„Katolikus” lombik, irgalmaskodó papok, frusztrált párbeszéd, és egy logikus tipp a népesedéspolitikára
2017. szeptember 01. írta: Szerdahelyi Miklós

„Katolikus” lombik, irgalmaskodó papok, frusztrált párbeszéd, és egy logikus tipp a népesedéspolitikára

Skrabski Fruzsina személyes történetével állt a nyilvánosság elé, amikor Veres András püspök atya augusztus 20-i beszédében a mesterséges megtermékenyítésről tett megjegyzései által megszólítva érezte magát. A kialakult vita kapcsán szeretnék rávilágítani a katolikus jellegzetességekre: a tanítás árnyaltságára és bűnből való megtérés szükségességére, melyeket sajnos beárnyékol a lefolyóba öntött magzatok kérdése, holott ennek elítélésében minden a vitában részt vevő katolikus fél egyetért. Sajnos a párbeszéd esélyét csökkenti, hogy a Szemlélek blog szerkesztője, Gégény István, először Veres András üzenetének politikai aspektusát emelte ki, majd utóbb a hangnemet kéri számon a püspök atyán. Meglátjuk hová vezet mindez.

 veres.jpg

Időrend és kontextus

Aligha újdonság, hogy az Egyháznak van egy a valóságnak megfelelően árnyalt tanítása, ami alapján bűnös dolognak mondja a mesterséges megtermékenyítést kidobott vagy lefagyasztott emberi életektől függetlenül is.

Az Egyház tanítja, hogy a házastársi aktusban két elválaszthatatlan szempont él együtt: a házastársakat egyesítő szempont és az utódnemzés szempontja. Ezeket ember saját kezdeményezésből szét nem választhatja. Ezért bűn a fogamzásgátlás is minden esetben, és ezért bűn a mesterséges megtermékenyítés is, még akkor is, ha nem maradnak hátra lefagyasztott vagy kidobott magzatok.

Az Egyház tanítja, hogy a gyermeknek joga van hozzá, hogy a házastársi aktusból foganjon meg külső beavatkozás nélkül, ezért a gyermek jogait védi az Egyház, amikor tiltja a mesterséges megtermékenyítést még akkor is, ha nem maradnak hátra lefagyasztott vagy kidobott magzatok.

Ha maradnak hátra lefagyasztott vagy kidobott embermagzatok, az nyilván súlyosbítja a mesterséges megtermékenyítés bűnét. Viszont az, hogy „minden magzatnak esélyt adnak”, nem teszi jóvá, csak kevésbé rosszá a mesterséges megtermékenyítést.

Az Egyház tanítása szerint a gyermek ajándék, nem pedig jog. Gyermekre vágyni jó dolog, és az új élet létrehozása jó dolog, de a katolikus erkölcstan szerint bűnt semmilyen jó cél nem szentesít, beleértve a mesterséges megtermékenyítés erkölcstelen eszközét. Mindez benne van a Katekizmusban.

Veres András püspök úr augusztus 20-i beszédében egy mondat erejéig utalt az Egyház e tanítására a magyar lombikbébiprogram összefüggésében. Idézem:

„Testvérek, még egy belső veszélyre oda kell figyelnünk! Ugyanis egy fondorlatosan megfogalmazott, a jó szándék köntösébe bújtatott törvény által, amely figyelmen kívül hagyja a krisztusi értékrendet, észrevétlenül is belopódzik a keresztény értékekre építkező társadalom önfeladásának mételye! Láthattuk ezt legutóbb például a lombikbébiprogram támogatásának növelésével kapcsolatos rendelkezésben...”

A Szemlélek blog elsősorban politikai jelentőségét tulajdonított Veres András szavainak: "Hadat üzent a lombikprogramnak a püspöki kar elnöke" és "szokatlanul éles kritikával illette a kormányt." , mire a kormányközeli sajtó kezelésbe vette a győri püspököt.

Skrabski Fruzsina riporter, médiaszemélyiség, katolikus lombikanyuka, akinek lelkivezetői (köztük Somfai Béla atya) nemcsak “engedélyezték”, de bátorították is őt a mesterséges megtermékenyítésre, személyes sérelemként vette magára Veres András mondatát, azzal, hogy a püspök az ő gyermeke létjogosultságát támadja. Majd körbejárta az erre fogékony országos médiát, hogy a Katolikus Egyház tanítását vitassa.

A Katolikus Egyház a hírek középpontjába került hirtelen, és sokan tanúságot tettek. Veres András püspök atya mellett a Magyar Kurír és Böjte Csaba is az élet erkölcsös továbbadása pártján álltak ki.

Sokan ez Egyház tagjai közül azzal keltenek zavart továbbra is, hogy büszkén hangoztatják a félreértéseiket vagy nyílt ellentmondásukat az Egyház tanításával szemben.

Legutóbb pedig a Szemlélek blog szerkesztője, Gégény István nyílt levélben kéri számon Veres András hangnemét.

 

Bűnben született lombikbaba?

Mivel a mesterséges megtermékenyítés kérdése összetett, a katolikus tanítás is ennek megfelelően árnyalt. Ha egy illető csak annyit ért meg, hogy „a lombikprogram rossz az Egyház szerint, de az élet jó szerintem és az Egyház szerint is”, akkor világos, hogy a képletből az Egyház fog kiesni, és marad az, amit az illető akar. „Az Egyház meg majd idővel bizonyára haladni fog a korral” – mondja ilyenkor az érett lelkiismeretére hivatkozó keresztény, aki első körben meg sem értette a tanítást.

Skrabski Fruzsina életellenességgel vádolja az Egyházat. A Facebookján ezt írja:

"Az a baj, hogy arról vitatkozunk, hogy a kislányomnak nem szabadott volna megszületnie. Nem lehet elvárni, hogy erre az állításra nyugodtan reagáljak."

Fruzsina valószínűleg nem gondolta végig, hogy az Egyház például a nemi erőszakot sem helyesli, pedig abból is élet foganhat. Vagy hogy a nemi erőszakból fogant babák abortusza ellen egyedül a Katolikus Egyház áll ki ugyanolyan hévvel, mint minden más abortusz ellen.

Fruzsina magára veszi a gyermeke ártatlanságát, miközben az Egyház tiltását az ő bűnös tette helyett a gyermeke létezésére vonatkoztatja. Az Egyház nem életellenes, hanem bűnellenes, és a lombik kérdés, amiben egyszerre van szó életről és bűnről, ennek megfelelő árnyalt gondolkodást is igényel a hozzászólóktól. Az érzelmi felindultság e téren nem mentség, különösen ha az ember a televízióban nyilatkozik, és katolikusként egy egész közönséget hangol a saját egyháza ellen.

 

Katolikus lombikozás?

Skrabski Fruzsina elismeri az Echo TV-s interjúban, hogy az Egyház bűnösnek tartja, de ezt nem annak tulajdonítja, hogy lombikozás révén szétválasztotta a gyermeknemzést a házastársi aktustól, hanem annak, hogy őt, aki saját bevallása szerint „minden magzatnak esélyt adott az életre” egybemossák azokkal, akik megsemmisítik a be nem ültetett magzatokat. A különbségtétel, amiről beszél, fontos, de távolról sem elegendő ahhoz, hogy mint mondja legyen „katolikus lombikozás”.

A lefolyóba öntött vagy lefagyasztott életektől független katolikus tanítást a mesterséges megtermékenyítésről Fruzsina látszólag nem érti, noha kifejti Veres András püspök atya is, és az Echo TV-ben Fruzsinával beszélgető Jobbágyi Gábor jogászprofesszor is – de szimplán a Katekizmusban is elolvashatná.

 

A gyermek után vágyó anya és az Egyháznál irgalmasabb papok

Egy gyermekre hasztalanul vágyó anya fájdalma szívszorító. A meddőségben szenvedő pároknak támogatásra, tanácsra, imára van szükségük. Egyetérthetünk viszont abban, hogy rosszat nem szabad elkövetni még egy jó cél érdekében sem, márpedig az Egyház, amint azt Veres András is kifejtette, azt tanítja, hogy a mesterséges megtermékenyítés a megölt vagy embertelenül kezelt magzatok nélkül sem megengedhető.

Amikor papok többen is – közülük egyedül a már elhunyt Somfai Béla atya lett nevesítve – Skrabski Fruzsinát azzal nyugtatták, hogy a mesterséges megtermékenyítés nem bűn, ha annak célja az élet, akkor őt súlyosan félrevezették. Lelkivezetői Fruzsinát olyan helyzetbe hozták, melyben a meghasonlottságra igen nagy esély alakul ki, ugyanis nagyon nehéz azt megvallani, hogy bizony bűn volt az a mesterséges megtermékenyítés, melyből egy szeretett gyermek született. A helyzet zavarossága hasonlítható ahhoz, mint amikor valakinek házasság előtti, vagy házasságtörő szexuális kapcsolatából fogan gyermeke, akit a bűnbánat mellett persze nagyon szerethet.

Márpedig Fruzsina ezzel az irigylésre nem méltó feladattal szembesülhetett Veres András atya szavai és a Katekizmus olvasgatása által. Az ember ilyenkor választhat, hogy bűnbánatot tart, vagy fenntartja a maga igazát – utóbbi esetben viszont az Egyház igazát kell vitatnia. Imádkoznunk kell, hogy Fruzsina ezzel kapcsolatban meggondolja magát, mert jelenleg makacsságával és a médiában előadott értetlenkedésével sokat árt másoknak, az Egyháznak, és önmagának.

Papok részéről a megértésbe és lelkipásztori kísérésbe bújtatott kegyetlenség különösen kirívó a lombikozásra biztatás esetében. Az őszinte bűnbánat ugyanis azt követeli meg az embertől, hogy azt akarja, "bárcsak ne tettem volna meg", és hogy azt gondolja "hogyha visszaforgathatnám az időt, nem is tenném meg újra". Mindaddig, amíg valaki ilyen helyzetben ragaszkodik ahhoz, hogy tette nem volt bűnös, és másokat nem int, akik még a tett előtt állnak, a bűnbánata nem őszinte.

Még ilyen helyzetben is a bűnbánat lehetséges, és ugyanúgy gyógyító, csak nehéz. Az időbeliségünk lehetővé teszi számunkra, hogy igazán bánjuk egy múltbéli tettünket, miközben szívből szeretjük azt, aki ebből a tettből született. Meggyőződésem, hogy minden ilyen esetben ezt követeli tőlünk a Szeretet.

 

Változhat-e a katolikus tanítás?

Egyes papok és katolikus tekintélyek előszeretettel utalják a szexualitással kapcsolatos bűnöket (és szinte kizárólag azokat) a lelkiismereti szférába. Sajgó Szabolcs SJ. például sietve kijelenti, hogy "A mesterséges megtermékenyítés kérdésében teljes körű és minden szempontból véglegesnek tekinthető, kötelező érvényű egyházi dokumentum nem létezik", és hogy az eszmecsere "segíti az érintett párokat a felelős egyéni lelkiismereti döntéseikben".

Sorait lehetne úgy is érteni, hogy mindaz, amit nem fednek le a Donum Vitae, az Evangelium Vitae, a Humanae Vitae, és a Veritatis Splendor kezdetű egyházi tanítások a mesterséges megtermékenyítés, a házastársi aktus kettős elválaszthatatlan célja és az abszolút erkölcsi normák kérdését illetően, az még mindig nyitott kérdés, amiben szabadok "a párokat a felelős egyéni lelkiismereti döntéseikben". De mind tudjuk, hogy nem erről van szó, mert ezekben nem találnak szabadságot arra, amit az Egyház bűnnek tanít, hanem valójában a lelkiismeret nevében mindezen tanítások semmibevételéről van szó.  

 

Baj van-e Veres András püspök hangnemével?

A mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatos egyházi tanítás eleve érzékeny téma, mert teljesen szembemegy a kortárs kultúrával. Veres András nehezebben közérthető első megnyilvánulását – melyben egyébként szintén nem embereket minősített, hanem a "keresztény értékek önfeladását" nevezte mételynek, melyre "fondorlatosan megfogalmazott, a jó szándék köntösébe bújtatott" módon vesznek rá embereket – tisztázta egy MNO-interjúban, a katolikus tanításnak megfelelően.

De ha a megfelelő hangnem, amit Gégény István számonkér püspök atyán azt jelenti, hogy hallgassa el a mesterséges megtermékenyítés bűnösségét (mely fennáll az abban résztvevők szándékától és a körülményektől függetlenül), akkor nem kevesebbet vár el István a püspöktől, minthogy adja fel a katolikus tanítást, noha a bűn ellen való intést leszámítva tulajdonképpen nincs más mondanivaló a mesterséges megtermékenyítés kérdésében katolikus erkölcsteológiai oldalról. Ha nem bűn, akkor tegye mindenki legjobb belátása szerint, nem igaz? Ha viszont bűn a mesterséges megtermékenyítés, akkor a párbeszéd elsődleges értelme nem lehet más katolikusként, mint ennek hirdetése.

Gégény István sérelmezi, hogy Veres András szóba hoz állatokat, amikor a lefolyóba öntött magzatok embersége mellett érvel, mondván, hogy azok, amennyiben nem vonnánk meg tőlük a létfenntartáshoz szükséges feltételeket, akkor nem vízilovaknak, vagy bogaraknak születnének meg. A püspök érvelése teljesen jogos: csöppet sem bántó, ha valaki egyetért vele a magzatok emberségében, ellenben egy hatásos szemléltetés azoknak, akik másként gondolják.

 

Hitérzék, lelkiismeret, és merre tovább

Tudom, hogy a túlnyomó többség hitérzéke nem látja a mesterséges megtermékenyítés belsőleg/önmagában rossz mivoltát (intinsece malum). Az enyém se. Nem az érzéseim alapján tudom, hogy rossz, mint más, számomra visszataszítóbb bűnök esetében, hanem az Egyház tanítása alapján, melyet az eszemmel felfogok, és hitemmel elfogadok.

A helyzet nagyon hasonló a fogamzásgátlás kérdéséhez, ugyanis az is – a legjobb szándék mellett is – azért bűnös, mert megtöri a házastársi aktus szentségét azáltal, hogy különválasztja az egyesítő és a termékenyítő jelleget. Azt hiszem, a két kérdés erősen összefügg. Egy fogamzásgátló kultúra gyermekeiként, akikkel a magyar egyház elmulasztotta – talán illedelmeskedésből, talán felelőtlenségből fakadóan – megszerettetni a tisztaságot és a szexuális erkölcsöt, teljesen logikus, hogy nem érezzük a mesterséges megtermékenyítés súlyát sem.

Nem tudom Veres András számított-e arra, ami elindult prédikációja kapcsán. De ha továbbra is vállalja a katolikus hit megvallását erős ellenszélben is, akkor hamarosan a Humanae Vitae-ról fog szólni a diskurzus – ami mellesleg egy a lombikozást messze felülmúló népesedéspolitikai aranybánya volna a nemzet számára.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Mikrobi 2017.09.01. 21:12:14

Szerintem meg ha sokat lovagol a témán, akkor furcsamód megint elapadnak az állami pályázati pénzek a templomfelújításokra és a közösségi célokra. Száj- és kenyérkosártörvény.

Klára478 2017.09.01. 22:06:17

Tipikus fogyasztói luxusprobléma: a gyerek, mint fogyasztási cikk, amihez "jogom van", bármi áron. Valahogy régebben nem volt ilyen hisztéria e körül. Meg valakik nagyon ráharaptak erre a témára...

tuamiharsona 2017.09.02. 09:25:27

Miklós, mi van, ha az említett katolikus tanítások nem igazak?

Lehet, hogy tévednek, és az egyház korrigálni fog. Sőt, a konszenzus az a magyar hívekben, hogy ez ügyben az egyház téved.

Érdekes, hogy mindig a szex a para. Tök jó, hogy most nem az óvszerhasználó házaspárokról megy a diskurzus.

Miklós, a középkorban a katolikus hit szabályozta, hogy mely napokon lehet szexelni. Ma már nem szabályozza hála Istennek.

Nem lehet, hogy ez a kérdés is erre a sorsra jut?

Érdekes, Ferenc pápa neked nem tetsző enciklikáját vitatod. Ott tévedhed az egyház. A lombikprogiban nem.

8órapihenés 2017.09.02. 14:58:34

Milyen szerencse, hogy ez az egyhaz velemenye es ennyi. Szepen elmondhatjak aki ugy gondolja megfogadhatja de az elet megy tovabb es akit nem ert egyet az egyhaz allaspontjaval az azt csinalnamit szeretne. Udv a 21. szazadban.

messzevágyó 2017.09.03. 08:57:03

Giordano Bruno máglyahalála 1600-ban...... és csak évszázadokkal később a rehabilitálása.

Csak óvatosan a bizonyosságokkal!!!

Klára478 2017.09.03. 22:05:08

@messzevágyó: Giordano Bruno-t nem rehabilitálta az Egyház, és az Egyház nem küldött senkit máglyára, azt a világi hatóságok tették. Galilei volt az, akit rehabilitáltak. Galileit csak házi őrizetre ítélték, ahol folytathatta tudományos kísérleteit. Több pápa és Bellarmin Szent Róbert is jó barátságot ápolt vele.
"Elítélése nem tévedhetetlen pápai döntés, hanem csak az egyik kongr. hibás, a tud. kutatás jelentőségét és gondolkodásmódját félreismerő, hatalmaskodó határozata volt. " Lásd
lexikon.katolikus.hu/G/Galilei.html

Bal 2017.09.04. 08:09:56

Az vajon megvan mindenkinek, hogy a természetes terhességek 50-75%-a spontán vetéléssel végződik? Magyarán az Úr a magzatok közel háromnegyedét lehúzza a klotyón. Értem én, hogy amit szabad Jupiternek, de nem javasolná a püspök úr inkább, higy kórházi megfigyelés alá helyezzük a próbálkozó párok nőtagját? Védekezés nélküli katolikusoknák célszerű lenne be is költöznie, amíg nem terhes.

Katolikus Válasz 2017.09.04. 10:21:27

@Bal: "Az vajon megvan mindenkinek, hogy a természetes terhességek 50-75%-a spontán vetéléssel végződik?" - És az emberi életek 100%-a halállal végződik. Embert ölni mégis bűn.

Bal 2017.09.04. 10:38:58

@Katolikus Válasz: a kérdésem az volt, hogy nem kéne akkor mindent megtennünk, hogy megóvjuk ezeket a tömegével spontán vetélő magzatokat is? Sokkal több életet lehetne így megmenteni, mint azzal a pár lombikos esettel. Előrébb kéne legyen a nyilatkozati listán.

Vagy a kórházi kezelés, egyáltalán az orvostudomány is bűn, hiszen emberélet és halál ügyében ne szóljunk bele az Úr dolgába? Mert akkor értem.

Szerdahelyi Miklós 2017.09.04. 20:14:01

@tuamiharsona: Jó a kérdés, de szerintem nem mutattál rá szükségszerű ellentmondásra. Az igazság egy, és nem lehet benne ellentmondás. Az Egyház tanítása is csak annyiban számít, amennyiben igaz. Ha nincs egyetlen jó érved sem a tanítás ellen (nem kifogásokra és csúsztatásokra gondolok, mint most a lombik kapcsán elhangzottak), akkor lelkiismereti kötelességed az Egyházra hagyatkozni. Ha az összefüggő hagyománynak és a józan észnek mond ellent egy pápa, akkor is nyilvánvaló, hogy hova kell helyezni a bizalmadat. A szexről meg csak azért esik annyi szó katolikusként, mert a világ a második kőtábláról ezt a parancsot kezdte ki elsősorban, és sajnos sok keresztény szeretné követni a világot. Nem az Egyház perverz, hanem a világ, az Egyház csak reagál.

tuamiharsona 2017.09.04. 21:00:10

@Szerdahelyi Miklós: Abban biztosan egyetértünk, hogy a cél az élet védelme.

Kérdés mi az élet, illetve mi az emberi élet. A népi katolikus felfogás dualista, vagyis az ember test és testtől független lélek egyben. Annó kisgyerekként ezt tanultuk hittanórán.

Sajnos, ez nem biztos, hogy igaz. Kereszténységen belül is van egy erőteljes monista hagyomány is, mely szerint az emberi test és lélek elválaszthatatlan entitás. Ebben az esetben az ember személyisége, szabad akarata a test és agyműködésből következő dolog.

A legtöbb mai tudós monista.

Ez az un mind-body probléma a filozófiában. Jelenleg ez egy eldöntetlen kérdés. A magam részéről a monista megközelítés győzelmére tippelek. Ha ez így van, akkor az egyháznak újra kell gondolnia, hogy egy megtermékenyített petesejt mennyire ember.

Lehet, hogy a tudomány bebizonyítja, hogy a tudatunk az idegsejtjeink komplexitásában lakik és csakis ott. Ebben az esetben lehet, hogy az embriók kimosása nem bűn.

Lehet, hogy a tudomány azt bizonyítja be, hogy a tudatunk az egész testünk összességének a terméke: ekkor az embriónak van "lelke", de csekélyebb, mint egy csecsemőé.

Lehet, hogy ezzel kapcsolatban soha nem jövünk rá az igazságra.

Az egyház feltételezi a "legóvatosabb" szitut... de lehet, hogy ez egy hamis előfeltevésre alapul.

Nézd, talán a gobdolatmenetem nem mindenhol stimmel, de arra jó, hogy megmutassam: tudásunk töredékes. Ezért óvatosan a bűn-kiáltással.

tuamiharsona 2017.09.04. 21:27:59

@Szerdahelyi Miklós: Van még egy szempont is.

Nemcsak a lelkiismeretünk és az egyház parancsainak a követése kötelessége nekünk, mint egyháznak, hanem a gondolkodás is.

Fruzsina levelét olvastad Böjte Csabához? Ott ír arról a fontossági sorrendről.

A cél a család, az élet védelme. A természetes szelekcióban emberek milliói pusztulnak el. Felnőtt emberek, embriók egyaránt. A lombikprogram felfogható a természetes fogamzás kiterjesztéseként is. Ugyanis lombik nélkül is elmegy a megfogant petesejtek egy jelentős része...

Az egész katolikus etika célja a család védelme... szóval a dolgok nem feketék és fehérek.

Szerdahelyi Miklós 2017.09.04. 22:10:21

@tuamiharsona: már a premisszával sem értek egyet. Nem az élet védelme a fő cél. Nem "az egész katolikus etika célja a család védelme". Ezt honnan veszed? Az élet és a család relatív jók. Egyedül Isten abszolút jó, és az ő akaratát tenni. Az élet és a család védelme nem szentesít erkölcstelen eszközöket. Közérthető példa: nem gyilkolhatok meg egy ártatlan embert mások megmentése érdekében, és az Egyház tanítja továbbá: nem lombikozhatok családszeretetből sem.

2017.11.20. 22:32:41

“a fogamzásgátlás [...] azért bűnös, mert megtöri a házastársi aktus szentségét azáltal, hogy különválasztja az egyesítő és a termékenyítő jelleget”

Ez a mondat logikailag értelmetlen, mert valójában hiányzik az indolás. A mondat második fele leírja hogy mi a fogamzásgátlás. Tehát Ön lényegében azt írta: a fogamzásgátlás azért bűnös, mert fogamzásgátlás. Ez egy alap érvelési hiba, és elég súlyos.
Szóval nem értem, a szerző szerint miért bűn különválasztani az egyesítő jelleget (vagyis pusztán szeretetből, örömszerzésből szexelni) a megtermékenyítő jellegtől (amikor kifejezetten a teherbe esés a cél)?
De mondok egy más problémát is ezzel kapcsolatban. Két nagy ösztönünk van: a fajfenntartás és az önfenntartás. Nézzük ezt a logikát az önfenntartásra! Kedves Miklós, Ön evett már valaha bármikor azért valamit mert finom volt, de épp nem volt kifejezetten éhes? Ez esetben Ön valószínűleg bűnt követett el, mert az evés célja a test fenntartása, és ha jól értem a logikát, nem szabad különválasztani az önfenntartó célzatú étkezést az örömszerző célzatú evéstől.

Katolikus Válasz 2017.11.21. 11:30:17

@altavista:

Az első felvetése tulajdonképpen helyes.
Minden tettnek három erkölcsi összetevője van: a tett belső természete ("lényege"), a tett körülményei, és a tett mögötti szándék. A fogamzásgátlás a belső természete szerint bűnös, vagyis a saját lényegében, vagy ha úgy tetszik, a saját definíciójában, benne van az, hogy miért bűnös. Hasonlóan a gyilkosság is ilyen: a gyilkosság per definitionem egy ártatlan emberi élet szándékos kioltása. Mi ebben a bűn? Nos ez: egy ártatlan emberi élet szándékos kioltása. Ti. már a tett definíciójában (és nem csupán a körülményeiben és/vagy szándékában) benne van, hogy a tett miért bűn.
A fogamzásgátlás aktív beavatkozás a szexualitásba azért, hogy szétválassza annak egyesülő és gyermeknemző szerepét - és a fogamzásgátlás a lényege szerint nem is tud más lenni. Ha egy pár nem fogamzásgátlást használ, hanem "természetes" módszerekkel (pl. termékeny napokra időzített önmegtartóztatással), de szándékosan teszi meg ugyanezt a szétválasztást, szintén bűnt követ el, de már nem egy eszköz használatának belső lényege miatt, hanem a mögöttes szándék miatt.

Ami a második felvetését illeti:
A szexualitásnak nem "örömszerző" és gyermeknemző, hanem "egyesülő" és gyermeknemző szempontjainak szétválasztásáról van szó. Ami azt illeti, az "örömszerző" jelleg a szexualitásnak járulékos tulajdonsága, és nem lényegi eleme. Az örömszerzés nagyonis leválasztható: semmilyen bűnt nem követ el, pl. aki szexuális vágy és kielégülés nélkül a házastársával hál. Az ön evős példája elcsúszik ebben: az evés örömszerző hatásáról szól, ami az evésnek ugyanígy járulékos tulajdonsága, és nem pedig lényegi eleme. Az evésnek a test táplálása a lényegi eleme, ezt pedig nem akadályozza senki, aki történetesen azért eszik, mert örömét leli benne. A tette belső természete szerint nem bűnös, a körülményei és a szándékai viszont lehetnek azok: éhező ember előtt közömbösen tömi magát, mértéktelen, szándékosan "eleszik" valamit valaki más elől, stb.

2017.11.21. 13:33:32

@Katolikus Válasz: Köszönöm a választ.
Először is Ön egy feltételezéssel él, miszerint a tetteknek van „lényege”. Itt egy nagyon hosszú filozófiai vitába lehetne bocsátkozni, hogy van-e ilyen egyáltalán, mi az pontosan hogy „lényeg”, de ebbe most ne menjünk bele. Egy tett mögött van szándék, egy tettnek vannak körülményei, és van a tett maga, továbbá egy józan paraszti ésszel is belátható aspektusa, amit Ön kihagyott: a következményei. Ha megölök valakit, akkor elveszem a szabadságát azáltal hogy elveszem a magát az életét. Jézus egyszerűbben kezelte ezt mint Ön: ne tégy mással olyat, amit nem akarod hogy veled tegyenek. Senki sem szeretné ha megölnék őt, ezért te se ölj meg mást. Filozófiai előtanulmányok nélkül is könnyen belátható. Tehát a gyilkosság esetében nem azért rossz a tett, mert per definitionem a „lényege” rossz. Ennyit a gyilkosságról.
„A fogamzásgátlás aktív beavatkozás a szexualitásba azért, hogy szétválassza annak egyesülő és gyermeknemző szerepét - és a fogamzásgátlás a lényege szerint nem is tud más lenni.”
Ez igaz, ez teljesen így van. De mintha Ön sem értené hogy miért rossz a fogamzásgátlás, mert megint csak elmaradt a valódi indoklás. Ön annyit állít, hogy „lényegét tekintve” rossz, mint a gyilkosság. Valójában semmi mást nem írt le a válaszában, mint ezt: a fogamzásgátlás lényegét tekintve rossz. Ez a kijelentés egy személyes véleménynek elfogadható (vagyis ha Ön így gondolja, hát gondolja), de egy látszólag logikus levezetésekre építő blogbejegyzésben viszont megalapozatlan.
Az étkezéses példámat úgy látom nem értette meg. Az Ön fogamzásgátlásos logikája alapján bűn lenne, ha bármikor nassolna, mert a felesleges kalóriák már túlmennek az evés eredeti célján: a test táplálásán. De mivel ezt úgy tűnik Ön nem értette meg, ez mutatja számomra hogy a fogamzásgátlás kérdésében sem vehető komolyan az érvelése, emiatt sem, meg amit fentebb írtam, amiatt sem.
De ha valódi indokot tud írni hogy miért „bűn” szétválasztani az”egyesülő” és gyereknemző aspektusokat, várom!

2017.11.21. 17:21:46

@Katolikus Válasz:
>> az "örömszerző" jelleg a szexualitásnak járulékos tulajdonsága, és nem lényegi eleme. Az örömszerzés nagyonis leválasztható [...] <<

Kedves Válaszadó,
nem kétlem hogy a jó szándék vezérli az igazság kutatásában, de szerintem ebből a 2 sorból látszik, hogy mennyire nem működőképes a matematikai-logikai gondolkodással közelíteni ezekhez a kérdésekhez.
Ez picit már off-topic, de az örömszerzés igenis lényeges eleme a szexualitásnak.

Biológiai szempontból a szex azért élvezetes, hogy motiváltak legyünk utódok létrehozására. Ez biológiai szinten így működik az állatvilágban és az embernél is. Az élvezet az agyban keletkezik, és ez a természet jutalmazó mechanizmusa a szaporodás elősegítésére.

Párkapcsolati szempontból: a szex nélküli házasság, az örömtelen szex és a szexuális frusztráció komolyan képes kikezdeni a kapcsolatot.

Stb. Szóval értem a törekvést, hogy Ön megpróbálja lecsupaszítani, lebontani ezeket a jelenségeket alap összetevőkre, és azokat logikai módszerekkel elemezni, de itt például egész nyilvánvalóan látszik, hogy ez mennyire nem működik, egész egyszerűen azért mert elszakadt a valóságtól, annak komplexitásától.

üdv

Szende Kovács 2017.11.23. 00:38:18

@altavista:
"De mintha Ön sem értené hogy miért rossz a fogamzásgátlás, mert megint csak elmaradt a valódi indoklás."

Bocs, de érti. Ott van egy mondattal feljebb. Azért rossz, mert szétvalasztja a szexualitás egyesülő és gyermeknemző szerepét. Azért rossz, mert fogamzás-gátlás, vagyis mert gátolja a fogamzást.
Ez "valódi indoklás", akárhogy nézem. Nemigen lehet tovabb csupaszítani :-)

Szende Kovács 2017.11.23. 00:59:46

@altavista:
"De ha valódi indokot tud írni hogy miért „bűn” szétválasztani az”egyesülő” és gyereknemző aspektusokat, várom!"

Hogy ne kelljen sokat várnia. Mert az Úristen szándéka az volna, hogy ha egyesülés torténik, akkor mindig maradjon meg a lehetoség arra, hogy abból gyermek is születhessék. Senki ne GÁTOLJA e lehetoséget.

2017.11.23. 08:04:33

@Szende Kovács: igen, nem lehet tovább csupaszítani. A fogamzásgátlás adott valószínűséggel elveszi a lehetőséget hogy az aktusból gyermek foganjon.
De hogy ez miért bűn?
Szóval úgy tűnik Ön szerint is azért bűn mert ellentétes Isten szándékával. Nagyra tartom Önt hogy személyesen ismeri Isten szándékait. :)
Mert ez innen már tényleg csak per definitionem bűnkiáltás, azzal a hittel hogy Isten akaratát képviseli.
Lehet hogy nem tökéletes a példa, de Ön kapott védőoltást gyermekkorában? Mert ezen az alapon megakadályoztuk a vírusok munkáját, beavatkoztunk a természet törvényébe, ezáltal Istennek szegültünk ellen mert Ő dönthet csak életről és halálról.

Szende Kovács 2017.11.23. 11:37:37

Hiaba van kedves cinizmus a szavaiban, mert Isten ilyetén szándékait Onnek es mindenkinek is ismernie KOTELEZO, ha katolikusnak vallja magat es ismeri a tanitast.
A dogmatikából:
"Isten (...) akarja az istenségen kívüli teremtményeket. (De fide)
"Minden egyes egyéni lelket közvetlenül az Isten teremti a semmiből."
Az elso hittétel, tehat, ha katolikus, akkor Onnek is tudnia kell róla, tehat messze nem az en szereny jámbor véleményemrol van szo :-)
Ugyan vajon miért NE akarná az Isten, hogy újabb lelkek jojjenek a vilagba?
Az Isten MINDIG az ÉLETET akarja, az ember az, aki néha CSAK orgazmust szeretne.
Nem en kialtok hat bunt, nincs ra szukseg. Vilagos kell legyen mindazoknak, akik tudnak olvasni.
A vedooltasos peldája valoban finoman szolva "nem tokeletes". Annyira nem, hogy arra nem is reagalnek.

Szende Kovács 2017.11.23. 12:40:15

De a fogamzasgatlas mindenekelott az ember(iség)nek adott elso paranccsal szembeni engedetlenséget jelent. Mint ilyen, minden keresztenyre (tehat nem is kell ide most a katolikus dogmatika), sot minden zsidóra es mindenki masra is vonatkozik, akiknek ismerniuk kell Mózes elso konyvét.
1 Móz. 9,7:
"Ti azért szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, sokasodjatok rajta!"
Tudtam én, hogy valahonnan tényleg személyesen ismerem Isten szándékát, ahogy on is megdicsért! :-)

2017.11.23. 14:03:28

@Szende Kovács:
Kedves Kovács Szende, először is köszönöm a választ. Másodszor azzal szeretném kezdeni, hogy nem kétlem: Önt a jó szándék és az élet védelme vezérli. Ezt azért akarom kiemelni mert szerintem ebben egyetértünk.

A válaszom az alábbi: az Ön által idézett részek egyike sem a fogamzásgátlásról szól, ez teret hagy az értelmezésre. De önmagában nem foglal állást; expliciten nem is erről szól.

"Ugyan vajon miért NE akarná az Isten, hogy újabb lelkek jojjenek a vilagba?"

Nem tudom, nem vagyok Isten és Önnel ellentétben nem is szeretnék az Ő nevében beszélni. De megfordítom a felvetést: akkor mi a cél? Hogy minél több ember szülessen meg? A Föld kb. 10 milliárd embert képes eltartani. Isten Ön szerint azt szeretné hogy 50 milliárdan legyünk, utána meg 60 milliárdan, stb?

"Az Isten MINDIG az ÉLETET akarja [...]"
Akkor Ön szerint miért van az hogy az elmúlt évszázadokban gyermekek milliói haltak meg valamilyen (ma már épp a védőoltások miatt elkerülhető) betegségben? A természet ilyen, így működik, nem én találtam ki, és a katolikus hit szerint Isten teremtette.

"Az Isten MINDIG az ÉLETET akarja, az ember az, aki néha CSAK orgazmust szeretne."
Az orgazmus jó. Az "ember"-ről könnyű általánosságban beszélni, ezért megkérdezem: Ön szeretné azt, hogy minden egyes orgazmusából egy gyerek szülessen?

Mózes 1. könyvében Isten azt is mondta, hogy "hajtsátok uralmatok alá a Földet". Ez arra utal, hogy beavatkozhatunk a természetbe! Épp ezt tettük életek megmentésével az oltások révén, és ezt tesszük a fogamzásgátlással is, különösen azok a párok ahol már sok gyerek van, de a szülők már nem tudnának többet vállalni.

2017.11.23. 14:31:42

@Szende Kovács:
1 Móz. 9,7:
"Ti azért szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, sokasodjatok rajta!"

Még elgondolkoztam ezen az idézeten amit Ön emelt be. Mózes idejében a Földön nagyságrendileg pár tízmillió ember élt csak. en.wikipedia.org/wiki/World_population_estimates
Ma 7,4 milliárd. Azt hiszem mondhatjuk hogy ez az idézet beteljesedett: benépesítettük a Földet. Ez ma már nem aktuális passzus.
Üdv

Szende Kovács 2017.11.23. 14:41:34

Nem beszéltem Isten neveben, Isten SZAVÁT idéztem. Kérem ne csúsztasson!
Az ember csinálja az On altal emlitett tengernyi bajt (nem az Isten) es a bun tovabb gyuruzo problemakat okoz.
Ettol még senkinek sincs joga ahhoz, hogy bunnel akarja megoldani ezeket (igy pl a tulnepesedest abortusszal, vagy fogamzasgatlassal).
Beavatkozhatunk, amig nem kovetunk el bunt.
Ahova az Isten ujabb gyereket juttat, juttat kegyelmet is. Ehhez kell hit, de ezert vagyunk keresztenyek.
Miert ne lehetne, hogy epp abortusz áldozata lett, vagy fogamzasgatlas miatt nem szuletett meg az, aki kutatóként megoldotta volna, hogy hogyan tartson el 50-60-100 milliard embert a Fold?
"Ön szeretné azt, hogy minden egyes orgazmusából egy gyerek szülessen?"
Az a kerdes, hogy a szexualitassal kapcsolatban az Uristen terveire bizom-e magam (aki tudja, mivel terhelhet meg es megbizom Benne, hogy eromon felulit nem fog elvarni), vagy magam otletelek es nyulok olyan eszkozokhoz, amikkel esetleg az udvossegemet kockaztatom.

Szende Kovács 2017.11.23. 14:53:43

@altavista:
"Ma 7,4 milliárd. Azt hiszem mondhatjuk hogy ez az idézet beteljesedett: benépesítettük a Földet. Ez ma már nem aktuális passzus."

Talan On akarja eldonteni Isten neveben, hogy szavai aktualisak-e még, vagy sem? Az Uristen nem adott felmentést az idézett "passzus"-rol.

Ó, nem, a Szentírás "passzusai" (ahogy On fogalmaz) aktualisak maradnak:

"Ég és föld elmúlnak, de az én igéim nem múlnak el." (Lk 21,33)

2017.11.23. 15:00:22

@Szende Kovács: Téved. Nem múlt el, de beteljesedett. Az Ószövetség megjövendölte a Messiás eljövetelét, a Messiás eljött, tehát ez a passzus is beteljesedett. A Messiás eljöveteléről szóló jövendölések tehát már nem aktuálisak. Épp mint a Föld benépesítése: már megtörtént.

2017.11.23. 15:11:07

@Szende Kovács:
“Az Isten MINDIG az ÉLETET akarja“

Már elnézést, de ez Isten nevében való nyilatkozás, nem pedig idézet, szóval nem csúsztattam.

Ha Isten terveire bízza magát, az szép és nagy hitre vall. Minden cinizmus nélkül mondom hogy elismerésem hozzá.

Ettől mèg nem gondolom hogy a fogamzásgátlás bűn.
"Miert ne lehetne, hogy epp abortusz áldozata lett, vagy fogamzasgatlas miatt nem szuletett meg az, aki kutatóként megoldotta volna, hogy hogyan tartson el 50-60-100 milliard embert a Fold? "
Ön csak az érme egyik oldalát nézni, nem a teljes képet. Ugyanis lehet hogy fogamzásgátlás miatt nem született meg a következő Hitler vagy Sztálin.
Az abortusz más, mert ott már egy létező ember meggyilkolásáról beszélünk. A fogamzásgátlás esetében nincs más, csak egy férfi és egy nő; nincs harmadik ember a képletben.

Szende Kovács 2017.11.23. 15:23:20

@altavista:
"Ettől mèg nem gondolom hogy a fogamzásgátlás bűn."

Téved, de úgy látom, ez valamiért tényleg annyira személyesen fontos Onnek, hogy bárki mondhatna bármit, ki fog tartani ebben.

Lelke rajta.

2017.11.23. 15:37:00

@Szende Kovács:
Ez fontos téma, és el is mondom hogy miért. A fogamzásgátlás, lombik-program, stb kérdésekben sok a téves nézet, és azáltal hogy “bűn”-nek titulàlják ezeket, elképesztő terheket raknak ártatlan emberekre, és sok szenvedést okoznak. Mint pl. a cikkben szereplő anyuka, Skrabski Fruzsina esetében is: egy szép kislánya van, de a cikk arról szól hogy “bűnben” született a gyermek, mert lombik programmal jöttvilágra. Szerintem ez a bűnkiáltás és meghurcolás nagyon szomorú.
És látszik hogy valójában ezek a nézetek józan ésszel sem tarthatóak, Ön sem tudta megindokolni, a cikk szerzője sem válaszolt a kommentemre.
Tehát itt irracionális nézetek alapján emberek meghurcolása a téma: ez tényleg zavar. Miközben valószínűleg a hit védelme a motiváció, ami meg szép érték.
Személyesen életállapozomból kifolyólag sem a fogamzásgátlás, sem a lombik program stb. nem aktuális számomra.

Szende Kovács 2017.11.23. 16:58:35

@altavista:
Nem, tokeletes indoklast kapott (ez a gyakorlat ellenkezik a Teremtes azon mindennel fontosabb celjaval, hogy lelkek jojjenek a vilagba, hogy aztan udvozuljenek es az Isten-gyermekseg allapotara jussanak), csak eppen minden lepereg Onrol.
Az Isten ehhez a teremteshez (minden ujabb lélek kozvetlenul a semmibol valo teremtesehez) munkatarsakat akar, egy ferfire es egy nore van szuksege, akik partnerek e feladatra.
Akik ennek a szent partnersegnek (amit hatalmas ajandekkent kene latniuk) a fogamzasgatlassal ellene mondanak, azok sulyosan gatoljak azt, hogy a mennyek orszaga szemelyekkel gazdagodjon. Ez pedig bun. Nem "titulalva van" bunnek, hanem: az.
Amit On "józan észnek" hiv (de ez nem a Kinyilatkoztatast ismero ész!), az ehhez kepest csak evilagi emberi megfontolasokat szajkóz, amikre lehet ellentmondas mentes rendszert felepiteni, de az alapja hazugsag marad.
Sok szenvedest okoz, ha valakivel megértetik, hogy amit tesz az bun? Lehet. Ha viszont a karhozatra jut valaki, akkor ott hasonlithatatlanul tobb szenvedesben lesz resze.
Vajon "meghurcolásnak" nevezné-e valaki, ha ugy meglokném, hogy bokáját torné, de egy kamion elol loknem a jardára, megmentve így az életet? Aligha.
Probaljak hat (a Skrabski Fruzsinák) alazatosan fogadni inkabb a valojaban ELSOSORBAN oket vedo jotekony figyelmezteteseket.
(A Kinyilatkoztatast figyelembe nem vevo "józan" ész szamara az Isten Orszaga tenyleg irracionalisnak hat, de valojaban az a "téves nézet".)

Most már teret hagyok más hozzászólóknak. Koszonom a beszelgetést.

2017.11.23. 17:27:10

@Szende Kovács: Ön leírta hogy miben hisz, és így leírva kikerekedik hogy a saját hitében ellentmondás van!

A “Skrabák Fruzsinák” ha kárhozatra jutnak, akkor talán jobb lett volna ha a szüleik fogamzásgátlást használnak és akkor meg sem születnek, de legalább elkerülik az örök kárhozatot. :-)
De ha nem, akkor dőlt Isten terve és csak a pokol fog személyekkel gazdagodni...

Kérem gondolja át. Ez nonszensz.

2017.11.23. 17:58:43

@Szende Kovács:
“Az Isten ehhez a teremteshez (minden ujabb lélek kozvetlenul a semmibol valo teremtesehez) munkatarsakat akar, egy ferfire es egy nore van szuksege, akik partnerek e feladatra.”

Már itt téved, mert Isten mindenható. Mt 3,9: Isten a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Ezt Jézus mondta, amikor a zsidók büszkék voltak arra hogy Ábrahám fiai. Ön téved, mert Istennek nincs szüksége az emberre, sem emberek teremtéséhez, sem máshoz. Ő mindenható.

Én is kiszállok, talán túl sokat írtam eddig is.

MINDENNEVFOGLALT EZENKIVUL 2018.02.17. 00:54:55

A biotech tanaraim nyakaba ott logott a kereszt, azota sem ertem oket. Vannak ugyanis a lombiknal erkolcsi es minden ertelemben sokkal kerdesesebb dolgok, amirol nem beszel a sajtoban senki. A lombikkerdest kevesbe elitelo papok csondben maradnak, nehogy ejnye bejnye legyen. Ezzel az allasponttal engem egy jo idore elvesztettek. Ez volt a vegso csepp a poharban. Pedig keresztelkedes elott alltam, es egyhazi eskuvot terveztunk. Majd ha tobb hiteles pap jarkal felenk, elgondolkozom.

valerianna 2018.07.04. 08:43:12

Fruzsinát a face-n kérdeztem, hogy a magáról a lombikozásról tud-e a gyóntatója..., erre letiltott. Bizonyíték nélkül, de gyanítható, hogy a lelkiatya erről mit sem tudott, tudott az évekig tartó problémájukról, de nem a lombikról. Ám ezt majd a pokolban elszámolja Fruzsina, és a férje. Én nem tá mogatnám a TB terhére, Sok örökbefogadásra váró gyermek van...ja, hogy esetleg cigány?

valerianna 2018.07.04. 08:46:10

@MINDENNEVFOGLALT EZENKIVUL: Nem biztos, hogy Somfai atya tudott a lombikról, gyötrődéseikről igen. Kérdeztem egyszer Fruzsinát a face-n, kvázi éppen erre kérdeztem rá, hogy a lombikról tud-e a lelkiatya? Erre letiltott...Tehát gyaníthatóan hézagos ismertek alapján állt melletük, de ezt majd a pokolban elszámolják.

valerianna 2018.07.04. 08:48:52

@Klára478: Jó pénz van mögötte--- én nem támogatnám állami TBre. Sok örökbefogadásra váró gyermek van.

valerianna 2018.07.04. 08:57:43

@Bal: igen....az orvostudomány manapság Istent játszik. nem a gyógyítás ellenében írom, hanem a feleslegesen elnyújtott orvosilag elnyújtott kóros esetekre. Hogy érzékeltessem, én mint hívő ember, azon imádkozom, hogy egy esetleges szívleállásomkor, senki életmentő se defibrilátor ne legyen környékemen, hogy életet pumpáljon belé, Isten akarata ellenére! Ennyi. Ha pl. műtétre mennék a kórházban nyilatkoznék, hogy a műtét alatti esetleges halálomat hagyják meg, és ne lökjenek belém új életet. Fiatal vagy idős, dolga van-e még a világon, ne ember és önző családtag határozza meg,. ez egyedül Isten dolga! Amúgy a beteg magzatokat is hamar visszavenné aprószentjei közé, ha az orvosok, és az egykés szülők, Isten ellenében nem akarnák szerencsétlen gyermeket minden áron életben tartani. Nem megölni kell, csupán fájdalmat csillapítva hagyni visszamennie! Vagy egy hosszadalmas öregség, hazugságában vegetálva, mert hitetlenül fél szembesülni Istennel.

valerianna 2018.07.04. 09:03:41

@altavista: Nem utólag kell gondolkodni...örökbefogadás miért is nem ment a Skrabsky lánynak? ... erről nem utólag kell értesülni, hogy mi a bűn. Amúgy gyanítható, mert volt levelezésem Fruzsinával. hogy a Somfay atya magáról a lombikról mit sem tudott, tudott a problémájukról, de a lombikról nem. Mert mikor így célzottan kérdeztem rá, megszakította velem a levelezést, törölt ismerősei közül. Ám majd a pokolban elszámol vele... és ez legyen intő jel mindenki számára, aki erre készül! Ennyi.

valerianna 2018.07.04. 09:05:37

@altavista: de lehet, hogy a lombikban fogan egy újabb hitler vagy sztálin!

valerianna 2018.07.04. 09:09:18

@altavista: de éppen ezt tették az oltások ellenére a vegyifegyverek. atombomba és genetikai vizsgálatok során Taigetoszra küldött magzatok. nagyon egyoldalúan szemlézel, a katolikus hit, nem hiába egyetemes, mert ezer szempontból mérlegel.

valerianna 2018.07.04. 09:15:13

@Szende Kovács: az bizony, lelke rajta! Fruzsinának is...és a pokol kapuihoz közeledve. Leveleztem vele ez ügyben, kérdeztem a lelkiatya mit szólt a dologhoz, írta amit tudtok...Ám én rákérdeztem, hogy a lombikról is tudott? Mert hogy a gyötrődésekről tudott, az biztos,,,de a lombikról nem biztos. Tehát, ekkor törölt ismerősei közül. Elevenjéra tapintottam...miért is nem fogadott örökbe 2-3 gyermeket? ha anyagilag megteheti...sőt, nevelőszülőként pénzt is kapona értük. Somfay atyát már kérdezni nem tudjuk, amúgy is kötné a gyónási titok. Ámen!

valerianna 2018.07.04. 09:21:39

@altavista: Ácsi! Az Ószövetséget egy Újszövetség követi, remélem ezt nem hagyod figyelmen kívül, mert ott érkezik meg Isten egyszülött fia, és 3-4 évnyi tanításával....mert ugye a keresztsége utáni időszak maga a kereszténység felmutatása, tehát ezen rövid néhány év alatt bizonyította Istenfiúságát, és tanítása ma is vitákat vált ki, éppen úgy mint keresztrefeszítésekor, 2017 éve. Ezért is alapított Egyházat, Péterre bízva a dogmák kiteljesedésével.

MINDENNEVFOGLALT EZENKIVUL 2018.07.04. 11:14:53

Kedves Valerianna! Relax! Nem mindenki gondolkozik úgy, mint Te. Szerencsére nagy az Isten állatkertje és nem véletlenül. Igazatok van sok mindenben, hogy a tudomány néha már minden határon túlmegy. Ez így van, az egyházak és hívő embereknek is feladata ebben a kérdésben állástfoglalni, vagy ha tudja, valamely módon megakadályozni. Gondolok itt a kiméra állatok létrehozására, a klónozásra, a génmódosított élelmiszerek termesztésére. Ha a lombikot ellenzők logikájával gondolkoznék, most mindenkit el kellene ítélnem. Hiszen ha tudja, ha nem, Isten akarata ellenére genetikailag módosított szója tartalmú tápon nevelt állati termékeket fogyaszt minden nap. A tápok kb. 80 % szója tartalmú, ami sajnos GMO-s. Na ez a gusztustalan. Boszorkányüldözésnek tartom ezt a lombikellenzést. Óriási kárt okoztok vele. Aki csőlátó az csőlátó, így nem gondolom, hogy el kellene kezdenem részletesen érvelni. Ha fontos, leírom, szóljatok. Inkább leírom miért érint ennyire rosszul az püspök féle álláspont. A legkedvesebb barátaim miatt haragszom, akiket Ti elítéltek, megvettek: mi van akkor, ha a fiúnak azért nem rohangálnak úgy a spermiumai, mert egy olyan világban nőtt fel Isten akarata ellenére, ahol a szervezetét annyi vegyi hatás érte, hogy 30 éves korára az örökítőképessége sajnos 0. Nektek arra kéne felhívni a figyelmet, hogy a profit, amit egyesek az ipari mezőgazdasággal, gyógyszeriparral (vízbe jutó szintetikus hormonokkal) bezsebelnek, az emberi társadalmat lenullázza. Nincs sok barátom, akivel őszintén beszéltem volna erről, de sajnos a barátaim felénél nem jön össze a baba. Akad, akinek a saját apukája, orvosként írta fel a fogamzásgátlót kamasz kora óta. És nem jön össze a baba. Nem Isten akarata miatt, hanem a 20 év gyógyszer tönkretette a szervezetét, amit nem Isten akaratára, hanem a profit miatt reklámoznak, ajánlanak az orvoslátogatók az orvosoknak. Ugye nem gondolja senki, hogy az apa ártani akart a lányának? És más lányoknak akiknek tömegével írja fel. Jóhiszeműen felírja. Az egyház inkább pénzeljen olyan kutatásokat, amik HOSSZÚTÁVÚ hatásokra hívják fel a figyelmet, mind gyógyszerekre, mind növényvédő szerekre, élelmiszeripari adalékanyagokra. Mindenről van 1-2 éves kutatás, semmiről sincs 50-100 éves hatás. Az egyházi birtokokon lehetne példát mutatni egészséges, Isten akarata számára kedves gazdálkodásra. És akkor apró lépésekkel, egy jobb világ jöhet el. Egy ilyen világban nem lenne szükség lombikra. És még egy dolog. Van egy ismerősöm, egy csupa szív ember, aki örökbefogadott egy gyereket. Tisztességgel nevelte, kamaszkorig. Aztán minden megváltozott, győzött a genetika a neveltetés felett. Gyönyörő, önzetlen dolog az örökbefogadás. Aki viszont nem szeretné, semmilyen formában nem elítélendő Ez nem lehet elvárás azokkal szemben, akik nem tudnak saját gyermeket saját erejükből nemzeni!

MINDENNEVFOGLALT EZENKIVUL 2018.07.04. 11:44:13

Bár úgy tűnhet nem ide tartozik, de ha végiggondoljátok megértitek. A városomban megpróbálok harcolni azért, hogy ne fújjanak le minket deltametrinnel, (ami pl hormon-moduláns cucc) minden szó nélkül este 7kor. Bár a szúnyogoknak szánják, sajnos mindenki kap, de senkinek se szólnak és rendezvények alatt, amikor több ezer ember van kint, 3-4x is nyakon öntenek vele 10 perc alatt. A deltametrin megöli a méheket, ránk emberekre kis dózisba nem veszélyes, állítólag! Ilyenkor 1000 elpusztult rovarból 1 a szúnyog (nem szelektív, minden rovart megöl), ezt egy MTA kutatás kimutatta. A rovarirtó szerek nehezen vizsgálhatóak 50-100 év távlatából. Pedig ez lenne a fontos. A kutatások laborkörülmények között zajlanak nagy dózisban, és nem embereken. Remélhetőleg. Illetve olyan embereken, akik nagy koncentrációban vannak kitéve bizonyos növényvédő szereknek, mert pl üvegházakban dolgoznak. Így is vannak kutatások amik igazolták, hogy ezeknél a nőknél a vetélés kockázata megnő, a hormonális egyensúly felborulása miatt, illetve deltametrin dns moduláns szerepe is ismert. Vagyis megváltoztatja Isten akarata ellenére génjeinket, amik aztán továbböröklődnek Isten akarata ellenére. Kérlek szépen titeket, ezekkel a problémákkal foglalkozzatok inkább és ha megoldódik, a lombik nem lesz kérdés.
süti beállítások módosítása