Az új svéd bíboros szerint nem lehetséges a közös áldozás az evangélikusokkal
2017. június 30. írta: Katolikus Válasz

Az új svéd bíboros szerint nem lehetséges a közös áldozás az evangélikusokkal

A húszévesen evangélikusból katolikussá lett Arborelius bíboros személyes vallomása: "az Úrnak adtam az életemet az Egyház iránti szeretetem jeleként", "ezt az Istent és ezt az Egyházat akarom szolgálni". Ferenc pápa a június 28-án tartott konzisztóriumon öt új személyt emelt a pápaválasztó…

Június 30. Szent Pálról való megemlékezés
2017. június 30. írta: Katolikus Válasz

Június 30. Szent Pálról való megemlékezés

Nagyobb duplex ünnep

Mikor az apostolok ünnepei megszűntek parancsolt ünnepek lenni, akkor ezek pótlására Péter és Pál napján kellett a többiekről is megemlékezést venni misében és zsolozsmában egyaránt.[1] X. Pius óta ez már nincs így,[2] azonban keleten még ma is a következő nap, azaz 30-a, az Úr apostolainak emlékére…

Június 29. Szent Péter és Pál apostolok
2017. június 29. írta: Katolikus Válasz

Június 29. Szent Péter és Pál apostolok

I. oszt. duplex ünnep közönséges nyolcaddal és vigíliával. - Parancsolt ünnep

1. Szent Pétert – mint a római hitközség püspökét – Néró császár üldözésének idején a 67. évben, június 29-én, keresztre feszítették és pedig saját kérésére, Urának halálától való alázatos megkülönböztetésül, fejjel a föld felé. Szent Pál ugyanezen a napon 64., 66. vagy 67-ik évben lefejezéssel…

Ferenc pápa megvonta korábbi irgalmasságát egy gyerekmolesztáló paptól
2017. június 28. írta: Katolikus Válasz

Ferenc pápa megvonta korábbi irgalmasságát egy gyerekmolesztáló paptól

Ahogy idén márciusban részletesen írtunk róla, Ferenc pápa az Egyházon belülről és kívülről egyaránt kritikákat kapott, amiért enyhítette több pedofil pappal szemben a XVI. Benedek pápa által kiszabott szigorú egyházi szankciókat. A vatikáni sajtószóvivő, Greg Burke, Ferenc pápa döntését akkor azzal…

A homolobbi a Szemléleken
2017. június 28. írta: Szerdahelyi Miklós

A homolobbi a Szemléleken

Ilyenek igazolják a Katolikus Válasz létezését

Mindig is valami ellenében határoztam meg magamban a Katolikus Válasz (KV) értelmét: tévhitek és hazugságok ellen. Ez egy vállalt irányultság, ami nem mindenkinek fekszik, de annál szükségesebb egyesek részéről. Mindenkinek joga, ha Isten lelkiismeretében arra indítja, hogy ne foglalkozzon azokkal,…

Június 28. Szent Irén püspök és vértanú
2017. június 28. írta: Katolikus Válasz

Június 28. Szent Irén püspök és vértanú

Szent Péter és Pál apostolok vigíliája

Szent Polikárp életéből (jan. 27.) tudjuk, hogy az ősz szmirnai püspököt, Szent János evangélista tanítványát Irén, mint gyermek még hallgatta, amint előadta az apostolok tanításait. Így ő, mint egy élő láncnak végső szeme, alkalmasabb volt mint bárki más hirdetni a katolikus hitnek zsinórmértékét,…

James Martin élő LMBT-szentje
2017. június 28. írta: Katolikus Válasz

James Martin élő LMBT-szentje

A New Ways Ministry és társalapítójának története

Az "LMBT" emberek és családjaik hiteles egyházi szolgálatát a nemzetközi Courage International végzi, már 1980-as alapítása óta. A jezsuita James Martin szándékosan tesz és beszél úgy, mintha nem tudna róla. Az új könyve és médiahaknijai egy ugyanolyan lázadó és disszidens szervezet reklámja, mint…

A Jézus Szíve litánia 27.
2017. június 27. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 27.

Jézus Szíve, békénk és engesztelésünk.

1. A békesség áldását csak az ismeri kellőképp, aki a béke hiányának, a háborúnak és békétlenségnek szenvedéseit átszenvedte. Az ember csak a saját kárán tanul. A világháború borzalmain keresztül mindenikünknek volt alkalma látni, mily nagy áldás a béke, mily szerencsétlenségbe dönti az embereket a…

Június 27. Szent László király, hitvalló
2017. június 27. írta: Katolikus Válasz

Június 27. Szent László király, hitvalló

Nagyobb duplex ünnep [1]

Szent István után a legnagyobb magyar királyt ünnepeljük a mai napon, azt, aki nemzetünket a keresztény vallás gyakorlásában megerősítette és hazánkat a külső ellenségek előtt is félelmessé és hatalmassá tette.[2] Szent László örök példája annak, hogy mily elengedhetetlen része egy férfi és…

Gondos-Grünhut László: Az idealizmus és a materializmus természetrajza
2017. június 26. írta: Katolikus Válasz

Gondos-Grünhut László: Az idealizmus és a materializmus természetrajza

Grünhut László 1903-ban született Baján, vagyonos zsidó családban. Ifjúként szocialista érzelmű volt, az 1919-es vörös terror brutalitása azonban mélyen megsebezte és kiábrándította a kommunizmusból. 1929-ben katolizált, a nevét 1936-ban magyarosította Gondosra. Egyetemi tanulmányait Ausztriában,…

Amerikai püspök: Nem adható Oltáriszentség aktív homoszexuálisoknak és LMBT-mozgalmároknak
2017. június 26. írta: Katolikus Válasz

Amerikai püspök: Nem adható Oltáriszentség aktív homoszexuálisoknak és LMBT-mozgalmároknak

Az amerikai Springfield egyházmegye püspöke úgy döntött, fontosabb számára az Egyház tanításához való hűség, mint az, hányan járnak templomba, vagy hányan fizetnek egyházi adót. Thomas Paprocki püspök a következetességet választotta az Egyház tanításának betartatásában: utasítást adott az…

A Jézus Szíve litánia 26.
2017. június 26. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 26.

Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk!

1. Mi az élet? Mindenki tudja. Hasonlítsátok össze a tél dermedtségét a tavasz és a nyár pompájával; a kopár sziklát a virágzó erdővel; a temető csendjét a vidáman nyüzsgő város emberáradatával; a feloszlóban levő halottat az egészségtől, erőtől, szépségtől duzzadó ifjúval – íme, ez a különbség élet…

A Jézus Szíve litánia 25.
2017. június 25. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 25.

Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív!

1. Minden ember természeténél fogva kényes az emberi szabadságára s általában arra hajlik, hogy a maga nézetét és a maga akaratát vigye mindenben diadalra. Ha az eddig élt emberek közül valakinek, akkor Jézusnak igazán lett volna joga arra, hogy mindenben a saját gondolatait és akaratát kövesse,…

2018. június 10. Vasárnap Jézus Szentséges Szíve ünnepének nyolcadában
2017. június 25. írta: Katolikus Válasz

2018. június 10. Vasárnap Jézus Szentséges Szíve ünnepének nyolcadában

Pünkösd utáni harmadik vasárnap

A Húsvét utáni második vasárnap is a Jó Pásztorról szólt. A különbség, hogy akkor csak a jó bárányai iránt való szeretetéről szólt az evangélium, ma pedig arról, hogy szereti és megkeresi az elveszett, rossz bárányt is. Ennek megfelelően a bűntudat és az irgalomban való nagy bizalom szól a mise…

Új bíborosi kinevezések június 28-án
2017. június 24. írta: Katolikus Válasz

Új bíborosi kinevezések június 28-án

A bíborosi kollégium jövő szerdán konzisztóriumot tart

Konzisztóriumot tart a bíborosi kollégium jövő szerdán, június 28-án. Ferenc pápa pontifikátusa alatt ez lesz a bíborosok negyedik gyűlése, amin ismételten új pápaválasztó bíborosok beiktatása lesz programon. (Összehasonlításul XVI. Benedek pápa 8 éves pontifikátusa alatt öt, II. János Pál pápa a 27…

A reverenda jel, mely a lelkiismeretünk legmélyéhez szól (olvasói hozzászólások)
2017. június 24. írta: Katolikus Válasz

A reverenda jel, mely a lelkiismeretünk legmélyéhez szól (olvasói hozzászólások)

Amikor 22-én közétettük a Liturgy Guy blog történetét egy fiatal missouri-i papról, aki nem pusztán az Egyház iránti engedelmességből és tiszteletből, de tudatos evangelizáló szándékkal hord mindig reverendát, nem gondoltuk, hogy ez a cikkünk ilyen kiemelkedő sikert ér el. A rengeteg pozitív…

A Jézus Szíve litánia 24.
2017. június 24. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 24.

Jézus Szíve, vétkeinkért meggyötört Szív!

1. Isten megbocsáthatta volna bűneinket megváltás és áldozat nélkül is. És ha már Jézus áldozata árán akarta visszaadni az istengyermekség kegyelmét, akkor is elegendő lett volna, ha Jézus egyetlen egyszerű elégtételi cselekménnyel vagy egyetlen csepp vérének feláldozásával vált meg minket. Ő…

Június 24. Keresztelő Szent János születése
2017. június 24. írta: Katolikus Válasz

Június 24. Keresztelő Szent János születése

I. oszt. duplex ünnep közönséges nyolcaddal

A Bold. Szűzön kívül csak Ker. Sz. Jánosnak ünnepli az egyház test szerint való születésnapját,[1] minek oka a régiek magyarázata szerint abban keresendő, hogy Máriának Sz. Erzsébetnél való látogatása alkalmával az Üdvözítő közelsége miatt János megszenteltetett anyja méhében.[2] Az evangélium…

Müller bíboros az Amoris Laetitia vitához: "A bűnbánat, bűnvallás, és jóvátétel előfeltételei az Oltáriszentség vételének"
2017. június 23. írta: Katolikus Válasz

Müller bíboros az Amoris Laetitia vitához: "A bűnbánat, bűnvallás, és jóvátétel előfeltételei az Oltáriszentség vételének"

Interjút adott a Hittani Kongregáció prefektusa, Gerhard Müller bíboros a National Catholic Registernek a róla készített új köny, a "The Cardinal Müller Report" kapcsán (a cím az 1985-ben megjelent "The Ratzinger Report" könyvre utal, ami a Hittani Kongregáció akkori prefektusáról, Joseph…

A Jézus Szíve litánia 23.
2017. június 23. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 23.

Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív!

Az embernek legérzékenyebb pontja a becsülete. Mennél magasabban áll valaki, mennél nagyobbak az értékei, annál jobban fáj, ha mások ezeket az értékeket el nem ismerik, sőt lábbal tapossák, ha úgy bánnak vele, mint valami haszontalan, ostoba és gonosz emberrel. Jézus ezt a szenvedést is magára…

2018. június 8. Jézus Szent Szívének ünnepe
2017. június 23. írta: Katolikus Válasz

2018. június 8. Jézus Szent Szívének ünnepe

I. oszt. duplex ünnep közönséges nyolcaddal; Úrnap nyolcadát követő pénteken

Az isteni Ige megtestesülésének egyik folyománya hitünknek az a tétele, hogy az Istenembernek emberi természetét is imádás illeti meg. Jézus Krisztusban ugyanis oly elválaszthatatlanul egyesült az istenség az emberséggel, hogy ez utóbbit is fölmagasztalta a Mindenható. Az édes Üdvözítő…

A Jézus Szíve litánia 22.
2017. június 22. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 22.

Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat!

1. Hogy megértsük, mit köszönünk Jézus Szívének megváltásunk s kiengesztelésünk szempontjából, mindenekelőtt jól meg kell fontolnunk, mi a bűn s mily szörnyű és szomorú helyzetben voltunk a megváltás előtt. A bűn Isten tudatos megbántása. Elfordulás az élet voltaképpeni céljától, fellázadás az ég…