Barsi Balázs Szőnyi Szilárdnak: "Szeresd a régi misét is. Erre kérlek"
2017. szeptember 30. írta: Katolikus Válasz

Barsi Balázs Szőnyi Szilárdnak: "Szeresd a régi misét is. Erre kérlek"

A budapesti Jézus Szíve templomban félmeztelenül koncelebráló jezsuita kapcsán írt cikkében Barsi Balázs atya reflektál Szőnyi Szilárdnak a Válasz.hu-n e témában megjelent írására. Szőnyi Szilárd egy kommentben válaszolt Balázs atya cikke alatt, melyre Balázs atya szintén válaszolt, egy ferences…

Ferenc pápa visszahelyezte Raymond Burke bíborost az Apostoli Szignatúrába
2017. szeptember 30. írta: Katolikus Válasz

Ferenc pápa visszahelyezte Raymond Burke bíborost az Apostoli Szignatúrába

Ferenc pápa visszahelyezte az amerikai Raymond Leo Burke bíborost (a dubia bíborosok egyikét) az Apostoli Szignatúrába, közel három évvel azután, hogy a 2014-es családszinódus után leváltotta őt a Szignatúra prefektusi tisztségéből. Burke bíboros a szinóduson prefektusi minőségében vehetett részt,…

Barsi Balázs: Amikor feltárulnak szívünk mélységei
2017. szeptember 29. írta: Katolikus Válasz

Barsi Balázs: Amikor feltárulnak szívünk mélységei

Mi van a félmeztelenül táncoló és miséző indiai pappal kapcsolatos vélemények mélyén?

Ha valami olyan történt, amin sokan megbotránkoznak, mások viszont mellé állnak érveket felsorakoztatva, ismét mások csupán meglepődnek és hol az egyik tábor, hol a másik tábor érveit teszik magukévá, akkor az, ami történt, azon túl, hogy megbeszélhető, mélyebb rétegeket hoz elő a megnyilatkozókból:…

Szeptember 29. Szent Mihály arkangyal ünnepe (Dedicatio Sancti Michaelis Archangeli)
2017. szeptember 29. írta: Katolikus Válasz

Szeptember 29. Szent Mihály arkangyal ünnepe (Dedicatio Sancti Michaelis Archangeli)

I. oszt. duplex ünnep

Test nélkül való tiszta szellemek létezésének hite nagyon általános volt mindenkor az egész emberiségben. Mivel pedig létüket nem lehet a józan ész világánál megismerni — mint ahogy Isten létezését lehet — azért azt kell föltételeznünk, hogy a pogány népek ebbéli hite az őskinyilatkoztatásra…

Rene Gracida püspök: Miért írtam alá a filiális korrekciót?
2017. szeptember 28. írta: Katolikus Válasz

Rene Gracida püspök: Miért írtam alá a filiális korrekciót?

Az alábbiakban Rene Henry Gracida, a Corpus Christi egyházmegye (Texas állam, USA) emeritusz püspökének írását közöljük. A püspök írásának angol eredetije a Catholic Herald oldalon olvasható. Több barátom is megkérdezett engem, hogy múlt vasárnap miért döntöttem úgy, hogy aláírom a filiális…

Szeptember 28. Szent Vencel herceg és vértanú
2017. szeptember 28. írta: Katolikus Válasz

Szeptember 28. Szent Vencel herceg és vértanú

Félig pogány környezetben élt és csaknem mindig rosszakarattal és megnemértéssel küzdött s mégis rövid idő alatt a keresztény tökéletességnek magas fokára emelkedett. Buzgóságáért fiatalon vértanúhalállal kellett fizetnie, de vére hullásával is áldást fakasztott, mert megporhanyította honfitársai…

Müller bíboros egy bíborosi csoport felállítását javasolja, akik megválaszolnák a dubiát és a filiális korrekciót
2017. szeptember 26. írta: Katolikus Válasz

Müller bíboros egy bíborosi csoport felállítását javasolja, akik megválaszolnák a dubiát és a filiális korrekciót

A patthelyzet feloldására Ferenc pápa és a tanításával szemben súlyos fenntartásokat megfogalmazók között, Gerhard Müller bíboros azt javasolja, hogy egyik megoldás erre "a súlyos helyzetre" az lehetne, ha a Szentatya kijelölné a bíborosok egy csoportját, akik formális "teológiai vitába" kezdenének…

Vatikáni magyarázat a filiális korrekció weboldalának blokkolására
2017. szeptember 26. írta: Katolikus Válasz

Vatikáni magyarázat a filiális korrekció weboldalának blokkolására

Olaszországi tudósítások szerint a Vatikán kommunikációs titkársága hétfőn átmenetileg blokkolta a hozzáférését valamennyi számítógépén annak a weboldalnak, amely Ferenc pápa ún. "filiális korrekcióját" közölte. A hírről az Ansa híroldal mellett a Corriere della Sera is beszámolt. A LifeSiteNews…

Szeptember 26. Szent Ciprián és Jusztina szűz vértanúk
2017. szeptember 26. írta: Katolikus Válasz

Szeptember 26. Szent Ciprián és Jusztina szűz vértanúk

Ciprián boszorkánymester volt és varázsszereivel meg akarta nyerni Jusztinának, a szentéletű keresztény hajadonnak kegyeit egy pogány ifjú számára. A híres mester minden ügyeskedése megtörött Jusztina rendíthetetlen hitén és állhatatosságán. Ez gondolkodóba ejtette Cipriánt. Lassan földerengett…

Miért nincsenek bíborosok a filiális korrekció aláírói között?
2017. szeptember 25. írta: Katolikus Válasz

Miért nincsenek bíborosok a filiális korrekció aláírói között?

A "filiális [hívő] korrekció" nyilvánosságra kerülése után sokan aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy annak aláírói közt nem szerepel egyetlen bíboros sem. Az aggodalom oka, hogy a bíborosok közül az amerikai Raymond Burke bíboros többször is hangsúlyozta, hogy elkerülhetetlennek tartja Ferenc…

Egy amerikai püspök is csatlakozott Ferenc pápa korrekciójához
2017. szeptember 25. írta: Katolikus Válasz

Egy amerikai püspök is csatlakozott Ferenc pápa korrekciójához

Az Egyesült Államok Texas államának egyik püspöke is csatlakozott Ferenc pápa korrekciójához. Rene Henry Gracida, a Corpus Christi egyházmegye emeritus püspöke vasárnap egy blogbejegyzésében tette közzé annak az emailjének a szövegét, amelyet a korrekció szervezőinek küldött. A püspök gratulált…

A Szentszék letiltotta a pápai korrekció weboldalának elérését a Vatikán számítógépeiről
2017. szeptember 25. írta: Katolikus Válasz

A Szentszék letiltotta a pápai korrekció weboldalának elérését a Vatikán számítógépeiről

A tiltás miatt vatikáni IP-címről nem lehet elérni a korrekció weboldalát

A Szentszék kommunikációs titkársága letiltotta valamennyi vatikáni számítógép hozzáférését a correctiofilialis.org weboldalhoz. "A hozzáférés a látogatni próbált weboldalhoz az intézmény biztonsági előírásai alapján letiltásra került." - a korrekció weboldala helyett ez az üzenet fogadja…

2017. szeptember 24.  Pünkösd utáni tizenhatodik vasárnap
2017. szeptember 24. írta: Katolikus Válasz

2017. szeptember 24. Pünkösd utáni tizenhatodik vasárnap

Természetfeletti életet Isten kegyelme nélkül nem élhetünk, azért a kegyelemért imádkozik az Egyház. A kegyelem útjának igazi akadálya a mi gőgös emberi akaratunk, mely nem akar meghajolni. Ezért tanít például Szent Benedek is arra, hogy először önakaratunknak mondjunk ellen és legyünk alázatosak. A…

Megérkezett Ferenc pápa első korrekciója
2017. szeptember 24. írta: Katolikus Válasz

Megérkezett Ferenc pápa első korrekciója

62 katolikus pap és tudós szerint a pápa "eretnekségek terjedését" segítette elő

"Mély fájdalmat" és "hívő odaadást" fejez ki az a 62 katolikus pap és tudós a világ 20 országából, akik szeptember 23-án "Hívő korrekciót" adtak ki, azt állítva benne, hogy Ferenc pápa tanítása "eretnekségek terjedését" segítette elő. A 25 oldalas levél formájában íródott korrekcióban az aláírók…

Szeptember 23. Szent Tekla szűz és vértanú
2017. szeptember 23. írta: Katolikus Válasz

Szeptember 23. Szent Tekla szűz és vértanú

(+100-200 körül)

Egy jámbor, de nem biztos ítéletű pap merő buzgóságból egy regényszerű írást készített, melyet Tertullián és Szent Jeromos, majd Cielásius pápa élesen elítéltek. Ez az írás azt beszéli az első ikóniumi vértanúról, hogy Szent Pál két „hamis” testvérrel, Démással és Hermogenéssel Ikoniumba megy, Titus…

Szeptember 23. Szent Linus pápa és vértanú
2017. szeptember 23. írta: Katolikus Válasz

Szeptember 23. Szent Linus pápa és vértanú

Szent Péter közvetlen utóda a római püspöki székben. Tehát ő a második a római pápák dicsőséges sorában. Bizonyára ő volt a legkiválóbb az apostolok tanítványai között, mert csak így érdemelhette meg, hogy az első pápának utóda lehetett. A keresztények között jól ismert s nagyrabecsült lehetett,…

Szeptember 22. Szent Móric (Maurícius) és társai vértanúk + 300 k.
2017. szeptember 22. írta: Katolikus Válasz

Szeptember 22. Szent Móric (Maurícius) és társai vértanúk + 300 k.

Maurícius első katonája volt a Thébaiszból, Egyiptomból toborzott római légiónak - 6600 ember, mind keresztény! Mikor Móric, Exupérius és Kandidus vezérlete alatt vonakodtak segédkezni a keresztények üldözésében, Maximiánus Herkúleus császár parancsára megtizedelték őket Martigny, ill. Sankt Moritz…

Szeptember 22. Villanovai Szent Tamás püspök és hitvalló
2017. szeptember 22. írta: Katolikus Válasz

Szeptember 22. Villanovai Szent Tamás püspök és hitvalló

Már valenciai érsek volt, mikor egy botrányos életű papjának az ügyét kellett elintéznie. Hiábavalónak bizonyult annál minden figyelmeztetés, nem hallgatott senkire. Végre az érsek magához idézte. A pap ezt az idézést már nem vehette hallatlanba, nagy morogva útnak indult tehát Valencia felé. Közben…

Ferenc pápa: Hiba volt nem laicizálni Mauro Inzolit, ilyen nem fordul elő többet.
2017. szeptember 22. írta: Katolikus Válasz

Ferenc pápa: Hiba volt nem laicizálni Mauro Inzolit, ilyen nem fordul elő többet.

A kiskorúak védelmére felállított pápai bizottság előtt Ferenc pápa úgy nyilatkozott: maga is "munka közben" tanulta meg a gyermekmolesztálásban bűnösnek talált papok megfelelő kezelésének módját. A Szentatya a bizottság előtt kiemelt egy konkrét példát is, aminek helytelen kezelését utólag…

James Martin: A homoszexuális embereknek nem kell tisztaságban élniük
2017. szeptember 21. írta: Katolikus Válasz

James Martin: A homoszexuális embereknek nem kell tisztaságban élniük

Egy nyilvános panelbeszélgetésen készült hangfelvételen, amelyet szeptember 20-án töltöttek fel a YouTube videómegosztóra, a Vatikán kommunikációs tanácsadója, James Martin, arról győzködi a hallgatóságát, hogy a homoszexuális embereknek nem szükséges tisztaságban élniük, ahogyan azt az Egyház…

Szeptember 21. Szent Máté apostol és evangélista
2017. szeptember 21. írta: Katolikus Válasz

Szeptember 21. Szent Máté apostol és evangélista

Mátét az evangéliumok (Márk 2,14, Lukács 5,27) Lévinek is nevezik. Tehát neki is, mint sok kortársának kettős neve volt: a héber Lévi és az elgörögösített Máté. Az első volt az eredeti, a másik pedig a későbben, talán tanítvány korában fölvett név. Máté annyit jelent, mint „megajándékozott”, s nincs…

Inkább maradjon el az Eucharisztikus Világkongresszus Magyarországon!
2017. szeptember 20. írta: Katolikus Válasz

Inkább maradjon el az Eucharisztikus Világkongresszus Magyarországon!

Egy katolikus pap válasza a magyar kasperizmusra

Az oldalunkon tegnap megjelent "A Kasper-javaslat szentségtörő gyakorlata Magyarországon" című cikket olvasva a magyar egyház egyik papja reflexiót küldött a Katolikus Válasz szerkesztőségének, azt nyilvános megjelentetésre ajánlva. A megjelenésben névtelenséget kért tőlünk, amelyet írásában meg is…

Szeptember 20. Szent Euszták és társai vértanúk
2017. szeptember 20. írta: Katolikus Válasz

Szeptember 20. Szent Euszták és társai vértanúk

A pogány Placidas, illetve a keresztény Eusztákius (helyesebben Eusztátius) életéről és vértanúságának részleteiről nem állnak rendelkezésünkre egykorú adatok. A jóval később keletkezett életrajzában összefolynak a Szentírás és a görög regényszem irodalom emlékei indiai hatásokkal, az ókori…

Szeptember 19. Szent Januárius püspök és társai vértanúk +305.
2017. szeptember 19. írta: Katolikus Válasz

Szeptember 19. Szent Januárius püspök és társai vértanúk +305.

Mint Benevent püspöke meglátogatott Mizénumban egy igen szentéletű Szózius nevű diakónust. Miközben ez az evangéliumot énekelte a szentmisén, Januárius lángkoszorút látott fején. Ebből következtette, hogy a vértanúság koronája várja. Csakugyan, a Dioklécián-féle üldözésben Szóziust börtönre…

A Kasper-javaslat szentségtörő gyakorlata Magyarországon
2017. szeptember 19. írta: Szerdahelyi Miklós

A Kasper-javaslat szentségtörő gyakorlata Magyarországon

Sokan nem értik, mi a jelentősége a magyar egyházra vonatkozóan annak az Amoris Laetitia (AL) által keltett botránysorozatnak, amely eredetileg Kasper-javaslat néven elhíresülve a polgári úton újraházasodott elváltak szentségekhez járulásával kapcsolatos. Sok magyar pap van azon a véleményen, hogy…

Veszteségeink elfogadása - a lombikozás mellett való döntés gyökeréről
2017. szeptember 18. írta: Katolikus Válasz

Veszteségeink elfogadása - a lombikozás mellett való döntés gyökeréről

Avagy tökéletes ember álomképe

"A lombik program körül kialakult párbeszéd során nem csak arról gondolkodom, hogy erkölcsös vagy sem, vagy mi lesz a létszámfeletti emberkékkel. Azt próbálom keresni, hogy mi lehet a gyökere a helyzetnek." Alábbiakban Fülöp Ákos atya írását közöljük: Mintegy 10 éve a házas hétvége közösségében…

Müller bíboros: A hatalom elsőbbséget kapott a keresztény hittel szemben a Vatikánban
2017. szeptember 18. írta: Katolikus Válasz

Müller bíboros: A hatalom elsőbbséget kapott a keresztény hittel szemben a Vatikánban

Szeptember 8-án, pénteken mutatta be új könyvét a nagyközönségnek Gerhard Müller bíboros, a Hittani Kongregáció nemrég leváltott prefektusa a németországi Mannheim Reiss-Engelhorn-Museen múzeumában. A könyv az "A pápa - küldetés és megbízatás" címet viseli. A nyílt párbeszéd formájában megrendezett…