2018. március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese
2018. március 19. írta: Katolikus Válasz

2018. március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

Az Úr Jézus az evangéliumban fölveti a kérdést: „Kicsoda hát a hű és okos szolga, kit ura háznépe fölé rendelt, hogy enni adjon nekik a maga idején?” (Máté 24,45) Az Egyház a mai zsolozsmában Szent Józsefre alkalmazza ezeket a szavakat, amikor mondja: „Íme a hű és okos szolga, kit az Úristen a saját…

2018. március 18. Feketevasárnap (Dominica de Passione. I. oszt.) Stációs templom: Szent Péter bazilikája
2018. március 18. írta: Katolikus Válasz

2018. március 18. Feketevasárnap (Dominica de Passione. I. oszt.) Stációs templom: Szent Péter bazilikája

A Nagyböjt eddig inkább a bűnbánat és önmegtagadás ideje volt,[1] ettől a naptól kezdődik az Úr szenvedéseiről való megemlékezés.[2] A Szentmisében – ami a szöveget illeti – ennek alig akadunk nyomára, azonban a zsolozsma úgyszólván teljesen erről szól. A szertartások előző szombat délután…

2018. március 15. Hofbauer Szent Kelemen Mária hitvalló
2018. március 15. írta: Katolikus Válasz

2018. március 15. Hofbauer Szent Kelemen Mária hitvalló

Kevesen értették meg úgy, mint Kelemen Szent Pál apostolnak Timóteushoz intézett intelmét: „Törd magad, mint Krisztus jó katonája” (2Tim. 2,3). Két évtizeden keresztül hihetetlen kitartással törte magát, hogy az Úr Krisztus katonája lehessen s amikor 38 éves korában pappá lehetett, életének másik…

2018. március 12. Nagy I. Szent Gergely pápa, hitvalló és egyháztanító
2018. március 12. írta: Katolikus Válasz

2018. március 12. Nagy I. Szent Gergely pápa, hitvalló és egyháztanító

Nagy Szent Gergely pápa az ókorban Nagy Szent Leó (+ 461, ünnepe ápr. 11) mellett Szent Péternek legkiválóbb utódja, akinek legnagyobb történeti jelentősége abban van, hogy átvezette az Egyház hajóját a római múltból a germán-román jövőbe. Előkelő és jámbor családnak sarja; 540 körül született…

2018. március 11. Nagyböjt IV. vasárnapja - Laetare
2018. március 11. írta: Katolikus Válasz

2018. március 11. Nagyböjt IV. vasárnapja - Laetare

I. oszt.; Stációs templom: S. Croce in Gerusalemme-bazilika

Laetare-vasárnapnak nevezzük a Szentmise Introitusának kezdő szavától és az örvendezés a szertartásokon is meglátszik. Az orgona ismét megszólal, a violaszínt rózsaszín váltja föl[1] és a szerpap meg az alszerpap dalmatikát és tunicellát ölt magára. Egy kissé föl akarja üdíteni az Egyház a Nagyböjt…

2018. március 7. Aquinói Szent Tamás hitvalló és egyháztanító
2018. március 07. írta: Katolikus Válasz

2018. március 7. Aquinói Szent Tamás hitvalló és egyháztanító

Mikor magához szólította az Úr a középkor legnagyobb szentjét, Assziszi Szent Ferencet (+ 1226), gondoskodott, hogy új csillag gyúljon ki az Egyház egén, s akarta, hogy ez a csillag az egész kereszténység dísze és világossága legyen. Ez a ragyogó csillag Aquinói Szent Tamás, aki 1225-ben született…

2018. március 6. Szent Perpétua és Felicitás vértanúk
2018. március 06. írta: Katolikus Válasz

2018. március 6. Szent Perpétua és Felicitás vértanúk

A 3. század elején (203 körül) Szeptimus Szevérus (+ 203 körül) császár idején borzalmas keresztényüldözés tört ki a római birodalomhoz tartozó Észak-Afrikában. Egy nap Karthágóban, a fővárosban, három férfit és két nőt vetettek börtönre. A két nő, Perpétua és Felicitás csak hitjelöltek voltak s…

2018. március 4. Nagyböjt III. vasárnapja - Oculi
2018. március 04. írta: Katolikus Válasz

2018. március 4. Nagyböjt III. vasárnapja - Oculi

I. oszt.; Stációs templom: Szent Lőrinc bazilikája

A görögöknél ez a Nagyböjt közepe és a keresztimádás vasárnapja, melynek szertartása hasonlít a mai nagypénteki keresztimádási szertartásunkhoz.[1] A csehek Kýchavná neděle-nek, azaz tüsszentés vasárnapjának nevezik e napot, némelyek szerint a Nagy sz. Gergely idejében pusztított influenza-járvány…

2018. február 27. A fájdalmas Szűzről nevezett Szent Gábor hitvalló
2018. február 27. írta: Katolikus Válasz

2018. február 27. A fájdalmas Szűzről nevezett Szent Gábor hitvalló

Aniziben született, mint 11. gyermek. Igen víg fiú volt, betegsége komolyabb elhatározásra vezette, belépett a passzionisták közé és 24 éves korában, 1862-ben, szentség hírében meghalt. XV. Benedek avatta szentté. Ugyanerre a napra esik: Boldog Báthory László hitvalló A hívő magyar középkornak…

2018. február 25. Nagyböjt II. vasárnapja - Reminiscere
2018. február 25. írta: Katolikus Válasz

2018. február 25. Nagyböjt II. vasárnapja - Reminiscere

I. oszt.; Stációs templom: Sancta Maria in Dominica

Mint a kántorböjtre következő vasárnapnak régebben nem volt külön Szentmiséje,[1] ennek maradványa, hogy mostani evangéliuma is megegyezik a kántorböjti szombatéval. Durandus szerint az ő idejében csak e napon szűnt meg az orgona.[2] Ugyanő összefüggést is keres a Nagyböjt négy első vasárnapja…

2018. február 23. Kántorböjt péntekje (Szigorú böjti nap)
2018. február 23. írta: Katolikus Válasz

2018. február 23. Kántorböjt péntekje (Szigorú böjti nap)

Stációs-templom: a tizenkét apostol bazilikája

Az egész mise a bűnbocsánatról szól és Isten irgalmasságát hirdeti. De a keresztvíz csodálatos erejét is példázza az evangélium. Mily szépen megegyezik mindez a stációs templommal. Az oldó és kötő hatalommal felruházott apostolok temploma szolgált ugyanis a vezeklők visszafogadására. Ugyanerre a…

2018. február 22. Szent Péter apostol széke Antiochiában
2018. február 22. írta: Katolikus Válasz

2018. február 22. Szent Péter apostol széke Antiochiában

Nagyobb duplex ünnep

Az ősi pogány Charistia vagy cara cognatio[1] elnyomására rendelték már a legrégibb időben a Cathedra Petri ünnepet. Miután ugyanis február 13-ától a rómaiak egy hétig az elhunyt rokonok emlékét gyászolták,[2] február 22-én az élő rokonság egészségére zajos mulatozással és mindennemű…

2018. február 21. Szerda, nagyböjt első vasárnapja után - kántorböjt
2018. február 21. írta: Katolikus Válasz

2018. február 21. Szerda, nagyböjt első vasárnapja után - kántorböjt

Nagyböjt és kántorböjt együtt. Nyomatékos figyelmeztetés, melyet Mózes, Illés és Krisztus Urunk példája is megerősít. És amint Szűzanyánk azért is boldog, mert meghallgatta és követte az Úr szavait, úgy cselekedjünk mi is hasonlóképpen. A mózesi törvényben Isten a termények első részét és a tizedét…