Jucek: Úgy kellene/kellet volna a hívekkel, laikusokkal bánni, hogy akarjanak segíteni! Az nem megy, hogy évtizedekig, századokig kuss van, ne szóljanak bele semmibe, aztán, ha nagyon fogynak, meg a papság is, akkor jajj, miért nem segítenek a papbácsiknak... Nem kellett volna mindenhonnan kiszorítani a híveket, akkor most nem minden gond a pap vállát nyomná. Talán ha maguk is egyenlőnek, partnernek tekintették volna a híveket... De ez már történelem. A kérdés, hogy lehet-e, tudjuk-e, akarják-e új alapokra helyezni a pap-hívek viszonyt?

Bejegyzés: Barsi Balázs atya: Mire megoldás a nős férfiak pappá szentelése?

Jucek 2017.08.13. 22:25:29

Ja...Nem lehet egyetlen embertöl sem elvárni, hogy egy életen át éljen (bármilyen) emberi, támogató közösség nélkül. Ez nonszensz. Ez bárkit felöröl, lássuk be végre... Ez valóban nem Egyház így, és semmilyen formában nem vonzó senkinek.

Bejegyzés: Barsi Balázs atya: Mire megoldás a nős férfiak pappá szentelése?

őszhúrja 2017.08.12. 01:09:50

Már gyermekkoromban a misén elgondolkoztam azon a mondaton, hogy
"Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa..." Úgy, olyasformán értelmezgettem én is magamban, ahogy később a hittanórán kérdésemre a - nagyon tisztelt és szeretett - papunk elmagyarázta.
Lassan érlelődött meg bennem a kételkedés ennek a boldogságmondásnak az igazságában.
Ma is azt gondolom, hogy a hitnek, a Tízparancsolat szerinti életnek végül az üdvösségnek nem lehet a feltétele a lelki elzárkózás olyan dolgoktól, amit maga az Isten adott az embernek, amikor férfit és nőt teremtett. Ezt Isten sem akarhatja.....
Azt gondolom, hogy a papok esetében is hitük rendíthetetlenségét bizonyítaná, példázná az, hogy a család, a feleség, a gyerekek mellett is első marad számukra az Isten.
Tudom, hogy sokszor nehéz próbatétellé válhat ez, de a hitben erősek kiállnák.
A családok számára vonzó, tanulságos és követendő példa lehetne ez.

Még egy gondolat:
A görögkatolikus papcsaládokban sok gyerek van, és gyakoriak a papdinasztiák , azaz nagyon gyakori, hogy a pap fia követi apja hivatását.

Bejegyzés: Barsi Balázs atya: Mire megoldás a nős férfiak pappá szentelése?

Tapsihapsi 2017.08.11. 08:57:30

Azon tűnődtem, hogy vajon az ortodoxiával végig lehetne-e csinálni, hogy ronggyá alázzák a liturgiájukat és a teológiájukat. Valószínűleg nem. A problémát tehát nem a II. Vatikáni Zsinattal kapcsolatban kell keresni. A II. Vatikáni Zsinat értelmezése, Bergoglio, Hans Küng, a szerzetesrendnek nevezett jezsuita humanista baráti társaság nem ok, hanem csupán tünet. Ha a Nyugati Egyházzal minden rendben lenne (lett volna), az immunrendszere eleve kidobta volna magából ezeket a hamis tendenciákat. Ne feledjük, hogy pl. az a papi generáció, amelyik leginkább ragaszkodik a zsinatos liturgiához, maga még a tradicionálisban nevelkedett. És itt van a kérdés, hogy vajon nevelkedett-e.

Egyszóval, ha az ember elkezdi keresni az ok-okozati összefüggéseket, akkor a II. Vatikáni Zsinatnál sokkal korábbi időpontra jut el.

Bejegyzés: A II. Vatikáni Zsinat a liturgia reformjáról

doggfather · http://apengeele.blog.hu/ 2017.08.08. 09:44:12

a 15 "tény" nagyobbik része szimplán röhej nem tény...

Csak 1 példa: "13. Minden megvádoltat megillet a tisztességes tárgyaláshoz való jog."

ez igaz, de mi köze ennek a pedofil papokhoz?
mitől tény ez velük kapcsolatban?

Bejegyzés: 15 tény a papi pedofília botrányokról

Tapsihapsi 2017.08.08. 00:24:03

Mindig ez az érvük, ha valaki az ánuszt végtelen szűklátókörűségében az emésztőszervrendszer output részének és nem a genitáliához tartozónak tekinti, hogy a saját kripto-melegsége miatt ennyire elvakult és gyűlölködő...

Bejegyzés: James Martin lelki békéje

Tapsihapsi 2017.08.04. 23:46:17

Engem konkrétan egy sebész molesztált 14 éves koromban a Jánosban. Benőtt lábkörmöt kellett volna kivágnia, és arra hivatkozva hogy most nyirokcsomó-vizsgálatot tart, bezárta az ajtót, lehúzta az alsógatyámat, és satöbbi. Én meg elég naiv voltam, hogy azt higgyem, hogy ez tényleg a vizsgálat része. Mindenesetre azért nem sikerült neki a "vizsgálat", mert akkor sem gerjedtem doktorbácsikra. Kb. 3-4 alkalommal próbálkozott újból.

Ugye, ez nem a társadalmi helyzettel való visszaélés. Valahol mégsem cikkez ezekről a The New York Times.

Utána életem legszebb négy évét töltöttem az esztergomi ferences gimnáziumban. Ha vannak valakik, akiknek a családomhoz mérhetően sokat köszönhetek, azok a ferences szerzetesek.

Úgyhogy mindannyian, akik konkrét tapasztalat híján okádtok itt össze- vissza, menjetek a jó édes anyátok ölébe, a szülinapotok színhelyére.

Bejegyzés: 15 tény a papi pedofília botrányokról

Sequoyah 2017.08.04. 18:43:30

Nana, hogy egy katolikus pap magat probalja mosdatni a cikkben. Van bor a kepukon.
Eszebe nem jut hogy min kene valtoztatni a katolikus egyhaznak, akik SZISZTEMATIKUSAN, az egyhaz altal vedve kovettek el eme bunoket. Inkabb masra keni a problemat, mintha ok szentek lennenek.
Egy a valodi kereszteny ertekeket nagyra tarto embernek felfordul a gyomra a katolikus egyhaztol...

Bejegyzés: 15 tény a papi pedofília botrányokról

ami szabad 2017.08.04. 18:28:24

Azt hiszem, kár volt ennek nekifutni, véleményem szerint egy is SOK SOKK! Itt azonban nem egy , de rengeteg csontváz esett ki a szekrényből, nem beszélve azokról tényekről, amik gyorsan el is tűntek a netről. A holland esetre gondolok, ahol nem csak megerőszakolták a gyerekeket, de 12 esetben írásos bizonyíték került elő, hogy a papok egyházi kórházban KASZTRÁLTATTÁK az áldozatokat, nehogy ők is pedók legyenek, amire ugyebár a trauma miatt, mellesleg nagy az esély. Az Ausztriában kirobbant eset is bevillant, ahol a szopatott fiúcskának fegyvert fogott a fejéhez az áldott jó szerzetes bácsi! A spanyol több százer ELADOTT gyereket most hagyjuk, azokat nem megerőszakolták, "csak" eladták, Franco után is, akkor 8000 USD volt a tarifa. A most kirobbant ex-pápa tesó karénekes intézményében megesett mintegy 67 áldozat sem téma, - biztos nem volt a pápai lemondáshoz sem köze az így kirobbant esetnek- nyilván, bárhol megesik az ilyesmi! A helyzet az, hogy szerintem, senkinek nincs bocsánat, aki egy gyerek bizalmával, avagy fizikai gyengeségével/ kiszolgáltatottságával visszaél. Ugyanakkor egyházi személytől attól nagyobb a felháborodás, hogy erkölcsről, etikáról prédikáló, magának tiszteletet elváró - még a szó is, figyelj! TISZTELETES ! személy él vissza a helyzettel. Úgyhogy a mosakodás felesleges, ugyanolyan ezer év sittet nekik, mint bárki másnak is, ha kiderül hogy kiiratkozott az ember- létből, és egy állat. Enniyke.

Bejegyzés: 15 tény a papi pedofília botrányokról