Ferenc pápa új buzdítása: mások társadalmi integrációja és a migránsok helyzete is van olyan fontos, mint az abortuszokban elpusztított magzatok élete
2018. április 09. írta: Katolikus Válasz

Ferenc pápa új buzdítása: mások társadalmi integrációja és a migránsok helyzete is van olyan fontos, mint az abortuszokban elpusztított magzatok élete

A pápa szerint keresztényietlen és szavazathajhász politikusi hozzáállás fontosabbnak tartani az abortuszok beszüntetését, mint a migránsok helyzetének javítását.

francis-frowning1000_810_500_55_s_c1.jpgA ma megjelent terjedelmes buzdításában, amely a "Gaudete et exsultate" címet viseli, Ferenc pápa felszólalt azokkal szemben, akik az abortuszok beszüntetését fontosabbnak tartják a migránsok helyzetének javításánál.

"Egyes katolikusok [a migrációt] másodlagos dolognak tartják a 'súlyos' bioetikai kérdésekhez képest" - írja Ferenc pápa az abortuszokra utalva. "Hogy egy szavazatokat kereső politikus ilyet mond, érthető dolog, de hogy egy keresztény, az nem".

Az apostoli buzdítás 101-102. pontjában mindez pontosan így szerepel (a vastagbetűs kiemelések tőlünk):

101. Egy másik káros ideológiai tévedést azokban találunk, akik gyanakodva fogadják mások társadalmi integrációját, felületesnek, világiasnak, szekulárisnak, materialistának, kommunistának vagy populistának tartva [a kérdést]. Vagy relativizálják azt, mintha lennének más, fontosabb ügyek, vagy mintha az egyetlen dolog, ami számítana, az az a konkrét etikai kérdés vagy ügy, amit ők maguk védelmeznek. Az ártatlan magzatoknak nyújtott védelmünk például világos, szilárd és szenvedélyes kell, hogy legyen, mivel az emberi élet méltósága forog kockán, ami mindig szent, és ami szeretetet követel minden egyes személy számára, a fejlettségi állapotára való tekintet nélkül. Ugyanilyen szent azonban a szegények élete, azoké, akik már megszülettek, a nélkülözőké, az elhagyottaké és elnyomottaké; a sebezhető gyengéké és az időseké, akik burkolt eutanáziának vannak kitéve; az emberkereskedelem, a rabszolgaság új formáinak, és az elutasítás minden formájának áldozataié. [...]

102. Gyakran halljuk a relativizmussal és a mai világ hibáival kapcsolatban, hogy a migránsok helyzete például kevésbé fontos kérdés. Egyes katolikusok másodlagos dolognak tartják a 'súlyos' bioetikai kérdésekhez képest. Hogy egy szavazatokat kereső politikus ilyet mond, érthető dolog, de hogy egy keresztény, az nem, aki számára az egyetlen megfelelő hozzáállás azoknak a testvéreinknek és nővéreinknek a helyébe állítani magát, akik az életüket kockáztatják, hogy jövőt kínáljanak a gyermekeiknek. [...]

Szent II. János Pál pápa az Evangelium Vitae enciklikájában azonban különösen is hangsúlyozta az abortuszoknak a bűnök között elfoglalt egyedülállóan súlyos jellegét:

57. Ha pedig ilyen nagy figyelmet érdemel a minden életet, még a jogtalan támadó és vétkes életét is megillető tisztelet, mennyivel inkább kell föltétlenül érvényesülnie a „ne ölj” parancsnak, ha ártatlan személyről van szó. Fokozottan érvényes ez, ha az ártatlan ember gyenge és védtelen, és csak Isten parancsolatának abszolút erejében talál oltalmat mások önkényével és hatalmaskodásával szemben. [...] Látva, hogy az egyéni lelkiismeretekben és a társadalomban egyre gyöngül annak tudata, hogy az ártatlan emberi élet közvetlen megölése minden körülmények között és nagyon súlyos bűn terhe alatt tilos, az Egyházi Tanítóhivatal fokozottan föllépett az emberi élet szentségének és sérthetetlenségének védelmében. [...]

58. Az összes vétkek között, amit az ember az élet ellen el tud követni, a művi abortusznak olyan vonásai vannak, melyek miatt különösen is súlyos és kárhoztatandó. A II. Vatikáni Zsinat a csecsemőgyilkossággal együtt 'utálatos bűncselekménynek' nevezi. [...] A művi abortusz erkölcsi súlya teljes valóságában akkor mutatkozik meg, ha meggondoljuk, hogy emberölésről van szó, és figyelembe vesszük sajátos minősítő körülményeit is. Akit megölnek, olyan ember, aki jelentkezik az életre, azaz olyan ártatlan, hogy ennél ártatlanabbat el sem lehet képzelni: soha nem tekinthető támadónak, még kevésbé jogtalan támadónak! Gyenge, annyira tehetetlen, hogy még egy újszülött sírásának és nyöszörgésének védekező jeleitől is meg van fosztva. Teljesen rá van hagyva annak oltalmára, aki méhében hordozza. S mégis, olykor éppen ő, az anya dönti el és kéri a meggyilkolását,vagy ő maga hajtja végre.

Mint ismeretes, Ferenc pápa 2017 elején kiürítette az életvédelem ügyét képviselő Pápai Életvédő Akadémiát, és azonos név, de új vezetés, új tagság, és új szabályzat mellett újjáalapította azt. Az újjászervezés kapcsán nem kis meghökkenést keltett, amikor kiderült, hogy az új Pápai Életvédő Akadémia tagságába abortuszokat és fogamzásgátlást nyíltan támogató személyeket is felvesznek. Korábban a tagoknak külön esküvel kellett megerősíteniük, hogy az életvédelem kérdéseiben az Egyház tanításához hűségesek, az Akadémia új szabályzatából azonban ez az eskütételi kötelezettség teljesen kikerült. 

Tavaly októberben már világossá vált, hogy az új akadémia jelentősen átértelmezi az életvédelem fogalmát is: a bioetikai kérdések mellé a környezetvédelem, a migráció, és a fegyverkontroll témáit is felvették az "életvédelem" fogalomkörébe.

Az általuk méltatlannak tartott változtatásokra válaszul az egykori Pápai Életvédő Akadémia tagjai önálló, független élet- és családvédő akadémiát alapítottak, megőrizve benne az eredeti akadémia célkitűzéseit és működési szabályait.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Janos Marton 2018.04.10. 12:49:15

Nagy a kísértés, hogy szövegkörnyezetből kiragadva csak a primitív hangulatkeltésre alkalmas szövegrészeket osszuk meg az olvasókkal. A KV sajnos nem is tudott ellenállni. Hadd fejezzem be akkor én a cikkben szereplő 102-es és a következő 103-as bekezdést, aminek a megosztására sajnos nem maradt ideje a KV-nak.

[...] Hogy nem vesszük észre, hogy éppen ez az, amit Jézus kér tőlünk, amikor azt mondja, amikor az idegent befogadjuk, akkor Őt fogadjuk be? (Mt 25, 35) Szent Benedek is így cselekedett, amikor szerzetestársainak elrendelte, hogy akármennyire is "bonyolítja" a mindennapjaikat, minden kopogtató vendéget úgy fogadjanak a kolostorban, "mint Jézust magát": a hódolat gesztusát mutatva, és minden zarándokot és szegényt a legnagyobb "buzgósággal és gondoskodással".

103 Az Ószövetségben is hasonló megközelítéssel találkozunk, amikor azt olvassuk: Az idegent ne használd ki és ne nyomd el, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptomban." (Kiv 22,21) "Ha idegen lakik veletek földeteken, ne bántsátok. A veletek lakó idegen olyan legyen számotokra, mint a közületek való, és szeresd úgy, mint saját magadat, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptom földjén." (Lev 19, 33-34)
Ezért nem egy pápa találmányáról, vagy pillanatnyi lelkesedésről van szó. A mai világban is arra hívattunk, hogy a lelki megvilágosodás útján járjunk, ahogy Izaiás próféta tanúsítja, mi tetszik Istennek: "Törd meg az éhezõnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elõl! Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Elõtted halad majd igazságod, és az Úr dicsõsége lesz a hátvéded." (Iz 58, 8-9)

Janos Marton 2018.04.10. 12:51:12

A KV törzsközönségének is üzent a Szentatya:

57 Mégis, egyes keresztények más utat kívánnak járni: saját erejükből kívánnak megigazulni, az emberi akaratot és saját képességeiket csodálják. Az eredmény önközpontú és elitista önelégültség, valódi szeretet nélkül. Ez sokféle, látszólag különbüző formában nyilvánulhat meg: megszállott törvényeskedés, társadalmi-politikai pozíciók fitogtatása, kicsinyes szőrszálhasogató aggodalom az Egyház liturgiája, tanítása és presztízse kapcsán, a dicsekvés, hogy gyakorlatias dolgokat meg tud valaki szervezni, vagy éppen az önsegítő, énközpontú önmegvasító dinamikára való hajlam. Egyes keresztények ilyen dolgokra fecsérlik idejüket és energiájukat ahelyett, hogy a Szentlélek vezetését kérnék a szeretet útján járáshoz, az Evangélium örömét és szépségét hirdetnék és az elveszetteket keresnék a Krisztusra szomjazók hatalmas tömegében.

58 Nem ritkán - a Szentlélek ösztönzése ellenére - az Egyház élete muzeális tárggyá vagy néhány kiválasztott saját hitbizományává válhat. Ez akkor következik be, ha egyes keresztény csoportosulások túlzott jelentőséget tulajdonítanak bizonyos szabályok, szokások, stílusok követésének. Ilyen módon az Evangéliumot redukálják és elnyomják, megfosztva azt lebilincselő egyszerűségétől és csodálatos illatától. Ez talán a pelagianizmus finom megnyilvánulása, ami alávetni látszik a kegyelmi életet bizonyos emberi struktúráknak. A jelenség csoportokat, mozgalmakat és közösségeket is érint, és megmagyarázza, hogy a kezdetben a Szentlélekkel intenzíven megélt élet később hogyan kövesedhet vagy rohadhat meg.

59 Ha elhisszük, hogy minden az emberi erőfeszítéstől függ, amit előírások és egyázi struktúrák szabályoznak, tudat alatt elbonyolítjuk az evangéliumot, és újból egy olyan séma rabjai leszünk, ami nem enged teret a kegyelem működésének.

Csurgai M. Csaba 2018.04.10. 23:18:08

Tehát a pápánk egy szóval sem állítja, hogy az abortusz ne lenne súlyos bűn, sőt! Csak azt kéri,ne legyen csőlátásunk, vegyünk észre más veszélyben lévő életeket is. Mi ezzel a probléma?

csaba_carmarthen 2018.04.11. 23:04:07

youtu.be/Em1irDX3e04
www.youtube.com/watch?v=drGOnwa8kWw&t=30s

Legdrágább Jézus, ments meg bennünket a Hamis Próféta megtévesztésétől.

Jézus, Irgalmazz nekünk.
Jézus, ments meg bennünket az üldöztetéstől.
Jézus, őrizz meg bennünket az Antikrisztustól.

Uram, Irgalmazz. Krisztus, Kegyelmezz.

Legdrágább Jézus, boríts be minket Drága Véreddel.
Legdrágább Jézus, nyisd fel szemeinket a Hamis Próféta hazugságaira.
Legdrágább Jézus, egyesítsd Egyházadat.

Jézus, oltalmazd szentségeinket.
Jézus, ne engedd, hogy a Hamis Próféta megossza Egyházadat.
Legdrágább Jézus, segíts elutasítanunk az igazságként elénk tárt hazugságokat.

Jézus, adj nekünk Erőt.
Jézus, adj nekünk Reményt.
Jézus, áraszd el lelkünket a Szentlélekkel.
Jézus, oltalmazz meg bennünket a Fenevadtól.

Jézus, add meg nekünk a tisztánlátás és a megkülönböztetés ajándékát, hogy igaz Egyházad útján járhassunk, mindörökkön örökké. Ámen.

www.youtube.com/watch?v=Em1irDX3e04&feature=youtu.be

Wildschwein 2018.04.12. 12:24:09

@Csurgai M. Csaba: Ezzel az a probléma, hogy a migráns élete nincs veszélyben, a magzaté viszont igen.
Lehet, hogy a migráns azt _állítja_, hogy az élete veszélyben van. De ez az esetek 99,99%-ban nem igaz. Ha pedig esetleg a "veszélyben van az élete" arra utal, hogy életveszélynek teszi ki magát akkor, amikor egy túlterhelt csónakban akar átkelni a tengeren, akkor ezzel az a helyzet, hogy ő saját magát hozta ilyen helyzetbe. Én biztos nem álltam ott egy korbáccsal, és nem hajtottam be a csónakba.
Az pedig, hogy a migráns otthon nyomorban él, szegény, rosszak a gazdasági kilátásai, nem azt jelenti, hogy veszélyben van az élete.
Szóval ezt összehasonlítani egy abortusznak kitett magzat helyzetével, minimum csúsztatás, de inkább rosszindulatú bomlasztás.

quintius 2018.04.12. 15:17:49

@Janos Marton: Ez a két kiegészítés nem módosítja a kiemelt idézetet. Ezekben nincs szó az abortuszról.

quintius 2018.04.12. 15:25:10

@Csurgai M. Csaba: A probléma az, hogy a pápa ugyan olyan súllyal kezelné migránsok életkörülményeinek javítását és az abortusz elleni küzdelmet.

Csurgai M. Csaba 2018.04.12. 23:12:32

A magam részéről előbb elolvasom a teljes dokentumot mielőtt véleményt nyilvánítok. Sajnos meg kell vele várnom a magyar fordítást.

Csurgai M. Csaba 2018.04.12. 23:26:06

@Wildschwein: Köszönöm a reagálást, segített felnyitni a szemem ! Nem vagyok ám én se Soros ügynök! Ugye nem jelentesz fel Kedves Vaddisznó?

csaba_carmarthen 2018.04.13. 13:35:05

The EU 'Committee for the Capital of European Culture' banned Szekesfehervar from the title contest because of this video is being too white, too happy, too Christian...and without migrants...
www.youtube.com/watch?v=8LvNi0hXEm4

Leading global abortion advocate receives rare papal award.....
veritas-vincit-international.org/2018/01/18/pope-francis-pro-abortion/

„Drága Jézus, Szentséges Szíveddel egyesülve felsorakozunk.

Meggyőződéssel beszélünk Isten Igaz Szaváról.

Elmegyünk majd a világ végére is, hogy hirdessük az Igazságot.

Azon kívül, amit Te Magad tanítottál nekünk, soha nem fogadunk el semmilyen új, a Te Nevedben hirdetett tévtant.

Igazak, hűségesek és állhatatosak maradunk hitünkben.

Szeretettel és könyörülettel bánunk majd azokkal, akik elárulnak Téged, abban a reményben, hogy ők majd visszatérnek Hozzád.

Rendíthetetlenek leszünk, ugyanakkor türelmesek azokkal, akik üldöznek minket a Te Nevedben.

Diadalmasan menetelünk majd végig az úton, Új Paradicsomod felé.

Ígérjük, hogy gyötrelmünk és szenvedésünk által, elvezetjük Hozzád mindazokat a tévelygő lelkeket, akik a Te Szeretetedre szomjaznak.

Kérünk, fogadd el imáinkat a világ összes bűnöséért, hogy egy család lehessünk, egyesülve az Irántad való szeretetben, az Új Békekorszakban. Ámen.”

fatherofloveandmercy.wordpress.com