A papok politikai és közéleti tevékenységeiről
2020. szeptember 02. írta: Katolikus Válasz

A papok politikai és közéleti tevékenységeiről

Az alábbiakban a Szentszék két ma is érvényes útmutatásából idézünk, amelyek a papságnak a politikai életben és a közéletben folytatott tevékenységeihez ad eligazítást. A bejegyzésünk végén a szerkesztőségünk témához kötődő szubjektív jegyzetét közöljük.

alter_christus.jpg

A papnak mint az Egyház szolgájának – mely egyetemessége és katolicitása következtében egyetlen mulandó történeti valósághoz sem kötődhet – mindenfajta politikai tevékenységtől tartózkodnia kell. Nem vehet részt aktívan politikai pártokban vagy szakszervezeti vezetésben, kivéve, ha az illetékes egyházi hatóság megítélése szerint az Egyház jogainak védelme vagy a közjó kívánja.[97] Ezek a dolgok önmagukban ugyan jók, de nem illenek össze a klerikusi állapottal, mert veszélyes szakadásokat okozhatnak az egyházi közösségben.[98]

Jézushoz hasonlóan (vö. Jn 6,15) a papnak is „tartózkodnia kell attól, hogy tevékenyen részt vegyen a politikában, mindenekelőtt azért, mert szinte elkerülhetetlenül egyoldalúvá válik, neki pedig mint embernek a lelki testvériség szellemében mindenki felé nyitottnak kell lennie”.[99] Másképp ugyanis nem lehetséges az, hogy bármely hívő bármikor úgy mehessen oda a paphoz, hogy semmi miatt se kelljen kirekesztettséget éreznie.

A papnak emlékeznie kell arra, hogy „nem az Egyház pásztorainak a dolga, hogy közvetlenül beavatkozzanak a politikai akciókba és a társadalmi élet megszervezésébe. Ez a feladat a világi hívők hivatásának része, akik saját kezdeményezésből honfitársaikkal együtt cselekednek.”[100] Azt azonban nem szabad elmulasztaniuk a papoknak, hogy híveik „lelkiismeretének képzésén” munkálkodjanak.[101]

A pap küldetésének korlátozása e világi, pusztán szociális és politikai, vagy bármilyen, identitásától idegen feladatokra nem nyereség, hanem súlyos veszteség az egész Egyház evangéliumi termékenysége számára.

- Klérus Kongregációja, A papi élet és szolgálat direktóriuma, 33. Politikai és szociális tevékenység, 1994. január 31.

A pap, az alter Christus, az Egyházban a lényeges üdvözítő tevékenységek végzője. Mivel hatalma van a Megváltó testének és vérének föláldozására, hatalma van hitelesen hirdetni az evangéliumot, s legyőzni a bűn rosszaságát a szentségi megbocsátással, ő – Krisztusnak, a főnek személyében – az Egyházban és plébániáján az élet és az elevenség forrása. A pap nem ősforrása e lelki életnek, de ő az, aki szétosztja Isten egész népe számára. Ő a szolga, aki a Szentlélek kenetével fölkenve a szentségi szentélyhez járul: a megfeszített (vö. Jn 19,31–37) és föltámadott (vö. Jn 20,20–23) Krisztushoz, akiből fakad az üdvösség.

[...]

A kortárs kultúra bizonyos irányzatai félreértik a [papi] belső életet, az önmegtagadást és a lelkiséget, s a magába fordulás és az elidegenedés, a világ és az emberek problémáinak megértésére képtelen önzés megnyilvánulásának tartják. Néhol egészen furcsa paptípusok jelentek meg: a szociológustól a gyógyítóig, a munkástól a politikusig, a menedzsertől a „nyugdíjas” papig. Ezzel kapcsolatban emlékeznünk kell arra, hogy a pap ontológiai fölszenteltség hordozója, aminek nincsenek időbeli korlátai. Lényegi identitása az ordo szentségében kapott karakterben keresendő, melyből a lelkipásztori kegyelem termékenysége fakad. Ezért a papnak, bármit tesz, mindig és mindent papként kell tennie. Miként Bosco Szent János mondta, a pap az oltárnál és a gyóntatószékben éppúgy pap, mint az iskolában, az utcán vagy bárhol másutt.

- Klérus Kongregációja, "A pap mint a plébániai közösség pásztora és vezetője" instrukció, 11., 2002. augusztus 4.

raymond_burke.jpgLÁTHATÓ KRISZTUSOK

- Bármilyen közéleti dologról kérdezik, az Egyház tanításával válaszol. Ki sem derül a véleménye.
- Hogyne derülne ki.
- Ezt hogy érted?
- Együtt lélegzik az Egyházzal. Az Egyház tanítása a véleménye.

Ilyesféle párbeszéd zajlott köztünk, amikor 2017-ben interjúztunk Raymond Leo Burke bíborossal [1][2] (a képen). Pedig volt, amiben megkerülhetetlenül a bíboros atya véleményét kérdeztük. Nem válaszolt. Van, akinek még a csendje is tanítás.

A pap látható Krisztus a világban. A világban van, de nem a világból van. Felszentelve elhal, hogy sok termést hozzon (vö. Jn 12,24; Presbyterorum Ordinis 15. [3]).

A papban Krisztus tanít. A papban Krisztus keresztel, áldoztat, oldoz fel bűneinkből. Benne Krisztust látjuk - hívők akarva, hitetlenek akaratlanul, de mindketten egyaránt.

Amikor Hodie atyát nyilatkozni hívják, őbenne Krisztust hívják. Ha reklámoz vagy tüntet, benne Krisztust reklámozni vagy tüntetni látják. Ha saját véleményt közöl - sajtóban vagy szószékről -, lehetetlenre tör: ha átmenetileg is, de Krisztustól és Egyházától igyekezne leválasztani magát. És ami még rosszabb: az Ő látható tekintélyükkel láthatatlanul Őeléjük helyezné magát.

A hitünkből szólunk, amikor azt mondjuk: nem vagyunk kíváncsiak a papjaink közéleti véleményére. Sem a szószékről, sem írott vagy audiovizuális médiumból. Hitvallás lenne az Egyháztól, ha választásokon szavazniuk sem lenne szabad. De isteni kegyelem, ha általuk Krisztus és Egyházának tanítása választásokat döntene el, és ha kell, kormányokat döntene meg.

2017-ben az Egyház egyik bíborosától értettük meg, hogy ami itthon furcsának, szinte lehetetlennek hat, máshol természetes, megélt (katolikus) tanítás. Deo gratias!


Hivatkozások:

[1] A Katolikus Válasz exkluzív interjúja Raymond Burke bíborossal: Első részMásodik rész.

[2] Cikkeink Raymond Burke bíborosról

[3] A II. Vatikáni Zsinat, "Presbyterorum Ordinis" dekrétum a papi szolgálatról és életről, 15. rész:

"15. A papok szolgálatához legszükségesebb erények közé tartozik a léleknek az a készsége, hogy ne a maguk akaratát keressék, hanem mindig annak akaratát, aki küldte őket. Az az isteni mű ugyanis, amelynek megvalósítására a Szentlélek szánta őket, meghalad minden emberi erőt és bölcsességet, mert Isten "azt választotta ki, ami a világ szemében gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket" (1Kor 1,27). Krisztusnak igaz szolgája tehát saját gyöngeségének tudatában alázatosan dolgozik, azt keresvén, ami Istennek kedves, s mintegy a Lélekhez kötötten[121] annak az akarata vezeti mindenben, aki minden embert üdvözíteni akar; ezt az akaratot mindennapi teendőiben fölismerheti és teljesítheti is, ha alázatosan szolgál mindazoknak, akiket munkakörében és élete sokféle eseménye által rábízott az Isten.

Mivel a papi szolgálat magának az Egyháznak szolgálata, csak az egész test hierarchikus közösségében végezhető. A pásztori szeretet tehát arra ösztönzi a papokat, hogy e közösségben cselekedvén saját akaratukat az engedelmesség által adják oda Isten és a testvérek szolgálatára, azáltal, hogy hittel elfogadják és végrehajtják mindazt, amit a pápa, saját püspökük vagy más elöljárójuk parancsol vagy ajánl; a rájuk bízott legszerényebb vagy legszegényebb munkakörben is örömest hozzanak áldozatot, sőt magukat is teljesen áldozzák föl. Ily módon megőrzik és megerősítik a szükséges egységet azokkal, akik testvéreik a szolgálatban, főképpen pedig azokkal, akiket az Úr egyházának látható vezetőivé rendelt, és Krisztus testének építésén dolgoznak, mely "a különféle ízületek összetartása által" növekszik. Ez az engedelmesség, mely Isten fiainak érettebb szabadságára vezet, természeténél fogva megkívánja, hogy amikor a papok munkájuk közben a szeretet sürgetésére és az Egyház érdekében bölcs megfontolásokkal új utakat keresnek, bizalommal terjesszék elő elgondolásaikat, és bátran hozakodjanak elő a rájuk bízott nyáj szükségleteivel; legyenek azonban mindig készen arra, hogy azok ítéletének vessék alá magukat, akik Isten Egyházának kormányzói.

Ezzel az alázatossággal és ezzel a felelős és önkéntes engedelmességgel a papok Krisztushoz válnak hasonlóvá, hiszen ugyanaz a lelkület van bennük, amelyik Krisztus Jézusban volt, aki "szolgai alakot öltött, kiüresítette magát és engedelmeskedett mindhalálig" (Fil 2,7--8), s ezzel az engedelmességgel győzte le és váltotta meg Ádám engedetlenségét az Apostol tanúsága szerint: "Ahogy egy embernek engedetlensége miatt mindnyájan bűnössé váltak, meg is igazultak egynek engedelmességéért" (Róm 5,19)."

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Sir Galahad 2020.09.02. 23:03:46

Érdekes ez, hogy a pap ne politizáljon, miközben a pápa meg nyìltan politizál, például pártolja a migránsokat. Na de én nem vagyok hívő, lehet, hogy ezért furcsa ez a kettősség.

Imre Zakarias 2020.09.03. 01:28:32

@Sir Galahad: Kedves "barátom"! Nem vagy hívő! Akkor mit keresel itt "köztünk"? Kémkedel?
De először tisztázzuk a lényeget: tulajdonképpen mindenki HÍVŐ, mert van világnézete, meggyőződése, amelyről azt "hiszi", hogy VALÓSÁG, de majd csak élete végén derül ki, amikor találkozok a nagybetűs IGAZSÁGGAL! Sajnos nagyon sokan akkor döbbenek rá, hogy "elbuktak"! Mert a folytatás csak két esélyt, lehetőséget kínál, üdvösség vagy kárhozat mégpedig ÖRÖKRE! Mert nincs harmadik lehetőség, vagyis lélekvándorlás, "reinkarnáció"!
De hála Istennek, a mai nemzedék hamarosan kapni fog egy fantasztikus ajándékot a MINDENHATÓ ISTENTŐL, kivétel nélkül, mindenki, kezdve 6-7 éves kortól. Bővebben a "Nagy figyelmeztetés" címszóban ki van fejtve. Ami pedig a "pápát" illeti, kettő van, az igazi - XVI. Benedek félre van állítva, mert be kellett teljesülnie az ÍRÁSOKNAK, Jel 13, 11. Konkrétan azt jelenti, hogy az emberi történelem utolsó szakaszához érkeztünk.
Előbb a keresztény királyságot, társadalmat verte szét az "ellenség", vagyis a "lázadók" átvették a gyeplőt, hét éve már az Egyházban is! A vörös sárkány testének tagjai a kommunisták, ateisták, helyüket harminc éve átvették a szabadkőművesek, tengeri vadállat, az ördög földi ügynökei, sátánisták! Ezért jutottunk ide, persze Isten engedélyével, mert ezáltal tesszük le mi, keresztények az ÉRETTSÉGI VIZSGÁNKAT! Akik sikeresen megszerzik a "diplomát" az Új ég és új Föld polgárai lesznek pár év múlva! 2 Pét 3, 1-13!
Tehát ennek a világnak, civilizációnak napjai meg vannak számlálva, mihelyt "elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító utálatosság", elkezdődik a visszaszámlálás: 1260 nap! "boldog aki megéri az 1335 napot"! Ne feledd, csak a "hitetlen" emberek vélekednek úgy, hogy a jövőt senki nem tudja! Noé is tudott a "vízözönről" és felkészült, megmenekült, mi is tudunk a "tűzözönről" és készülünk rá, túléljük! A mai nemzedék számára a "bárka" Szűzanyánk Szeplőtelen Szent Szíve!
Visszatérve a témára, a pap ne politizáljon, hanem végezze hivatását, küldetését, készítse fel Isten népét a közelgő eseményekre, amelynek csúcsa Urunk, Jézus Krisztus dicsőséges eljövetele! Amely hatalmas természetfölötti eseménnyel bontakozik ki, a "Krisztusban elhunytak FELTÁMADNAK", persze nem fizikai testben, hanem DICSŐSÉGES TESTBEN! Ezt világosan és érthetően kifejtette Pál apostol a korintusiaknak irt első levele 15. fejezetben!
Barátom, ajánlom vizsgál felül "világnézetedet" és ne maradja "hitetlen Tamás", hanem fogadd el Isten ajándékát: a HITET!

Gábor Révész 2020.09.03. 06:55:42

@Imre Zakarias: Hát, ez nem semmi. 2020-ban ilyen HIT-tel égni... ettől még a poszt témája nem az armageddon, hanem az, hogy a felszentelt pap ne politizáljon! Ahogy ezt teszi a magyar papság zöme, akiket megvett az orbáni rendszer kilóra!

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.03. 07:42:11

A közeleti véleménynyilvánítás kötelessége minden papnak.

Gábor Révész 2020.09.03. 08:13:42

@MAXVAL bircaman közíró: Mióta? Melyik Vatikáni zsinat rendelte ezt el?

2020.09.03. 08:30:48

@MAXVAL bircaman közíró: de tudod ugye, hogy ő mesefigura?

2020.09.03. 08:32:05

@Imre Zakarias: bolond valláskárosult hülye vagy.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.03. 08:38:23

@shitgun:

A legnagyobb valláskárosultak az ateisták: egymásnak ellentmondó dolgokban hsiznek vakon.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.03. 08:41:44

@Gábor Révész:

Ha a pap pártpolitizál, az valóban rossz (az egyik rossz magyar példa Iványi), de általános politikai kérdésektől nem tarthatja magát távol egy jól dolgozó pap.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.03. 08:43:11

@Sir Galahad:

Ez a "pap ne politizáljon" elve csak egy modern, liberális fantázia, s még ők is csak akkor mondják ezt, ha valaki ellenük politizál. Pl. sose fogod hallani egy lberálistól se, hogy Iványi ne politizáljon.

GöTi 2020.09.03. 08:43:13

Az eskü mibenlétéről azért markánsabban megnyilvánulhatna a papság.
Tehet-e érvényes esküt valaki valamire, majd később annak ellenkezőjére - ahogy érdeke megkívánja?
"Antagonisztikus ellentét eeetársak...!"

agarik 2020.09.03. 09:03:30

Az összes vallást be kéne tiltani, hiszen az államhatalom megdöntésére irányuló szervezkedés mind.

nincs1agy 2020.09.03. 09:59:10

@agarik: Elsőkét a BLM vallást kellene már végre betiltani.

kvadrillio 2020.09.03. 11:01:50

KAMU ! BEENGEDTÉTEK A VÍRUST A HÜJJJJE ÜDÜLÉSEKEN RÉSZTVEVŐKKEL ! EZEK FERTŐZIK TOVÁBB AZ ITTHONMARADÓKAT ! BAZDMEGORBÁN !

Megnégyszereződött a járványügyi szabályszegések száma

Lanyhul a fegyelem, ami a rendőrségi statisztikákban is tükröződik.

kvadrillio 2020.09.03. 11:03:00

@kvadrillio: MINDEN TOVÁBBI BETEG ÉS HULLA NEKIK, AVAGY A HAZATÉRŐKNEK KÖSZÖNHETŐ !

kvadrillio 2020.09.03. 11:12:41

@kvadrillio: NEM LÁTOM A HÍREKBEN, HOGY DRASZTIKUSAN EMELKEDIK AZ ÖNGYILKOSOK SZÁMA !

Lányuk szeme láttára szúrta le feleségét a dühöngő sárospataki férj

Aztán felvágta az ereit és kocsiba ült.

PEDIG DRASZTIKUSAN EMELKEDIK !!!!!!!!!

A PAPOK IS CSAK FELVESZIK AZ EGYRE TÖBB FIZETÉSÜKET, AZTÁN ÖNKARATÉNBA VONULNAK ! KIÖNTIK A """KERESZTVIZÜKET""", OCCT FIGYELIK MENNYIEN HALNAK MEG A COVIDTÓL !+ ÉS EGYRE JOBB GÉPKOCSIKKAL FURIKÁZNAK ! NEMSZÓLVA A KURVASOKKKK ÚJ TEMPLOMÉPÍTÉSEKRŐL MEG FELÚJÍTÁSOKRÓL, AMELYEKRE FORDÍTOTT MILLIÁRDOKAT INKÁBB A MUNKANÉLKÜLIEK MEGSEGÍTÉSÉRE KELLENE FORDÍTANI ! MEGHOSSZABBÍTANI A MUNKANÉLKÜLI SEGÉLY 3 HÓNAPJÁT.....9 HÓNAPRA ! DE ORBÁN GYŰJTI A SOK PÉNZT VALAHOL A BUNKERÉBEN ÉS BASSZA KIOSZTANI A RÁSZORULÓKNAK !

AZ EMBEREK KIHALNAK, A SOK SZAR TEMPLOM MEG MEGMARAD A VARJAKNAK !!!!!!!

kvadrillio 2020.09.03. 11:29:43

N A... EZEK AZ EMBERISÉG ÁLLATI SZINTRE DEGENERÁLÓDOTT EGYEDEI !
NEM ELÉG HOGY PÉNISZKÖZPONTÚAK, HOGY TÚLÉRTÉKELIK A SZXET, DE ŐK IS MENNEK FODRÁSZHOZ, VÁSÁROLNI, BENZINKÚTRA....STB...STB...ÉS TOVÁBBFERTŐZIK A NORMÁLIS EMBERKÉKET !

KÉNYSZERÍTENÉM ŐKET, HOGY BEÁLLJANAK GONDOZNI A COVID-BETEGEKET HALDOKLÓKAT !!!!!

kvadrillio 2020.09.03. 11:30:35

NA, EZEK AZ EMBERISÉG ÁLLATI SZINTRTE DEGENERÁLÉÓDOTT EGYEDEI !!!@kvadrillio:
Szvingerek terjesztik a koronavírust egy franciaországi üdülőhelyen
farkasa
farkasa
követés
2020.09.02. 19:30
Rengeteg meztelenkedőnek és több tízezer szvingernek Cap d'Agde már hagyományos nyaralóhelynek számít. A koronavírus kitörése azonban kellemetlen fényt vet az alternatív életstílus követőire, hiszen a szájmaszk és a távolságtartás nem igazán fér bele a szvingerkedésbe.

Mintegy hétezer embert diagnosztizáltak a napokban Franciaországban koronavírus-fertőzéssel, és a legmagasabb számokat többek között Cap d'Agde-ban, a nudisták és a szvingerek paradicsomában mérték. Az egészségügyi hatóságok a kiugróan magas számok hatására mobil koronavírus-tesztelő állomást állítottak fel a naturista negyed mellett, és az összes elvégzett teszt mintegy

HARMINC SZÁZALÉKA LETT POZITÍV.

várom a levelet 2020.09.03. 13:01:26

Imre Zakarias: akkor én a vörös sárkány teste vagyok,mint ateista,de mi történt 7 éve,hogy a magamfajta szörnyetegek átvették a hatalmat.megjegyzem,nem lopok,hazudni is csak keveset,de nem is hányom a keresztet magamra a bűnbánatért,mivel nem érzem magam bűnösnek.

várom a levelet 2020.09.03. 13:03:57

@kvadrillio: nemcsak az ögyilkosoké.van aki előtte megöli anyját,gyerekét,úgy lesz öngyilkos.mert tele van a hócipője ezzel a jó világgal.alig várja már,hogy a túlvilágon jobb legyen.haha.

várom a levelet 2020.09.03. 13:05:42

@MAXVAL bircaman közíró: én csak a józan észben hiszek,ami a vallásban nemigen található.

N48 2020.09.03. 13:55:49

@agarik:

Valakik szerint meg nem megdönteni szeretnék az államhatalmat, hanem gátlástalanul dörgölőznek hozzá, függetlenül attól, ki van hatalmon...

Gábor Révész 2020.09.03. 14:14:42

@MAXVAL bircaman közíró: De az a katolikus pap, aki a választások előtt arra buzdította a híveket, hogy ha jót akarnak a településüknek, akkor Istennek tetsző cselekedet lesz a fideszre szavazni, az ugye nem politizál, csak Iványi, aki korábban még rendes ember volt, hiszen megkeresztelhette az egyik csúti unokát, de aztán be mert szólnk a főgecinek, azóta pária lett?

Gábor Révész 2020.09.03. 14:17:12

@MAXVAL bircaman közíró: Érdekes, én nem tartom magam károsultnak, annak ellenére sem, hogy ateista vagyok. Csak a józan észben hiszek, amíg érdemben meg nem cáfolják.

mikocami 2020.09.03. 14:17:12

@Imre Zakarias: Kedves Barátom!Galahadnak üzented,hogy nem hívő.
Tehát,ezek szerint te az vagy.Az jó.
Csak hogyan és mit hiszel?
Tehát.A kommentelőket próbálod tanítani,de magadat nem tanítod.
Mi az a MAGYBETŰS igazság?Hogy mindenki megáll Isten ítélő széke elótt?
Persze,de hogyan?Nincs üdvösség vagy kárhozat.Vannak égi és földi túlélők.
A halállal mindenkinek meg van bocsátva a vétke,kivéve a szándékos,meg nem bánt bűn elkövetése.Pl.Ádám,Éva és Júdás.
De akik kivégezték Jézust,azt nem tudjuk,hogy Isten hogyan ítéli meg őket.
Aztán 6-7 éves kortól?Nem.0 - 120 éves korig.
Szerinted voltak és vannak igaz pápák?Mindegyik vannak,voltak bűneik.Megítélésük Isten dolga.
Az emberiség nem a történelem végső szakaszát,hanem a nagy nyomorúság kezdetét éli.A kiteljesedése mindenkit váratlanul ér.Várni lehet,de a felkészülés lehetetlen.Vannak lehetőségek,hogy egy ideig legyen tartalék,mint i.sz.66 ban az igaz keresztények felkészültek a római pusztításra.Most is van figyelmeztetés a pusztító utálatosság megjelenésére,de hogyan fog bekövetkezni azt tudjuk,de mikor,azt még Jézus sem tudja.
A vízözönről tudott Nóé,hogy legy,de mikor és hogyan azt nem tudta.A világrendszer - a te szavaiddal élve - tűzözön nem lesz.A föld nem fog elpusztulni.Hogy kik lesznek az ítélet áldozatai,az tudvalevő.
A papnak mi a hivatása,mi a küldetése?

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.03. 14:21:34

@Gábor Révész:

A szűk pártpolitizálás helytelen.

Azzal meg semmi gond, hogy egy pap elmondja ne szavazzon keresztény olyan pártra, mely támogatja pl. a homoklobbit.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.03. 14:22:41

@Gábor Révész:

Iványi Orbán két legnagyobb gyerekét keresztelte meg, nem az unokáit.

De hogy kapcsolódik Orbán gyerekének keresztelője a témához?

Imre Zakarias 2020.09.03. 14:22:42

@Gábor Révész: Szeretnélek emlékeztetni "testvéreim", hogy az alapokat a kommunista rendszer ideológusai rakták le fokozatosan, majd erőszakkal kezdve a bolsevikokkal, és napjainkban beérett a "termés"! Elfeledtétek, hogy kötelező agymosással próbálták az IGAZ HITET kiirtani, óvodától egyetemig! Sajnos nincs különbség, minden politikai párt, eszme mostanra már a szabadkőműves páholyokban kerül terítékre és bábjaik által tálalják a tömegeknek. De számodra melyik különb, mert egyik kutya, másik eb! Sajnos egyes papok is tévelyegnek mert már a lényeget elveszítették, vagy talán nem is tudták felismerni, hogy mi a különbség HIVATÁS és szakma között! Egyébként nemsokára lejár az ideje a gazságnak, mindenki megkapja amit megérdemel, vagyis amire rászolgált!

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.03. 14:23:25

@Gábor Révész:

Mit értesz józan ész alatt? Hogyan döntöed el mi józan ész és mi nem az?

Imre Zakarias 2020.09.03. 14:33:24

@várom a levelet: Megkapod a választ nemsokára, személyesen és akkor belátod, hogy tulajdonképpen kihez tartozol! Egyelőre lelkileg halott vagy, mert "uradnak" gondja van alattvalóira, akikkel birodalmát gyarapítani tudja még egy rövid ideig!

pátyi 2020.09.03. 14:49:18

@várom a levelet: A hitetlen, nem keresztyén ember nem tud mit kezdeni a bűnnel. Te nem érzed magad bűnösnek. Mi keresztyének, azt mondjuk, hogy az ember négyféle módon követhet el bűnt. Cselekedetekkel, szavakkal, gondolattban és mulasztással.
Ha te ezek közül egyet sem követtél el, akkor te nem ember vagy.
Ma a világ és a társadalom bajaira a legjobb magyarázatot az emberi bűn jelenléte adja. Csakhogy, ahogy te, sok más ember sem érzi magát bűnösnek. Ők a tökéletesek, a hiba mindíg másban van. Ezért, mivel a tökéletes, bűntelen ember úgy jó ahogy van, miért is kellene változtatni, változni, így a tökéletlen világ is marad.
Mert ez a "tökéletes" ember a józan észben, a rációban hisz, tulajdonképpen bezárkózik az anyagi, ma felfedezhető, mérhető, érthető világba, mintegy önmagát korlátozva.
A világ pedig ennél sokkal több, sokkal gazdagabb, csodálatosabb, mint amit az ember valaha is felfedezhet belőle. Pedig Isten nem rejti el azt az ember elől, hanem azt ígérte, hogy az embernek adja, rábízta, hogy gondozza, fedezze fel, legyen felelős érte.
A ma tudományának éppen a nyitottsága hiányzik, hogy a nagy ugrást megtegye. Rá kellen jönnie, hogy Isten sok olyat alkotott, amit ma el sem tud képzelni. A racionálissal összegyeztethetetlennek tartja, ezért kizárja a lehetőségek közül, ezért lassan halad előre a megismerésben.
Az eredeti poszt persze arról szól, hogy szabad-e politizálni a papnak? A katolikus választ olvastuk.
Mi reformátusok azt mondjuk, hogy mindannyian Isten papjai vagyunk. Közünk van egymáshoz, felelősek vagyunk egymásért, ráadásul hírdetnünk kell az Örömhírt a Biblia szerint, ezért ha ezt tesszük az már politika.

Imre Zakarias 2020.09.03. 15:01:52

@shitgun: Köszönöm a "bókot"! Majd a megfelelő időben kiderül, hogy ki a hülye, és az is nyilvánvalóvá válik, a "mesefigurák" konkrétan léteznek, valóságos entitások, szellemi, természetfeletti lények! De Isten csak egy van, SZENTHÁROMSÁG! Remélem amikor szembesülni fogsz az IGAZSÁGGAL, használni fogod nemcsak az eszedet, hanem Isten kegyelmi ajándékát is elfogadod, és akkor megtörténik a csoda: testi emberből lelki kisgyerekké válsz! Politizálás ide vagy oda - lényegtelen - "mit ér az ember, ha az egész világot megnyeri is, de lelkének kárát vallja", vagyis elkárhozik, a pokol birodalma lesz otthona, örökre!

várom a levelet 2020.09.03. 15:34:33

érdekes,akkor miért fél mindenki a haláltól,miért nem akar isten mellett a felhőkön üldögélni.én még bolond fejjel azt hittem, hogy a kereket,papírt,puskaport az ember találta föl.hiába még okosodnom kell,tán még a templomba is elmegyek.ott azt is megmondják,kire kell szavazni.

várom a levelet 2020.09.03. 15:41:27

@Imre Zakarias: pokolbéli víg napjaim.talán ismered Faludy Györgyöt,vagy csak a bibliát forgatod.ha engem elégetnek,nekem tök mindegy.és érdekes a papok, gazdagok sem félnek az isten büntetésétől.

kvadrillio 2020.09.03. 15:52:40

Szvingerek terjesztik a koronavírust egy franciaországi üdülőhelyen

na, ezek se plasztikáztatják magukat, úgy randák, ahogy vannak !!!!! NEMTOM HARGITAI BEJJA NÉZI-E ŐKET, MERT Ő MÁR AGYON PLASZTIKÁZTATTA MAGÁT AZÉRT, HOGY ELMONDÁSA SZERINT A FÉRFIAK RÓLA FANTÁZIÁLJANAK ! EZEK A FRANCIA FAZONOK MEG OLYAN RANDÁN, AMILYENNEK KINÉZNEK, ORRBA-SZÁJBA SZVINGEREZIK EGYMÁST ! :o))))))))))))))))))

Szabványok 2020.09.03. 16:44:34

@Sir Galahad: A pápa nem a "migránsokat támogatja". Hanem küldetésénél fogva minden embert, beleértve a buzikat és migránsokat is. Természetesen minél inkább rászorul valaki a támogatásra, annál inkább támogatja. Nem anyagilag, nem jogilag, hanem erkölcsileg.

Imre Zakarias 2020.09.03. 16:54:43

@MAXVAL bircaman közíró: Sőt, minden hiteles keresztény ember számára, nemcsak a vélemény nyilvánítás, hanem az egyértelmű, határozott állás foglalás is, azaz konkrét tanúságtétel! A régi időkben az apostol utódok még a királyokat, császárokat is "megintették", és jogosan, mert különben lelkük vesztébe rohantak volna, és alattvalóikat is magukkal sodorják. Ez máma a helyzetkép!

De nagyot tud lökni az úr az ajtón 2020.09.03. 16:57:43

@várom a levelet: húú, ne haragudj, nem akarlak megbántani, de a legprimitívebb prolihergelős dumákat írod ide

Imre Zakarias 2020.09.03. 17:14:37

@várom a levelet: A haláltól csak azok félnek, akik nincsenek tisztába az emberi lét értelmével, céljával. Egyébként a katolikus vértanúk bőséges anyagot hagytak ránk, amelyből kiderül, egyáltalán nem féltek sem a haláltól, sem a koruk hatalmaskodó kegyetlenkedéseitől, hóhérjaiktól! Sőt, önként vállalták a még az éhhalált is! Pl. Maximilián Kolbe atya a múlt században! De ez a modern emberek számára nehéz lecke! Megalkuvó tanárokkal, tisztekkel nem lehet csatát nyerni, csak elveszíteni sorozatosan az ütközeteket! De ennek ellenére: "végül Szeplőtelen Szivem DIADALT ARAT", általatok, Nekem szentelt drága gyermekeim! Pillanatnyilag még "vesztésre" állunk, mert még tart a "sötétség órája"! De eljön az idő, amikor a HALÁL már nem lesz Úr felettünk! Következik a FELTÁMADÁS ÉS AZ ÖRÖK ÉLET!

mikocami 2020.09.03. 17:32:08

@pátyi: Mi a hit?Hitetlen ember?Olyan nincs.Még az ateistáknak is van hitük.
Mutass be nekem egy tökéletes embert,aki még soha nem követett el bűnt.
Volt ilyen:Jézus Krisztus.
Te református vagy és hírdeted a jó hírt?És hogyan?

Imre Zakarias 2020.09.03. 19:35:18

@mikocami: Van egy nő, aki mentes az áteredő bűntől, és SOHA NEM KÖVETET EL BŰNT! SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS! Katolikus dogma, kötelező hittétel, hit igazság! A Boldogságos Szűz Mária!
De ez még sok katolikus számára is "kemény dió", napjainkban! De a sátán méltó ellenfele - napba öltözött ASSZONY, fején tizenkét csillagból korona - el fogja tiporni fejét nemsokára! Egyébként nem vagy tisztába azzal, hogy itt és most még a földi élet számunkra a próbatétel helye, egészen Urunk dicsőséges vissza érkezéséig!
A lényeg a kapott talentumaink kamatoztatásán áll, vagy bukik! Továbbá, hogy rátaláljunk az üdvösségre vezető keskeny ösvényre, és azon haladjunk a célig - életszentség itt életünk tanúságtétele, az Egyház kebelében. Amiért sokan "izét vesztett só" lettek, mert a romlottság, gazság kovásza nagyon sokakat megfertőzött nemzedékről nemzedékre, sőt erőszakkal belénk sulykolták tévtanaikat, nem jelenti azt, hogy Isten, angyalai, szentjei mesefigurákká váltak, és nincs többé igaz hit és hívő a Földön! Tehát végső soron mindenki életével, magatartásával POLITIZÁL, amikor az egyik, vagy másik tábor tagjaként éli földi életét. Mert ne ámítsa magát senki, csak két Úr és két tábor csatája zajlik évezredek óta, amelyet Lucifer lázadása indított el, de befejeződik nemsokára, amikor az egész lázadó "pereputty" a pokolba lesz bezárva, EZER ÉVIG!

Gábor Révész 2020.09.03. 21:21:56

@MAXVAL bircaman közíró: Nagyon egyszerűen! Amit te képviselsz, az ellent mond a józan észnek. Tehát mindaz, amit te nem képviselsz, megfelel a józan ész elvárásainak!

Gábor Révész 2020.09.03. 21:23:20

@MAXVAL bircaman közíró: Úgy kapcsolódik, hogy akkor még megfelelt a csúti gecinek, aztán eldobta, mint egy koszos pzs-t. Rohadék!

Gábor Révész 2020.09.03. 21:24:35

@Imre Zakarias: Azt gondolom, te nem vagy normális! De higgy a világ végében bátran, biztos tied lesz a mennyek országa....

Gábor Révész 2020.09.03. 21:26:24

@MAXVAL bircaman közíró: Kár, hogy a papok között eléggé felül vannak reprezentálva a homoklobbi élharcosai....

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.04. 07:02:54

@Gábor Révész:

S pl. te egész eddigi életedben mindig mindenről ugyanazt gondoltad?

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.04. 07:06:22

@Gábor Révész:

Már világos, én vagyok tehát a józan ész mértékpontja. Jó tudni.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.04. 07:07:20

@Gábor Révész:

Dehogy vannak. Persze megesik egy-egy álkeresztény, de az ilyet gyorsan kivágják jobb helyeken.

Gábor Révész 2020.09.04. 09:58:08

@MAXVAL bircaman közíró: Alapvető kérdésekben - erkölcs, világnézet, hit - igen. A kedvenc pólóm színe változhat... Vagyis bizonyára ezért nem tudom elviselni a fidesznyik tetveket, akik akár hetente váltanak nézőpontot, ha a nagyvezír azt találja ki.

Gábor Révész 2020.09.04. 09:58:50

@MAXVAL bircaman közíró: Nem ezt írtam! Ne forgasd ki a szavaim!

Gábor Révész 2020.09.04. 10:00:44

@MAXVAL bircaman közíró: Azért az elég gáz, hogy nem kivágják, hanem megpróbálják eltussolni... A való világban jóval több az olyan pap, aki minimum két kapura játszik...

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.04. 10:21:48

@Gábor Révész:

Tehát Orbán 30 év alatti véleményváltozása heti változás. S persze nem igaz, hogy a fideszesek követnék őt.

A mai Fidesz szavazói mások 90 %-ban, mint a 30 évvel ezelőtti szavazóy.

S alapvető kérdésekbe is van változás. Mármint ha az ember gondolkodik.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.04. 10:22:35

@Gábor Révész:

Tehát Orbán 30 év alatti véleményváltozása heti változás. S persze nem igaz, hogy a fideszesek követnék őt.

A mai Fidesz szavazói mások 90 %-ban, mint a 30 évvel ezelőtti szavazóy.

S alapvető kérdésekbe is van változás. Mármint ha az ember gondolkodik.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.04. 10:23:10

@Gábor Révész:

Azt mondtad: "Amit te képviselsz, az ellent mond a józan észnek. Tehát mindaz, amit te nem képviselsz, megfelel a józan ész elvárásainak!" - lebuktál.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.04. 10:24:12

@Gábor Révész:

Te azonnal feljelented haverodat, ha bűnt követ el? Nem próbálsz először hatni rá, hagyja abba, s térjen jó útra?

Gábor Révész 2020.09.04. 12:45:18

@MAXVAL bircaman közíró: Miért buktam le? Megpróbálom még egyszer, hátha megérted. (vannak kétségeim) "Amit te képviselsz, az ellent mond a józan észnek. Tehát mindaz, amit te nem képviselsz, megfelel a józan ész elvárásainak!" Hogy értsd: amit te mondasz, írsz ezeken a fórumokon - vagyis képviselsz - az nem igaz, az hazugság, az aljas ferdítés, az egyszerű provokáció, vagyis ellent mond a józan észnek, mert a józan ész alapján nem hazudozunk össze-vissza annak megfelelően, ahogy a gazdi parancsolja. Ezek alapján mindaz a történés, esemény, következtetés, amit te NEM hozol itt fel, vagyis NEM képviselsz, az mind megfelel a józan ész, a ráció elvárásainak! Ha esetleg továbbra sem sikerült a mondatot megérteni, akkor szólj, megpróbálom lerajzolni..., mint a csimpánzoknak.

Gábor Révész 2020.09.04. 12:49:21

@MAXVAL bircaman közíró: Ha a haverom homokos, az nem bűn. (Ebben az esetben szinte biztos, hogy nem a haverom. Hiába provokálsz, és próbálsz burkoltan lebuzizni, nem fog sikerülni, ahhoz korábban keljél fel!) Ha a haverom valódi bűnt követ el, akkor nem feljelentem, hanem elviszem a megfelelő helyre, és saját maga fogja bevallani.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.04. 12:54:49

@Gábor Révész:

Akkor mégis én vagyok a mérőpont, hiszen ismét nem fejtetted ki miben áll a józan ész. Az ugyanis csak halandzsázás, jogy "ferdítés", "hazugság", "gazdád mondta". Érdemi meghatározást nem adtál.

Szóval vagy nagyon buta vagy, vagy szimpla idevezényelt troll vagy...

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.04. 12:57:50

@Gábor Révész:

A homokosság egy betegség. Akkor válik bűnné, ha abetegségét a beteg kiéli. Súlyos bűn meg akkor lesz,ha ezt nyíltan, büszkén teszi.

Szóval ha a haverod homokos, s kiéli homokosságát, azonnal a megtorlás eszközét alkalmazod vele, vagy inkább próbálsz neki segíteni, hagyjon fel ezzel. A keresztény módszer az utóbbi: amíg valaki nem csökönyös és makacs bűnöző, nem alkalmazunk vele szemben indkolatlan eszközt.

De nagyot tud lökni az úr az ajtón 2020.09.04. 13:16:22

@MAXVAL bircaman közíró: mindkettő (idevezérelt nagyon buta troll). a libsiknek csak ilyenekre tellik.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.04. 14:03:47

@De nagyot tud lökni az úr az ajtón:

Arra azért figyelhetne, hogy ne mondjon ellent saját magának 30 percen belül...

Gábor Révész 2020.09.04. 14:04:44

@De nagyot tud lökni az úr az ajtón: Neked ebben a párbeszédben senki nem osztott lapot, vagy kuss!

Gábor Révész 2020.09.04. 14:09:17

@MAXVAL bircaman közíró: Na még egyszer. Mivel a "józan ész" fogalmáról van szó, egzakt meghatározás nem létezik, csupán viszonyítási pontok állíthatók fel. Te egy ilyen viszonyítási pont vagy a mérhetetlen szervilizmusoddal és szolgalelkűségeddel. Ennél jobban nem tudom körülírni, mennyire szarom le a véleményedet, meg az egy mondatos "bölcseleteidet".

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.04. 14:11:22

@Gábor Révész:

Azaz eddig össze-vissza halandzsáztál.

Ha valóban leszarnád véleményemet, nem írnád immár huszadik szövegedet nekem... magyarul gerinctelen troll vagy, s elég buta is.

Gábor Révész 2020.09.04. 14:12:40

@MAXVAL bircaman közíró: Az nem ellentmondás, hogy te képtelen vagy egy összetett magyar mondatot értelmezni. Meg a hosonlóan értelmi toprongy ajtólökdösős második nicked.

Gábor Révész 2020.09.04. 14:14:37

@MAXVAL bircaman közíró: Hát, a te értelmi színvonaladon bizonyára halandzsa. Hígagyú fidesz-droidoknak az elemi logika is olyan magas, mint tyúknak az ABC.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.04. 14:19:13

@Gábor Révész:

Amit leírtál, az politikai- és ideológiafüggetlenül marhaság.

Állításaid:
- csak a józan észben szabad hinni,
- a józan ész megcáfolható,
- nem tudható mi a józan ész,
- aki nem érti mi a józan ész, az értelmi fogyatékos.

14 éves kor felett ez a szint nagyon gáz...

Gábor Révész 2020.09.04. 21:06:13

@MAXVAL bircaman közíró: Akkor egy véleményen vagyunk: amit itt művelsz, az minden szempontból gáz. Korábban utaltam a csimpánzra, de már látom, hogy szegény majomra nézve dehonesztáló a véleményem.

Gábor Révész 2020.09.04. 21:12:28

@De nagyot tud lökni az úr az ajtón: Egyébként: aki még egy hónapja sincs, hogy egyáltalán regisztrált ide, és ez alatt már 38 (!) bejegyzése volt, az jobb lenne, ha mélyen hallgatna.

Sir Galahad 2020.09.07. 14:27:36

@Szabványok: Nade ez politikai vélemény.

Sir Galahad 2020.09.07. 14:30:40

@Imre Zakarias: Már megint világvége lesz? Milyen napra esik? Ha hétköznap, le kell-e később dolgozni?

csaba carmarthen 2020.09.27. 23:33:18

Archbishop Viganò:

Trump is ‘preparing to fight against the demonic forces of the deep state’

www.youtube.com/watch?v=jWPFsX8JJ1I

www.lifesitenews.com/opinion/archbishop-vigano-trump-is-preparing-to-fight-against-the-demonic-forces-of-the-deep-state

The following is a note the Archbishop Carlo Maria Viganò sent to the National Catholic Prayer Breakfast, which was held today. The event organizers declined to read it aloud at the event, which this year took place online. LifeSiteNews publishes it in full below.

September 23, 2020 (LifeSiteNews) – With deep emotion I have learned that President Donald J. Trump will be taking part in the National Catholic Prayer Breakfast on 23 September.

On this occasion, Attorney General William Barr will receive the NCPB’s Christifideles Laici Award (Christ’s Faithful Laity), named after the Apostolic Exhortation On the Laity by Pope John Paul II.

I would like to make myself present on this memorable occasion, in which I participated with great enthusiasm as Apostolic Nuncio during the years of my mission in Washington, D.C. (2011-2016).

I therefore join all the participants in this extraordinary celebration and all American Catholics, who see in President Donald Trump the greatest defender of the supreme values of Christian civilization: of life, from conception to natural death; of the natural family composed of one man and one woman and children; and of love for the homeland: One Nation under God! And, most importantly, he stands for defending the right to freely practice our Faith, thus allowing us more fully to honor God.

The presidential elections in November represent an epochal challenge, a biblical challenge, the outcome of which will be decisive not only for the United States of America but for the whole world.

SUBSCRIBE to LifeSite's daily headlines
Email address
SUBSCRIBE
U.S. Canada World Catholic
It is necessary that all of you Catholics of America are well aware of the role that Providence has deigned to entrust to your President, and that you are aware of the extraordinary battle that He is preparing to fight against the demonic forces of the deep state and against the New World Order. I am at your side with fervent prayer, together with millions of Catholics and with all people of good will throughout the world.

Our trust rests in God, the Almighty, whose right hand always works wonders.

+ Carlo Maria Viganò,
Titular Archbishop of Ulpiana
Former Apostolic Nuncio of Washington, D.C. (2011-2016)

Gratia Copiosa 2020.12.29. 08:44:10

A bűn kérdése a kérdés. Meg lehet-e egyezni az egész földi társadalomnak ebben és más erkölcsi kérdésben emberi szinten, vagyis horizontálisan és nem vertikálisan - kihagyva Istent. Noha a Föld lakossága többszörösen meghaladja a 2,4 billiò keresztényekét, kizárólag ezt a maréknyit támadják a víz felszìnén úszó könnyű fajsúlyú egyedek. Senki nem kérdezi a nagyobb részt, a kultúrákat a hiedelmeìkkel együtt. Hallgatnak. Hozzájárulnak a kereszténység kivéreztetéséhez. Úgy tűnik örömmel segédkeznek, hiszen sehol nem szólalnak fel, mart akkor a kereszténység mellett állnának, még ask is akin rövid úton kivégzik a homoszexuálisak mellett a házasságtörőket is.
süti beállítások módosítása