A Jézus Szíve litánia 25.
2017. június 25. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 25.

Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív!

1. Minden ember természeténél fogva kényes az emberi szabadságára s általában arra hajlik, hogy a maga nézetét és a maga akaratát vigye mindenben diadalra. Ha az eddig élt emberek közül valakinek, akkor Jézusnak igazán lett volna joga arra, hogy mindenben a saját gondolatait és akaratát kövesse,…

2018. június 10. Vasárnap Jézus Szentséges Szíve ünnepének nyolcadában
2017. június 25. írta: Katolikus Válasz

2018. június 10. Vasárnap Jézus Szentséges Szíve ünnepének nyolcadában

Pünkösd utáni harmadik vasárnap

A Húsvét utáni második vasárnap is a Jó Pásztorról szólt. A különbség, hogy akkor csak a jó bárányai iránt való szeretetéről szólt az evangélium, ma pedig arról, hogy szereti és megkeresi az elveszett, rossz bárányt is. Ennek megfelelően a bűntudat és az irgalomban való nagy bizalom szól a mise…

Új bíborosi kinevezések június 28-án
2017. június 24. írta: Katolikus Válasz

Új bíborosi kinevezések június 28-án

A bíborosi kollégium jövő szerdán konzisztóriumot tart

Konzisztóriumot tart a bíborosi kollégium jövő szerdán, június 28-án. Ferenc pápa pontifikátusa alatt ez lesz a bíborosok negyedik gyűlése, amin ismételten új pápaválasztó bíborosok beiktatása lesz programon. (Összehasonlításul XVI. Benedek pápa 8 éves pontifikátusa alatt öt, II. János Pál pápa a 27…

A reverenda jel, mely a lelkiismeretünk legmélyéhez szól (olvasói hozzászólások)
2017. június 24. írta: Katolikus Válasz

A reverenda jel, mely a lelkiismeretünk legmélyéhez szól (olvasói hozzászólások)

Amikor 22-én közétettük a Liturgy Guy blog történetét egy fiatal missouri-i papról, aki nem pusztán az Egyház iránti engedelmességből és tiszteletből, de tudatos evangelizáló szándékkal hord mindig reverendát, nem gondoltuk, hogy ez a cikkünk ilyen kiemelkedő sikert ér el. A rengeteg pozitív…

A Jézus Szíve litánia 24.
2017. június 24. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 24.

Jézus Szíve, vétkeinkért meggyötört Szív!

1. Isten megbocsáthatta volna bűneinket megváltás és áldozat nélkül is. És ha már Jézus áldozata árán akarta visszaadni az istengyermekség kegyelmét, akkor is elegendő lett volna, ha Jézus egyetlen egyszerű elégtételi cselekménnyel vagy egyetlen csepp vérének feláldozásával vált meg minket. Ő…

Június 24. Keresztelő Szent János születése
2017. június 24. írta: Katolikus Válasz

Június 24. Keresztelő Szent János születése

I. oszt. duplex ünnep közönséges nyolcaddal

A Bold. Szűzön kívül csak Ker. Sz. Jánosnak ünnepli az egyház test szerint való születésnapját,[1] minek oka a régiek magyarázata szerint abban keresendő, hogy Máriának Sz. Erzsébetnél való látogatása alkalmával az Üdvözítő közelsége miatt János megszenteltetett anyja méhében.[2] Az evangélium…

Müller bíboros az Amoris Laetitia vitához: "A bűnbánat, bűnvallás, és jóvátétel előfeltételei az Oltáriszentség vételének"
2017. június 23. írta: Katolikus Válasz

Müller bíboros az Amoris Laetitia vitához: "A bűnbánat, bűnvallás, és jóvátétel előfeltételei az Oltáriszentség vételének"

Interjút adott a Hittani Kongregáció prefektusa, Gerhard Müller bíboros a National Catholic Registernek a róla készített új köny, a "The Cardinal Müller Report" kapcsán (a cím az 1985-ben megjelent "The Ratzinger Report" könyvre utal, ami a Hittani Kongregáció akkori prefektusáról, Joseph…

A Jézus Szíve litánia 23.
2017. június 23. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 23.

Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív!

Az embernek legérzékenyebb pontja a becsülete. Mennél magasabban áll valaki, mennél nagyobbak az értékei, annál jobban fáj, ha mások ezeket az értékeket el nem ismerik, sőt lábbal tapossák, ha úgy bánnak vele, mint valami haszontalan, ostoba és gonosz emberrel. Jézus ezt a szenvedést is magára…

2019. június 28. Jézus Szent Szívének ünnepe
2017. június 23. írta: Katolikus Válasz

2019. június 28. Jézus Szent Szívének ünnepe

I. oszt. duplex ünnep közönséges nyolcaddal; Úrnap nyolcadát követő pénteken

Az isteni Ige megtestesülésének egyik folyománya hitünknek az a tétele, hogy az Istenembernek emberi természetét is imádás illeti meg. Jézus Krisztusban ugyanis oly elválaszthatatlanul egyesült az istenség az emberséggel, hogy ez utóbbit is fölmagasztalta a Mindenható. Az édes Üdvözítő…

A Jézus Szíve litánia 22.
2017. június 22. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 22.

Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat!

1. Hogy megértsük, mit köszönünk Jézus Szívének megváltásunk s kiengesztelésünk szempontjából, mindenekelőtt jól meg kell fontolnunk, mi a bűn s mily szörnyű és szomorú helyzetben voltunk a megváltás előtt. A bűn Isten tudatos megbántása. Elfordulás az élet voltaképpeni céljától, fellázadás az ég…

Az Egyház a világ legnagyobb segélyszervezete
2017. június 21. írta: Katolikus Válasz

Az Egyház a világ legnagyobb segélyszervezete

Senki sem segíti jobban a szegényeket az Egyháznál

Az alábbiakban David Patton, a Nottingham University Business School professzorának írását közöljük. A cikk angol eredetije a Catholic Herald magazin 2017. február 17-ei számában jelent meg. Sztálin hirhedtté vált mondása az Egyházról így szólt: "A pápa! Hány hadosztálya van neki?". Kevésbé ismert…

A Jézus Szíve litánia 21.
2017. június 21. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 21.

Jézus Szíve, az élet és az életszentség forrása!

1. Ahol élet nincs, ott a halál! Míg Jézus Szíve nem kezdett dobogni, a bűnbeesés óta a halál dermedtsége merevedett rá az emberiségre. Halottak voltunk: kiestünk az Isten kegyelméből és nem voltunk képesek a kegyelem állapotát magunktól visszanyerni vagy visszaszerezni. Nem voltunk képesek…

Váratlanul lemondott a Vatikán fő pénzügyi revizorja
2017. június 20. írta: Katolikus Válasz

Váratlanul lemondott a Vatikán fő pénzügyi revizorja

A Ferenc pápa által elindított reformok kulcsembere volt

Libero Milona, a Vatikán Ferenc pápa által felkért fő pénzügyi revizorja kedd délután bejelentette lemondását. A lépése meglepetésként érte a nyilvánosságot. Az olasz (civil) bankár Milonét a Vatikán 2015 júniusától alkalmazta a Ferenc pápa által elindított pénzügyi reformok kulcsembereként. A…

Pap: A II. Vatikáni Zsinat reformjai hozzájárultak a papi gyermekmolesztálási botrányokhoz
2017. június 20. írta: Katolikus Válasz

Pap: A II. Vatikáni Zsinat reformjai hozzájárultak a papi gyermekmolesztálási botrányokhoz

A skóciai papi gyermekmolesztálásokat vizsgáló bizottságnak nyilatkozva a pap Peter Smith atya azt állította, hogy a II. Vatikáni Zsinat reformjai hozzájárultak az Egyház "szörnyű hibáihoz" a szexuális visszaélések kezelése terén. A skót Scottish Catholic Observer lap szerint Smith atya, a…

A Jézus Szíve litánia 20.
2017. június 20. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 20.

Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, kik hozzád folyamodnak!

1. Jézus mindenható, mindent megtehet, minden kegyelmet megadhat. Jóságának csak kettő szab határt: Isten bölcsessége, mellyel a kegyelem rendjét általánosságban véve kimérte és az ember viselkedése, aki a kegyelemmel közreműködik vagy azt visszautasítja s ezáltal újabb kegyelmekre lesz méltóvá vagy…

Nyilvános a négy dubia bíboros újabb levele
2017. június 20. írta: Katolikus Válasz

Nyilvános a négy dubia bíboros újabb levele

A Szentatya erre sem válaszolt

A Vatikán-kommentátor Sandro Magister nyilvánosságra hozta azt a levelet, amit a négy dubia bíboros küldött Ferenc pápának, személyes találkozóra kérve őt. A levelet a bíborosok nevében Carlo Caffarra bíboros, az olaszországi Bologna emeritusz érseke írta alá és küldte el Ferenc pápának április…

A Jézus Szíve litánia 19.
2017. június 19. írta: Katolikus Válasz

A Jézus Szíve litánia 19.

Jézus Szíve, béketűrő s nagyirgalmasságú Szív!

1. Azt mondja Szent Pál, hogy „Isten, aki gazdag az irgalmasságban, igen nagy szeretetéből, amellyel szeretett minket, noha bűneink miatt holtak voltunk is, Krisztussal együtt életrekeltett (kegyelemből történt az üdvözítésetek!)”. (Eff 2,4-5.) És Keresztelő Szent János atyja, Zakariás is „a mi…

Június 19. Falconieri Szent Juliána szűz; Szent Gervázius (Gyárfás) és Protáz vértanúk
2017. június 19. írta: Katolikus Válasz

Június 19. Falconieri Szent Juliána szűz; Szent Gervázius (Gyárfás) és Protáz vértanúk

Flórencben született az előkelő Falconieri-családból. Apja fiatalabb éveiben könnyelmű életet folytatott. Az öregkor küszöbén azonban magábaszállt. Testvérének, boldog Falconieri Eleknek, a szervitarend egyik alapítójának figyelmeztetései is segítették a megtérésben. Rómába ment, meggyónt IV. Orbán…

süti beállítások módosítása