2018. december 30. Vasárnap karácsony nyolcadában
2017. december 31. írta: Katolikus Válasz

2018. december 30. Vasárnap karácsony nyolcadában

A karácsonyi ünnep kiegészítője e nap mélyértelmű szertartásával, mely nagyon alkalmas a hívő lélekben a karácsonyi hangulat elmélyítésére. „Mialatt mély csend honolt mindenek fölött és az éj az ő futásában útjának felét már megtette, akkor jött el, Uram, a te mindenható Igéd az égből, királyi…

December 31. Szent Szilveszter pápa és hitvalló
2017. december 31. írta: Katolikus Válasz

December 31. Szent Szilveszter pápa és hitvalló

Szent Szilveszter pápa a naptárban és az egyháztörténelemben egyaránt különleges helyet foglal el. A naptárban, mint a polgári év utolsó napjának védőszentje, az ó és új esztendő határmezsgyéjén áll s mintegy magasabb harmóniába fogja össze a múlt kudarcain kelt búsongásunkat és a jövőbe vetett…

December 28. Aprószentek
2017. december 28. írta: Katolikus Válasz

December 28. Aprószentek

II. oszt. duplex ünnep, egyszerű nyolcaddal; Stációs templom: Szent Pál bazilika

Az ártatlanul meggyilkolt betlehemi kisdedek voltak az elsők, akik méltónak találtattak az ártatlan Jézus helyett szenvedni. A Szentíráson kívül Macrobius is megemlékezik e gyermekgyilkosságról.[1] (Heródes trónját féltvén, saját fiát is megölette, azért mondta róla Augusztus császár: „Jobb Heródes…

December 27. Szent János apostol és evangelista
2017. december 27. írta: Katolikus Válasz

December 27. Szent János apostol és evangelista

II. oszt. duplex ünnep, egyszerű nyolcaddal; Stációs templom: S. Maria Maggiore-bazilika

Szent János apostol Zebedeus és Mária Salome fia és Jakab apostol fivére volt. Tiszta élete miatt Ágoston[1] és Jeromos[2]) apostolai közül őt szerette legjobban az Úr. (Ján. 13,23.) Az Üdvözítő egy jövendölésének (u.o. 21,22.) félreértéséből származott az a balhiedelem, hogy Szent János nem fog…

December 26. Karácsony második napja - Szent István szerpap, első vértanú
2017. december 26. írta: Katolikus Válasz

December 26. Karácsony második napja - Szent István szerpap, első vértanú

II. oszt. duplex ünnep, egyszerű nyolcaddal; Stációs templom: Szent István temploma a Mons Coeliuson

Már Szent Pál is Krisztus vértanújának nevezi Szent István szerpapot (Ap. Csel. 22, 20.), aki az Úr tanítványai közül elsőnek ontotta vérét a szent hit védelmében. Időszámításunk szerint körülbelül a 34. vagy 35. évben történt Szent István megköveztetése. Tehát nem sokkal az Üdvözítő kereszthalála…

December 25. Karácsony
2017. december 25. írta: Katolikus Válasz

December 25. Karácsony

(I. oszt. Duplex ünnep, III. rendű kiváltságolt nyolcaddal. – Parancsolt)

Karácsony [1]. A Megváltó születésének évét is különbözőképpen állapítják meg a tudósok,[2] a születés napját pedig — sajnos — a történelmi források szűkszavúsága miatt egyáltalán nem lehet meghatározni. Tehát mindazok, akik egyik vagy másik naphoz kötik e világraszóló eseményt, legfeljebb…

Egykor gyertyák ezreivel világították ki a Szent Péter teret minden karácsonykor
2017. december 24. írta: Katolikus Válasz

Egykor gyertyák ezreivel világították ki a Szent Péter teret minden karácsonykor

Néhány éve az ABC amerikai televíziós csatorna látványos archív felvételt mutatott be arról, ahogy munkások tucatjai több ezer gyertyát helyeznek el a vatikáni Szent Péter téren. A legnehezebben elérhető pontokhoz a falakon köteleken leereszkedve, a munkások összesen mintegy 900 fáklyát és 5000…

December 24. Karácsony vigíliája
2017. december 24. írta: Katolikus Válasz

December 24. Karácsony vigíliája

Stációs templom: S. Maria Maggiore bazilika

Karácsony vigíliája.[1] (I. rendű) Ősrégi szokás volt a keresztényeknél, hogy nagyobb ünnepek előtt az egész éjjelt átvirrasztva imádság és zsoltárénekléssel készültek elő a szent napra. Erre részint az Üdvözítő példája, részint az üldözések késztették a régi keresztényeket. Már ifj. Plinius említi…

2018. december 23. Úrjövet IV. vasárnapja. (II. oszt.)
2017. december 24. írta: Katolikus Válasz

2018. december 23. Úrjövet IV. vasárnapja. (II. oszt.)

Stációs templom: a Tizenkét apostol bazilikája

Az Üdvözítő születésnapjához immár nagyon közel vagyunk. Öröm, megfontolás és magábaszállás, ezek azok a gondolatok, melyek a mai nap szertartásait áthatják. A zsolozsmának szentírási olvasmányában Izaiás prófétának legmegragadóbb jövendöléséhez jutunk el, ahol leírja azt a boldogságot, mely a…

II. János Pál kezdte-e a házasságtörésben élők szentségekhez engedésének őrületét?
2017. december 20. írta: Szerdahelyi Miklós

II. János Pál kezdte-e a házasságtörésben élők szentségekhez engedésének őrületét?

Tegnapi cikkünkben adtunk hírt arról, hogy Vincenzo Paglia érsek, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke szerint a szexuálisan aktív újraházasodottak szentségekhez engedésének "forradalmát" nem is Ferenc pápa, hanem II. János Pál pápa kezdte. Ferenc pápát csupán elődje "legjobb értelmezőjének" nevezi, aki…

Egy bebörtönzött katolikus életvédő adventi levele
2017. december 20. írta: Katolikus Válasz

Egy bebörtönzött katolikus életvédő adventi levele

"Az elsődleges kötelességünk a Mi Mesterünk. Mi vagyunk a szolgái. Ne érjenek kötelességszegésen minket Ővele szemben."

Egy lengyel napilap közölte le a Kanadában bebörtönzött életvédő, Mary Wagner adventi levelét, amelyben a lelkiismereti fogoly hölgy köszönetet mond és bátorítást küld a támogatóinak (a levél magyar nyelvű fordítását a cikkünk végén közöljük). A kanadai média Wagner levelét és ügyét is teljes…

2018. december 16. Úrjövet III. vasárnapja. (II. oszt.)
2017. december 17. írta: Katolikus Válasz

2018. december 16. Úrjövet III. vasárnapja. (II. oszt.)

Stációs templom: Szent Péter bazilikája

Amint láttuk az Úrjövet, mint a Karácsonyra való előkészület ideje, a Nagyböjt mintájára készült. Ugyanezt mondhatjuk e vasárnapról. Amint a Nagyböjt szigorúsága felenged kissé a Laetare[1] vasárnapban, éppúgy az Adventet is mintegy a közepén az öröm hangjai szakítják félbe e napon, a Gaudete…

Brandmüller bíboros: Az Egyház elárulja az Evangéliumot, ha a politikát helyezi Isten fölé
2017. december 16. írta: Katolikus Válasz

Brandmüller bíboros: Az Egyház elárulja az Evangéliumot, ha a politikát helyezi Isten fölé

"Tradicionalista zúgolódó vagyok attól, ha biztos vagyok benne, hogy Pitagorasz tétele még mindig igaz?"

"Az Egyház minél inkább politikával foglalkozik, és félreteszi Isten, a kegyelem és a bűn valóságát, annál inkább eláruljuk az Evangéliumot" - nyilatkozta Walter Brandmüller, a négy "dubia" bíboros egyike. Brandmüller bíboros, a Történettudományok Pápai Bizottságának emeritus elnöke, egy Lutherről…

Zambiai érsek: Nem az újraházasodott elváltak áldoztatására!
2017. december 16. írta: Katolikus Válasz

Zambiai érsek: Nem az újraházasodott elváltak áldoztatására!

Határozott nemet mondott egy afrikai egyházi vezető az önmegtartóztatás nélkül élő újraházasodott elváltak áldoztatására. Lusaka érseke, egyben a zambiai püspöki konferencia jelenlegi és 2002-2008 közötti elnöke, Telesphore-George Mpundu, a Vatikáni Rádió angol nyelvű afrikai szekciójának…

Vitatja Müller bíboros az Amoris Laetitia pápai értelmezésének tanítóhivatali státuszát
2017. december 15. írta: Katolikus Válasz

Vitatja Müller bíboros az Amoris Laetitia pápai értelmezésének tanítóhivatali státuszát

Gerhard Müller bíboros, a Hittani Kongregáció július elején menesztett prefektusa a National Catholic Registernek nyilatkozott december 6-án, első alkalommal azután, hogy kiderült: Ferenc pápa a Buenos Aires-i régió püspökeinek Amoris Laetitia értelmezését "hiteles tanítóhivatali megnyilatkozás"…

13 ország vezető katolikus életvédői vádolják Ferenc pápát azzal, hogy elhagyta az Egyház tanítását
2017. december 12. írta: Katolikus Válasz

13 ország vezető katolikus életvédői vádolják Ferenc pápát azzal, hogy elhagyta az Egyház tanítását

Katolikus életvédő szervezetek vezetői a világ minden részéről közös levelet adtak ki a mai napon, amelyben az Egyház jelenlegi vezetőit, köztük Ferenc pápát is azzal vádolják, hogy kétértelmű tanításokkal és a katolikus egyház tanításával szembemenő lépésekkel aláássák a nemzetközi életvédő…

Publicisztikában ünnepli Kasper az Amoris Laetitia vita "végét"
2017. december 12. írta: Katolikus Válasz

Publicisztikában ünnepli Kasper az Amoris Laetitia vita "végét"

Az Amoris Laetitia (AL) körüli vita végetért - jelenti ki Walter Kasper bíboros a Vatikáni Rádió német kiadásának írt publicisztikájában (az angol nyelvű fordítása ITT). Ahogy Kasper írja: az újraházasodott elváltak egyes (önmegtartóztatást sem igénylő) esetekben történő áldoztatása lett a pápa…