A Jézus Szíve litánia 18.
2017. június 18. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 18.

Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága!

1. Ez a jelző Jákob áldásából van véve, melyet József fölött mondott. (1Móz. 49,26.) Szószerint annyit jelent, mint a pátriárkák kívánsága és reménye, akik mint valami ősi hegyek a magasból, a messze múlt távolából néznek le a késő utódokra. Jákob azt kívánja legkedvesebb fiának, hogy teljesedjék be…

Június 18. Szíriai Szent Efrém diakónus, hitvalló és egyháztanító; Szent Marcellin és Márk vértanúk
2017. június 18. írta: Katolikus Válasz

Június 18. Szíriai Szent Efrém diakónus, hitvalló és egyháztanító; Szent Marcellin és Márk vértanúk

Szent Efrém (az ószövetségi Efraim) a szír egyház legnagyobb írója és költője. Nagy becsülete volt honfitársai között; a szírek prófétájának s a Szentlélek hárfájának nevezték. Írásait az istentisztelet alkalmával a Szentírás után olvasták, vallásos költeményei a mai napig a szír liturgia…

2019. június 23. Úrnap nyolcadába eső vasárnap
2017. június 18. írta: Katolikus Válasz

2019. június 23. Úrnap nyolcadába eső vasárnap

Pünkösd utáni második vasárnap

Ez a vasárnap beleesik az Úrnap oktávájába, azért az evangélium arra tanít, hogy mint kell Isten asztalához járulnunk. Egyébként az egész mise alapgondolata: mint növekszik Isten oltalma alatt a legnagyobb támadások közt is Krisztus most alapított Egyháza. Ez a kitartás az üldözések közt volt a…

A Jézus Szíve litánia 17.
2017. június 17. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 17.

Jézus Szíve, melynek gazdagságából mindannyian részesültünk!

1. Ha az eddigiekből Jézus Szívének benső nagyságát és méltóságát ismertük meg, az ezután következő díszcímek főleg az ő hozzánk való viszonyára vetnek fényt. S itt azt a szerepet kell vizsgálnunk, melyet Jézus Szíve a lelkek s a mi lelkünk megmentése tekintetében vitt. Jézus Szíve az, amelyből…

Abortusz- és fogamzásgátláspártiak a Pápai Életvédő Akadémia új tagságában
2017. június 17. írta: Katolikus Válasz

Abortusz- és fogamzásgátláspártiak a Pápai Életvédő Akadémia új tagságában

Életvédő és katolikus szervezetek a Ferenc pápa által 2016-ban feloszlatott, és most újjászervezett Pápai Életvédő Akadémia három újabb tagjával szemben emeltek kifogást (az eddig bejelentett 45-ből). A sorban az első a brit Nigel Biggar, az Oxfordi Egyetem erkölcs- és lelkipásztori teológiával…

Bezárja a plébániái 96%-át Németország legrégebbi egyházmegyéje
2017. június 17. írta: Katolikus Válasz

Bezárja a plébániái 96%-át Németország legrégebbi egyházmegyéje

Stephan Ackermann, a németországi Trier püspöke bejelentette, hogy az egyházmegyéje bezárja majdnem az összes plébániáját. Ahogy a Gloria.tv beszámol róla: a trier-i egyházmegye, ami a legrégebbi egyházmegye Németországban, felszámolja 903 plébániáját, 35-re csökkentve azok számát. Az intézkedést…

A Jézus Szíve litánia 16.
2017. június 16. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 16.

Jézus Szíve, melyben a mennyei Atyának kedve telt!

1. Jézus életében két ízben olvassuk, hogy megnyílt fölötte az ég s e szavak hangzottak fölötte: „Ez az én szeretett Fiam, kiben nekem kedvem telt”. (Mt. 3,17.) Egyik eset a keresztelés után történt a Jordán partján (Mt. 3,17), másik a Tábor hegyén. (Mt. 17,5.) Egyik az Úr Jézus nyilvános életének…

A Jézus Szíve litánia 15.
2017. június 15. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 15.

Jézus Szíve, melyben az Istenség egész teljességgel lakozik!

1. Jézus Szívében az Istenség egész teljessége, azaz: mind a három isteni Személy együtt lakozik. Személyi egységben ugyancsak a második isteni Személy egyesült vele, de minthogy az Isten csak egy valóság, azért a három isteni Személy mindig és mindenben tökéletes egyességben van együtt s így Jézus…

2019. június 20. Úrnapja (Festum SS. Corporis D. N. Jesu Christi)
2017. június 15. írta: Katolikus Válasz

2019. június 20. Úrnapja (Festum SS. Corporis D. N. Jesu Christi)

I. oszt. duplex ünnep II. oszt. kiváltságos nyolcaddal

Szentháromság vasárnap után való csütörtökön – Parancsolt ünnep. E szép ünnep késői keletkezésének okául jóformán ugyanazt lehet elmondani, mint a Szentháromság vasárnapéról. Mert vajon mi egyéb a Szentmise-áldozat bemutatása, mint a kenyér és bor színe alatt rejlő Isten hitének megvalIása,…

A Jézus Szíve litánia 14.
2017. június 14. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 14.

Jézus Szíve, melyben megvan a bölcsesség és tudomány minden kincse!

1. A bölcsesség az a tulajdonság, melynél fogva valaki a helyes célt s az arra szolgáló eszközöket helyesen meg tudja választani s tudja alkalmazni. Jézus Szíve mint az Isten Fiának, azaz az örök, Személyes Bölcsességnek szíve természetszerűen magában rejtette az Isten bölcsességét oly fokon,…

FRISSÍTVE: Tőzsér Endre SCHP dogmatika licenciával az Egyház dogmái ellen tanít
2017. június 14. írta: Katolikus Válasz

FRISSÍTVE: Tőzsér Endre SCHP dogmatika licenciával az Egyház dogmái ellen tanít

FRISSÍTÉS 2017.06.17: Az alábbi cikkünk a június 14-ei megjelenésekor még a "Katolikus-e a Sapientia Főiskola? A dogmatika tanáruk az Egyház dogmái ellen tanít" címet viselte. A cím az olvasóinkkal közös meghökkenésünket tükrözte, amiért a Sapientia Főiskola saját honlapjának tanúsága szerint a…

Június 14. Nagy Szent Vazul püspök, hitvalló és egyháztanító
2017. június 14. írta: Katolikus Válasz

Június 14. Nagy Szent Vazul püspök, hitvalló és egyháztanító

A kappadóciai Cezáreában született 333 táján előkelő és gazdag családból, amelyben állandósult buzgó ősök minden hite és szentsége. Az Egyház a szentek közt tiszteli szüleit, Vazult és Emméliát (máj. 30.), akiket négy fiúval és öt leánnyal áldott meg az Isten; azonkívül testvérnénjét, ifj. Makrinát…

Sarah bíboros: Ne fosszák meg az azonos neműekhez vonzódó embereket az Evangélium nehéz részeitől!
2017. június 14. írta: Katolikus Válasz

Sarah bíboros: Ne fosszák meg az azonos neműekhez vonzódó embereket az Evangélium nehéz részeitől!

Robert Sarah bíboros, a Vatikán Istentiszteleti és Szentségi Kongregációjának prefektusa erőteljes figyelmeztetést ad és szenvedélyes kiállást mutat fel püspöktársainak és az Egyház papjainak a "Miért nem hívom magamat melegnek?" című most megjelenő könyvhöz írt előszavában. Sarah bíboros…

Egy argentin püspök a végletekig vitte az Amoris Laetitia eretnek értelmezését
2017. június 14. írta: Katolikus Válasz

Egy argentin püspök a végletekig vitte az Amoris Laetitia eretnek értelmezését

Külön szentmisét szervezett az újraházasodott elváltak áldoztatására

Múlt vasárnap az argentínai Santa Fe város San Roque templomában az egyházmegye Ferenc pápa által 2013-ban kinevezett püspöke, Ángel José Macín, külön szentmisét szervezett az elvált és újraházasodott párok számára. A misén a püspök kijelentette, hogy Ferenc pápa argentin püspököknek küldött…

Megkezdődött az átszervezett Pápai Életvédő Akadémia feltöltése az új tagokkal
2017. június 13. írta: Katolikus Válasz

Megkezdődött az átszervezett Pápai Életvédő Akadémia feltöltése az új tagokkal

Ferenc pápa 45 új személyt nevezett ki Pápai Életvédő Akadémia tagságába. A tagságba felvettek közé került Nigel Biggar brit filozófus, az Oxfordi Egyetem erkölcs- és lelkipásztori teológiával foglalkozó professzora is. Biggar a várandósság 18. hetéig végezhető abortuszok szószólója. Az új tagok…

A Jézus Szíve litánia 13.
2017. június 13. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 13.

Jézus Szíve, minden szív királya és központja!

1. Jézus Szíve jog szerint az egész világ királya s az emberszívek született központja. Már a messiási jövendölések királyi címmel illetik az üdvözítőt: „A fejedelemség az ő vállára kerül” – mondja Izaiás (9,6); a zsoltár „királynak” nevezi; az angyal, ki jöttét jelzi, örök uralkodását hirdeti előre…

Június 13. Páduai Szent Antal hitvalló és egyháztanító
2017. június 13. írta: Katolikus Válasz

Június 13. Páduai Szent Antal hitvalló és egyháztanító

A népszerű Antal testvért már halála idején is „a szent” („Il Santo”) néven siratta Pádua városa az egész felső-olaszországi néppel. Az azóta eltelt 781 év alatt népszerűsége világszerte csak növekedett. XIII. Leó pápa megállapíthatta róla, hogy a világ szentje. A köztudatban úgy él, mint hatalmas…

Protestáns teológus Argentína szentszéki hírszolgáltatója
2017. június 12. írta: Katolikus Válasz

Protestáns teológus Argentína szentszéki hírszolgáltatója

Marcelo Figueroa Ferenc pápa "közeli barátjaként" kapta meg az argentin L'Osservatore Romano főszerkesztését

A Crux online katolikus magazin egy mai cikkében részletesen beszámol arról, hogy a Vatikán napilapjának, a L'Osservatore Romano-nak tavaly óta argentin kiadása is létezik. Az argentin kiadás a Szentszék jóváhagyásával nem a vatikáni lap fordításait teszi közzé, hanem saját tartalmakat közöl: olyan…

A Jézus Szíve litánia 12.
2017. június 12. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 12.

Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív!

1. Ki az, aki annyira méltó a dicséretre, mint Ő, akiben Isten végtelen fölsége, nagysága, szentsége, szépsége a legszebb emberi tulajdonságokkal, a legnagyobb földi szeretetreméltósággal egyesül? Mi az a díszcím, az a kitűnőség, az a magasztaló jelző, mely Őt meg nem illeti? Mi lehet még valaki,…

süti beállítások módosítása