Az Isteni Irgalmasság vasárnapja
2019. április 28. írta: Katolikus Válasz

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja

Szent Fausztina nővér naplóbejegyzése az Isteni Irgalmasságról.

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja (húsvét második vasárnapja) apropóján az alábbiakban egy részletet közlünk Szent Fausztina nővér naplójából, az Isteni Irgalmasság helyes értelmezéséről. A bejegyzésünk kezdőképe részlet az Isteni Irgalmasság kegyképének első változatából, amelyet Eugene…

2018. április 21. Szent Anzelm püspök, hitvalló és egyháztanító
2018. április 21. írta: Katolikus Válasz

2018. április 21. Szent Anzelm püspök, hitvalló és egyháztanító

Nehéz időkben az Úristen mindig támaszt Egyházának férfiakat, kik győzik szent jellemmel, buzgósággal, tudománnyal és szellemmel, kik koruknak irányítói és a késő utódok számára is vezérek és segítők. Krisztus országában naggyá azonban csak a világtól való elvonultságban lehet válni, az imádság,…

2018. április 6. Húsvét utáni péntek
2018. április 06. írta: Katolikus Válasz

2018. április 6. Húsvét utáni péntek

Stációs templom: Sancta Maria as Martyres templom

A mai szentmise stációs-temploma a Vértanúk királynőjének temploma. Gondolatainkat ez visszaviszi önkéntelenül is az előző két hét péntekjére: a Fájdalmas Péntekre és a Nagypéntekre. Akkor a keresztnél állt az Istenanya, siránkozva látta halálba menni Szent Fiát, ma a Húsvét fényében ragyog a Szent…

2018. április 2. Húsvéthétfő
2018. április 02. írta: Katolikus Válasz

2018. április 2. Húsvéthétfő

Stációs templom: Szent Péter bazilikája

Az Egyház új báránykáit: a Húsvét alkalmával megkeresztelt hívőket először a legfőbb pásztornak, Szent Péternek a templomába vezeti el. Szent Péter bazilikájában van ma Rómában a főistentisztelet, ö szól hozzánk a szentleckében, az evangélium elbeszélése szerint is neki jelenik meg az Úr. Egyébként…

2018. április 1. Húsvétvasárnap
2018. április 01. írta: Katolikus Válasz

2018. április 1. Húsvétvasárnap

(Dominica Resurrectionis. I. oszt. duplex ünnep. I. rendű kiváltságolt nyolcaddal)

A HÚSVÉT IDEJE Az egyházi év mozgó ünnepeinek középpontját a Húsvét képezi. Ettől függ ugyanis az egész előkészületi időn (Hetvenedvasárnaptól kezdve) kívül a további ünnepek egész sora, úgymint Áldozócsütörtök (40. nap Húsvét u.), Pünkösd (50. nap Húsvét u.), azután Szentháromság ünnepe, Úrnapja…

2018. március 31. Nagyszombat - Sabbatum Sanctum, vagy Vigilia Paschae
2018. március 31. írta: Katolikus Válasz

2018. március 31. Nagyszombat - Sabbatum Sanctum, vagy Vigilia Paschae

I. oszt. duplex; Stációs templom: Lateráni Szent János bazilika

A sötét-zsolozsma első zsoltára, a 4. zsoltár mintegy a sírban fekvő Üdvözítő beszéde gyanánt hat reánk, mert ő némasága mellett is hangos tanulságul szolgál az emberiségnek. Mit ér minden földi dicsőség, érdemes-e háborúskodni a világ javaiért, mikor mindez csak hiúság. Az igazságért áldozatot…

2018. március 30. Nagypéntek – Feria VI. in Parasceve
2018. március 30. írta: Katolikus Válasz

2018. március 30. Nagypéntek – Feria VI. in Parasceve

I. oszt. duplex; Stációs templom: S. Croce in Gerusalemme-bazilika

Igen alkalmasan kezdődik a nagypénteki zsolozsma épp a 2. zsoltárral, mely a gonosz világnak Isten küldötte ellen való összeesküvését fejezi ki. Krisztus Urunkat ez juttatta keresztre. Azért a 21. zsoltárban az Üdvözítő szenvedéseit állítja lelki szemeink elé az egyház. Ugyanebben a zsoltárban az…

2018. március 29. Nagycsütörtök - Feria V. in Coena Domini
2018. március 29. írta: Katolikus Válasz

2018. március 29. Nagycsütörtök - Feria V. in Coena Domini

I. oszt. duplex; Stációs templom: Lateráni Szent János bazilika

A galliai zarándoknő már leírja, miként járták végig e nap estéjén a jeruzsálemi hívek az Üdvözítő haláltusájának helyeit az Olajfák-hegyén. Reggelfelé szent himnuszok éneklése közben mentek el a Getszemáni kertbe, ahol Krisztus Urunk elfogatásáról szóló evangéliumot olvasták több mint kétszáz…

2018. március 26. Nagyhétfő
2018. március 26. írta: Katolikus Válasz

2018. március 26. Nagyhétfő

Stációs templom: Szent Praxedes bazilika

Hat nappal vagyunk Húsvét előtt, erről a történelmi eseményről emlékezik meg az evangélium. Mária példáját mi is követhetjük, mert Krisztus misztikus testében a szegények jelentik az Úr lábait és nekik szolgálhatunk, mint a stációs szent is minden vagyonát a szegényeknek adta. Így enyhítsük az Úr…

2019. április 14. Virágvasárnap (Dominica in Palmis. I. oszt.)
2018. március 25. írta: Katolikus Válasz

2019. április 14. Virágvasárnap (Dominica in Palmis. I. oszt.)

Stációs templom: A lateráni Szent János bazilika

Az édes Üdvözítő Jeruzsálembe való dicső bevonulásának ünnepe tárgyánál fogva ősrégi az anyaszentegyházban. Az Úr befejezte földi működésének egyik részét, tanításával és csodáival igazolta Istenségét, mennyei küldetését. A zsidók jobbjai hisznek is Krisztusban és azért megtudván, hogy a húsvéti…

2018. március 23. Fájdalmaspéntek – Hétfájdalmú Boldogasszony - Septem dolor B. M. V. (Nagyobb duplex ünnep)
2018. március 23. írta: Katolikus Válasz

2018. március 23. Fájdalmaspéntek – Hétfájdalmú Boldogasszony - Septem dolor B. M. V. (Nagyobb duplex ünnep)

Stációs templom: S. Stefano Rotondo-templom

X. Pius pápa a nagyböjti pénteki szenvedés-officiumok közül csak ezt hagyta meg. Valóban nagyon méltó, hogy az anyaszentegyház ezekben a szomorú napokban az Isten anyjáról se feledkezzék meg. Az ő fájdalmához foghatót, mikor szeretett Jézusát szenvedni és meghalni látta, sem azelőtt, sem azután nem…

Március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese
2018. március 19. írta: Katolikus Válasz

Március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

Az Úr Jézus az evangéliumban fölveti a kérdést: „Kicsoda hát a hű és okos szolga, kit ura háznépe fölé rendelt, hogy enni adjon nekik a maga idején?” (Máté 24,45) Az Egyház a mai zsolozsmában Szent Józsefre alkalmazza ezeket a szavakat, amikor mondja: „Íme a hű és okos szolga, kit az Úristen a saját…

2019. április 7. Feketevasárnap (Dominica de Passione. I. oszt.) Stációs templom: Szent Péter bazilikája
2018. március 18. írta: Katolikus Válasz

2019. április 7. Feketevasárnap (Dominica de Passione. I. oszt.) Stációs templom: Szent Péter bazilikája

A Nagyböjt eddig inkább a bűnbánat és önmegtagadás ideje volt,[1] ettől a naptól kezdődik az Úr szenvedéseiről való megemlékezés.[2] A Szentmisében – ami a szöveget illeti – ennek alig akadunk nyomára, azonban a zsolozsma úgyszólván teljesen erről szól. A szertartások előző szombat délután…

Március 12. Nagy I. Szent Gergely pápa, hitvalló és egyháztanító
2018. március 12. írta: Katolikus Válasz

Március 12. Nagy I. Szent Gergely pápa, hitvalló és egyháztanító

Nagy Szent Gergely pápa az ókorban Nagy Szent Leó (+ 461, ünnepe ápr. 11) mellett Szent Péternek legkiválóbb utódja, akinek legnagyobb történeti jelentősége abban van, hogy átvezette az Egyház hajóját a római múltból a germán-román jövőbe. Előkelő és jámbor családnak sarja; 540 körül született…

2019. március 31. Nagyböjt IV. vasárnapja - Laetare
2018. március 11. írta: Katolikus Válasz

2019. március 31. Nagyböjt IV. vasárnapja - Laetare

I. oszt.; Stációs templom: S. Croce in Gerusalemme-bazilika

Laetare-vasárnapnak nevezzük a Szentmise Introitusának kezdő szavától és az örvendezés a szertartásokon is meglátszik. Az orgona ismét megszólal, a violaszínt rózsaszín váltja föl[1] és a szerpap meg az alszerpap dalmatikát és tunicellát ölt magára. Egy kissé föl akarja üdíteni az Egyház a Nagyböjt…

2019. március 24. Nagyböjt III. vasárnapja - Oculi
2018. március 04. írta: Katolikus Válasz

2019. március 24. Nagyböjt III. vasárnapja - Oculi

I. oszt.; Stációs templom: Szent Lőrinc bazilikája

A görögöknél ez a Nagyböjt közepe és a keresztimádás vasárnapja, melynek szertartása hasonlít a mai nagypénteki keresztimádási szertartásunkhoz.[1] A csehek Kýchavná neděle-nek, azaz tüsszentés vasárnapjának nevezik e napot, némelyek szerint a Nagy sz. Gergely idejében pusztított influenza-járvány…

Február 27. A fájdalmas Szűzről nevezett Szent Gábor hitvalló
2018. február 27. írta: Katolikus Válasz

Február 27. A fájdalmas Szűzről nevezett Szent Gábor hitvalló

Aniziben született, mint 11. gyermek. Igen víg fiú volt, betegsége komolyabb elhatározásra vezette, belépett a passzionisták közé és 24 éves korában, 1862-ben, szentség hírében meghalt. XV. Benedek avatta szentté. Ugyanerre a napra esik: Boldog Báthory László hitvalló A hívő magyar középkornak…

süti beállítások módosítása