2017. november 18. Szent Péter és Pál apostolok bazilikáinak felszentelési ünnepe
2017. november 18. írta: Katolikus Válasz

2017. november 18. Szent Péter és Pál apostolok bazilikáinak felszentelési ünnepe

Mindkét templom alapját Nagy Konstantin vetette meg. A mai Szent Péter bazilikát 1626. november 18-án szentelték fel. Benne van Szent Péter apostol sírja. Szent Pál bazilikáját a 19. században építették újra (miután egy munkás hibájából leégett), s 1854. december 10-én szentelték fel ismét. Oratio.…

2017. november 17. Csodatevő Szent Gergely püspök és hitvalló
2017. november 17. írta: Katolikus Válasz

2017. november 17. Csodatevő Szent Gergely püspök és hitvalló

Midőn halálos ágyán feküdt, megkérdezte körülálló papjait: van-e még pogány a városban? Azt a választ kapta, hogy mindössze 17 van erre égre emelt szemekkel felsóhajtott: Hála Istennek; mikor püspök lettem, ennyi keresztényt találtam a városban! Ez volt életének nagy műve. Végbevitte nagy…

2017. november 15. Nagy Szent Albert püspök, hitvalló és egyháztanító
2017. november 15. írta: Katolikus Válasz

2017. november 15. Nagy Szent Albert püspök, hitvalló és egyháztanító

Nagynak nevezték mar kortársai rengeteg tudománya, óriási tekintélye és hatása miatt. A későbbi középkorban a tudomány emberei egyetemes tudósnak, doctor universalisnak hívták; rendtársai és a kölniek, életének közvetlen tanúi szentként tisztelték, a nép emberei bűvészkedő ezermesternek emlegették;…

2017. november 14. Szent Jozafát püspök és vértanú
2017. november 14. írta: Katolikus Válasz

2017. november 14. Szent Jozafát püspök és vértanú

A rutének (kisoroszok, ukránok) nagykiterjedésű hazájukkal 1319-ben litván, 1386-ban pedig lengyel fennhatóság alá kerültek. Görögkeletiek voltak. A Rómával való egyesülés (unió) érdekében a firenzei zsinaton (1438) történt a legkomolyabb kísérlet, de annak nem volt komolyabb eredménye. Új korszakot…

2017. november 12. Szent I. Márton pápa és vértanú
2017. november 12. írta: Katolikus Válasz

2017. november 12. Szent I. Márton pápa és vértanú

A katolikus hit igazságért kevesen szenvedtek férfiasabb bátorsággal és kitartással, mint Szent Márton pápa. Úgyszólván egész pápasága állandó martíríum volt. Két évig tartó raboskodása alatt olyan kínokat és megaláztatásokat állott ki, melyek a legádázabb üldözések korára emlékeztetnek. Ez az oka,…

2017. november 12. Pünkösd utáni huszonharmadik vasárnap
2017. november 12. írta: Katolikus Válasz

2017. november 12. Pünkösd utáni huszonharmadik vasárnap

A Pünkösd utáni idő jelképe a hosszú vándorutunknak az égi haza felé. Az utolsó vasárnapok tehát ennek az útnak az utolsó állomásait jelzik. A szentmise énekei már mind erre vonatkoznak és ha Pünkösd utánra 24-nél több vasárnap esnék, akkor ezek az énekek állandóan megmaradnak, míg a többi részt a…